Hvad kan gå galt i forbindelse med boligsalg?

Medierne kommer ugentligt med historier, om personer, der har købt eller solgt deres hus, og nu står med kæmpe problemer og udgifter, som de må kæmpe med i måske flere år. Der er mange ting, der kan gå galt ved en ejendomshandel, hvorfor det er vigtigt, at du bliver rådgivet korrekt.

Vi er underlagt Advokatsamfundets etiske regler. Hertil har vi en lovpligtig ansvarsforsikring, der sikrer dig, hvis vi skulle begå fejl i forbindelse med rådgivningen. Du er derfor i gode hænder hos os.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål til sælgeransvarsforsikring, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

  1. Hvad er sælgeransvarsforsikring?
  2. Forkert oplyst boligareal
  3. Glemt at give kendte oplysninger
  4. Hvad dækker ejerskifteforsikring ikke?

Hvad er sælgeransvarsforsikring?

Som sælger kan man tegne en sælgeransvarsforsikring. Mod en mindre engangsbetaling kan man sikre sig mod, at man efterfølgende bliver mødt med mangelskrav fra køberen.

Sælgeransvarsforsikringen beskytter dig som sælger mod krav, som ellers ikke vil være dækket af købers ejerskifteforsikring. Vil du have størst mulig økonomisk tryghed efter et salg, så anbefaler vi, at du tegner en sælgeransvarsforsikring.


Forkert oplyst boligareal

Et problem som vi ser nogle gange om året er, at køber efter at have købt ejendommen opdager, at boligarealet ikke er lige så stort, som det blev annonceret.

Hvis sælger har kendt til problemet, eller hvis ejendomsmægleren har begået fejl i forbindelse med salget, så kan køber kræve erstatning. Er der ikke begået fejl, kan køber måske kræve et afslag i købesummen hos sælger, hvis blot en uvildig vurdering kommer frem til, at værdiforringelsen er stor nok.

Advokatgruppen har stor erfaring med at føre retssager omkring denne problemstilling, og vi kan sikre, at du opnår det bedst mulige resultat.


Glemt at give kendte oplysninger

Som sælger skal man give køber alle relevante oplysninger om ejendommen, som man kender. Det vil oftest være nok, at man giver disse oplysninger i forbindelse med, at tilstandsrapporten udarbejdes. Men der kan være ting, som ikke omfattes af tilstandsrapporten og ejerskifteforsikringen, men som kan være vigtige for køber at kende til.

Hvis du som sælger ikke opfylder din loyale oplysningspligt, så kan du i visse tilfælde blive erstatningsansvarlig for de omkostninger, som manglerne medfører for køber.


Hvad dækker ejerskifteforsikring ikke?

Tilstandsrapporten dækker alene selve huset, men ikke ting på grunden i øvrigt. Af ting som ikke er omfattet af ejerskifteforsikringen, og som man som sælger derfor ikke kan fraskrive sig ansvaret for kan nævnes:

  • terrasser og havemure
  • dræn
  • udendørs swimmingpool
  • nedgravede olietanke
  • lugt- eller støjgener fra naboejendomme

Er der særlige forhold på grunden, bør man som sælger tage højde for det, når man sælger ejendommen. Er man det mindste i tvivl, bør der søges juridisk bistand for en gennemgang af den konkrete sag.

Rådgivning af Husadvokaten.com

Når du skal sælge din bolig, har du brug for en boligadvokat, der kan hjælpe dig med at gennemgå købsaftalen, således at du som sælger opnår den bedst mulige retsstilling. Hos Husadvokaten.com har vi hjulpet folk med bolighandler lige siden 1987. Vi har mange erfarne og dygtige boligadvokater, som står klar til at yde juridisk bistand til dig. der skal sælge. Du er velkommen til at kontakte os for mere information – vi giver dig gerne et råd, hvis det er alt, du har brug for.