Sælgeransvarsforsikring

Medierne kommer ugentligt med historier, om personer, der har købt eller solgt deres hus og nu står med kæmpe problemer og udgifter, som de må kæmpe med i måske flere år. Der er mange ting, der kan gå galt ved en ejendomshandel, hvorfor det er vigtigt, at du bliver rådgivet korrekt af en erfaren boligadvokat.

Vi er underlagt Advokatsamfundets etiske regler. Hertil har vi en lovpligtig ansvarsforsikring, der sikrer dig, hvis vi skulle begå fejl i forbindelse med rådgivningen. Du er derfor i gode hænder hos os.

Hvis du har spørgsmål til sælgeransvarsforsikring, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.


Hvordan beskytter en sælgeransvarsforsikring ved boligsalg?

Medierne kommer ugentligt med historier, om personer, der har købt eller solgt deres hus, og nu står med kæmpe problemer og udgifter, som de må kæmpe med i måske flere år. Der er mange ting, der kan gå galt ved en ejendomshandel, hvorfor det er vigtigt, at du bliver rådgivet korrekt.

Vi er underlagt Advokatsamfundets etiske regler. Hertil har vi en lovpligtig ansvarsforsikring, der sikrer dig, hvis vi skulle begå fejl i forbindelse med rådgivningen. Du er derfor i gode hænder hos os.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål vedr. sælgeransvarsforsikring, er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

Hvad kan gå galt ved boligsalg?

Ved boligsalg kan der opstå mange utilsigtede udfordringer. Det kan være alt fra tekniske detaljer vedrørende husets bygning og konstruktion til krav fra lokale myndigheder eller andre forhold, som du ikke er bekendt med. Det er derfor af afgørende betydning, at du får den rette rådgivning i denne sammenhæng.

En sælgeransvarsforsikring beskytter dig mod ansvar, hvis der skulle ske fejl fra din side i forbindelse med salg af huset. Forsikringen dækker de fleste typer af fejl, som kan opstå ved et boligsalg, og giver dig en solid beskyttelse, hvis du har købt en sælgeransvarsforsikring.

Få lavet en huseftersynsordning.

Inden du skal sælge din bolig, er det vigtigt at få styr på boligens tilstand og eventuelle fejl og mangler. Loven om forbrugerbeskyttelse ved køb og salg af fast ejendom beskytter særligt køberen, og giver denne mulighed for at påberåbe sig fejl mangler ved boligen, medmindre de har modtaget de nødvendige informationer om boligens tilstand.

En huseftersynsordning er en ordning, hvor en bygningskyndig besigtiger boligen og udarbejder en tilstandsrapport og elinstallationsrapport. Kun med disse, kan du som sælger tegne en ejerskifteforsikring. En ejerskifteforsikring er vigtig for dig som sælger, da den beskytter mod visse skjulte fejl og mangler ved boligen, som ikke fremgår af huseftersynsordningen.

Hvis du som boligsælger har tegnet en ejerskifteforsikring, vil forsikringsselskabet træde ind og dække eventuelle krav, som køber retter mod dig, i forbindelse med skjulte fejl og mangler. Dette kan skabe større sikkerhed og tryghed for dig, i forbindelse med boligsalget.

Ejerskifteforsikring

Hvad dækker en ejerskifteforsikring?

En ejerskifteforsikring dækker visse skjulte fejl og mangler ved boligen, som ikke fremgår af tilstandsrapporten eller huseftersynsordningen. Forsikringen kan give køberen en økonomisk sikkerhed mod skjulte fejl og mangler, der kan påvirke boligens værdi, brugbarhed eller sikkerhed.

Disse fejl vil typisk være iht. el- og VVS-installationer, skjulte skader på tag, fundaments- og kælderproblemer samt skjulte skader på bygningens konstruktion og materialer.

Hvornår dækker en ejerskifteforsikring ikke?

Det er vigtigt at påpege, at ejerskifteforsikringen kun dækker visse typer af fejl og mangler, og at der vil være visse undtagelser og begrænsninger i dækningen. Det er derfor vigtigt at læse forsikringsbetingelserne grundigt og sikre sig, at man er bekendt med, hvad der er dækket af forsikringen, før man tegner den.

En ejerskifteforsikring dækker altså kun ukendte fejl og mangler på selve huset og dets fundament, som er undersøgt i forbindelse med tilstandsrapporten, og som er opstået før handlen er gennemført. Hvis fejlen f.eks. vedrører forurening af grunden eller ulovlig kloakering, ligger dette udenfor selve ejendommen, og vil kun dækkes ved en sælgeransvarsforsikring.

Det kan være en god idé at alliere sig med en boligadvokat, som kan hjælpe med at vurdere de relevante forsikringer og dækninger i forbindelse med ejendomshandelen og sikre, at du som sælger er dækket bedst muligt.

Hvorfor tegne en sælgeransvarsforsikring?

En sælgeransvarsforsikring er en forsikring, som sælgere af fast ejendom kan tegne for at beskytte sig mod eventuelle erstatningskrav fra køberen i tilfælde af fejl eller mangler ved både grund og ejendom. Forsikringen dækker det økonomiske ansvar for fejl og mangler, som var til stede på salgstidspunktet og som køberen senere opdager.

Denne forsikringstype vil typisk være relevant, hvis køber ikke har tegnet en ejerskifteforsikring og vælger at rette krav mod dig. Her vil en sælgeransvarsforsikring dække dig, hvis køber har krav på erstatning.

Dette kan eksempelvis være skjulte fejl ved boligens konstruktion, skjulte skader eller fejl ved installationer og apparater, forurening af grunden eller manglende tilladelser fra myndighederne.

Ved at tegne en sælgeransvarsforsikring kan du som sælger mindske din risiko for at skulle betale erstatning og dermed øge trygheden og sikkerheden i ejendomshandlen. En sælgeransvarsforsikring gælder som oftest i 10 år efter boligsalget.

Få rådgivning af vores boligadvokater

Det er vigtigt at have fokus på sikkerhed og tryghed i forbindelse med bolighandlen. Vi anbefaler derfor at søge professionel rådgivning, så du tager de rigtige beslutninger for lige netop boligsalg.

Husadvokaten har siden 1987 været en del af advokatgruppen, hvor vi har rådgivet om ejendomshandel for både sælgere og købere.

Kontakt os på tlf. 70 10 13 30 eller udfyld kontaktformularen for at blive ringet op. Første samtale er gratis!