Salg af erhvervsejendom

Hvad skal du vide?

Hvis man skal sælge erhvervsejendomme, skal man være opmærksom på, at det på nogle områder er mere kompliceret, end når man sælger en ejendom til almindelig beboelse.

Har du brug for boligadvokat til at rådgive dig i, hvordan du skal forholde dig, når du sælger din erhvervsejendom? Husadvokaten står klar til at hjælpe dig sikkert igennem hele forløbet.

Måske står du med ledige erhvervsejendomme eller ledige lokaler og gerne vil sælge dem?

Husadvokaten har stor erfaring med erhvervsejendomme af alle slags, både kontor, investeringsejendom, erhvervslokaler, lokaler til produktion, lejligheder, blandet ejendom, andre ledige erhvervsejendomme og lignende.

Hvad er en erhvervsejendom?

En ejendom, der enten er kontor- og forretningslokale, industri- og håndværkerejendomme, landbrugsejendom, andelsboligforening, udlejningsejendom til beboelse med mere end to beboelseslejligheder, blandet ejendom, ubebyggede grund til erhvervsformål, er erhverveejendomme efter Skats regler.

Det har derfor betydning for, hvordan boligen skal behandles, om den er blandet ejendom, udlejning, kontor, andelsbolig, erhvervslokale, ejerlejlighed, ejerbolig, da det afgør om det er en erhvervsejendom eller ej. Det kan også være, du har er en projektejendom eller der er tale om investeringsejendomme.

Hvordan forløber salgsprocessen?

Den første del af salgsprocessen består i, at du allierer dig med en advokat, der har styr på salg af erhvervsejendomme. Der er mange ting at forholde sig til ved salg af erhvervsejendomme og der er mange ting, der kan gå galt, derfor er det altid smart at kontakte en advokat.

Først og fremmest er det typisk relevant for en køber at vide, hvilke begrænsninger din erhvervsejendom har. I tingbogen kan man se, hvilke servitutter, der er tinglyst på de forskellige ejendomme, og dem vil potentielle købere typisk være interesseret i.

Du skal være opmærksom på som sælger, at du ikke kan fraskrive dig sælgeransvar ved at anvende reglerne om tilstandsrapport. Derfor er det vigtigt, at køber bliver sat grundigt ind i ejendommens stand. Typisk får man også lavet en byggeteknisk rapport, så køber er informeret om ejendommens stand.

Det er muligt for sælger at indsætte en konkret ansvarsfraskrivelse, men det er en meget begrænset mulighed.

Udgangspunktet er, at sælger er ansvarlig for fejl og mangler ved ejendommen i 10 år. Sælger skal være opmærksom på at forhold, der er oplyst, ikke bliver betegnet som mangler. Derfor er det vigtig for sælger at få informeret køber.

Der er mange forhold, man skal være opmærksom på som sælger. En sælger kan pådrage sig ansvar, hvis køber ikke er ordentlig informeret. Derfor er det relevant at have en boligadvokat. Vi kan hos Husadvokaten hjælpe dig med at få solgt din erhvervsejendom sikkert.

Salgsprocessen starter typisk med, at advokaten modtager alle dokumenterne og relevante papirer. Advokaten vil gennemgå papirerne, og derefter vil man typisk afholde et møde omkring købsaftalen som gennemgås i fællesskab.

Efter dokumenterne er gennemgået, vil der blive forhandlet om købsaftalen. Banker og realkreditinstitut orienteres også. Der skal derefter ske tinlysning af skøde. Din advokat vil også kunne hjælpe med udarbejdelse af skøde. Du kan læse mere om en ejendomshandels forløb her.

Du kan også læse mere om, hvad man skal være opmærksom på som sælger af en bolig her.

Sådan bliver du beskattet ved salg af din erhvervsejendom

Der er mange forhold du skal være opmærksom på, når det kommer til skat ved salg af ejendom, der er erhverv. Når man sælger en erhvervsejendom bliver ejendommen beskattet. Altså avancen på et salg bliver beskattet. Fortjenesten skal indgå som en indkomst i virksomheden og er derfor skattepligtig.

Hvordan erhvervsejendommen bliver beskattet afhænger af mange forhold. Der er eksempelvis forskel på, om fortjenesten skal indgå som et overskud, eller om fortjenesten bliver sparet op i selskabet.

I det tilfælde hvor man vælger, at fortjenesten skal spares op, skal der betales en foreløbig virksomhedsskat på 22%. Når beløbet hæves senere bliver beløbet med tillæg af virksomhedskat beskattet som personlig indkomst. Den tidligere betalte virksomhedskat bliver modregnet i den endelige skat. En del af fortjenesten kan eventuelt blive beskatte som kapitalafkast.

Da det let bliver uoverskueligt, hvordan man skal forholde sig til sit salg anbefales det, at man kontakter en advokat.

Der er kommer nye regler for porteføljeejere med en portefølje på over 100 mio. Det er en nye aftale om lager beskatning, man skal være opmærksom på her.

Beskatning ved salg af erhvervsejendomme er kompliceret, det afhænger af mange forhold. Man skal blot være opmærksom på, at der skal betales skat ved salg af erhvervsejendomme.

Hvad koster det at sælge en erhvervsejendom?

Når man sælger erhvervsejendomme, er der forskellige udgifter, man skal være opmærksom på. Det koster blandet andet at have en ejendomsmægler. Det er muligt at spare penge, hvis man blot vælger at benytte sig af en advokat og ikke har behov for den markedsføring ejendomsmægleren kan tilbyde.

Derudover skal man være opmærksom på, at man skal betale skat, når man sælger en erhvervsejendomme. Fortjenesten kan indgå i virksomhedens skattepligtige overskud. Der er også mulighed for opsparing.

Få juridisk rådgivning hos Husadvokaten

Husadvokaten har mange års erfaring med både kontorer, erhverv, produktionslokaler, investeringsejendomme, projektejendom, osv. Vi står klar med rådgivning til jer uanset, hvilken ejendomstype I skal have solgt.

Vi tilbyder en fast lav pris

Uanset om du står med en blandet ejendom eller en anden type af erhvervsejendom, står vi klar til at hjælpe dig med din ejendom.

Vi tilbyder en fast lav pris. Du kan læse mere om vores priser på den vejledende prisliste her.

Kontakt os i dag

Kontakt husadvokaten for en gratis, uforpligtende samtale. Du kan kontakte os via kontaktformularen eller ved at ringe på 70 10 13 30. Du kan også komme et skridt videre ved at klikke her.