Proces for salg af hus

Står du og skal sælge hus? Så bør du bestemt overveje at antage en boligadvokat. Boligadvokaten varetager alle juridiske opgaver i forbindelse med hussalg, så du kan være sikker på, at alle lovbestemmelser overholdes og ikke mindst, at du indgår en gunstig, fornuftig handel.

Vil du høre mere om dine muligheder for advokatbistand til salget af din bolig? Kontakt Husadvokaten på 70 10 13 30 for en gratis, uforpligtende samtale med vores team af erfarne boligadvokater.

Husadvokaten er din mægler – Sådan får du en sikker handel

Der foreligger en fast procedure for ejendomshandlens forløb. Det er en længere proces, hvor forskellige dokumenter skal udfærdiges, underskrives og tinglyses og hvor der foretages forhandlinger mellem køber og sælger om købsaftalens indhold. Ved at lade en advokat varetage disse opgaver for dig, sikrer du, at købsaftalens vilkår bliver optimale. Derudover kan du være sikker på, at de mange juridisk tunge opgaver varetages korrekt og i overensstemmelse med loven.

Hos Husadvokaten hjælper vi dig trygt gennem hele salgsprocessen. Få dig et overblik over ejendomshandlens forløb her:

 

1. Indsendelse og gennemgang af papirer

Første skridt i salgsprocessen bliver, at du eller den ejendomsmægler indsender de relevante papirer og dokumenter til advokaten. Her er der tale om alle de papirer, du og eventuelt ejendomsmægleren har indhentet og udfærdiget med forbindelse til boligen – f.eks. salgsopstillingen, ejendomsrapporten og købsaftalen. Vi gennemgår herefter disse dokumenter for fejl og mangler og sørger for at rekvirere andre nødvendige oplysninger.

Vi gennemgår alt relevant materiale, inden vi indkalder dig til et møde.

2. Møde mellem dig og advokaten

Når alle dokumenter er gennemgået, holder vi et møde med dig. Her gennemgår vi i fællesskab købsaftalen, lytter til dine ønsker til ændringer og kommer med vores professionelle vurdering.

På dette møde drøfter vi også betingelserne for ejendomshandlen. Dette indebærer bl.a. en snak om ejerskifteforsikring og salgsopstilling – så vi er sikre på, du får den rette pris for dit hjem. Her rådgiver vi dig om dine muligheder for ansvarsfritagelse (tegning enten ejerskifte- eller sælgeransvarsforsikring) og din juridiske stilling generelt.

Har du spørgsmål, betingelser eller forbehold, er det også her vi taler om disse.

3. Besked til ejendomsmægleren

Benytter du dig af en ejendomsmægler, er det her denne meddeles om beslutningerne, der blev taget på mødet – herunder de eventuelle krav og betingelser der skal opfyldes, før du ønsker, at handlen godkendes.

4. Forhandling af aftale – Vi gennem kontrakt

Herefter vil vi forhandle købsaftalen med købers købsrepræsentant. Som din advokat varetager vi forhandlingen på dine vegne, så du kan være sikker på at indgå den mest gunstige aftale. Afhængigt af de forhold der gør sig gældende for netop dit boligsalg, vil forhandlingsprocessen være af kortere eller længere varighed.

5. Bank og realkreditinstitut orienteres

Når købsaftalen er landet, sker der orientering af bank og realkreditinstitut.

6. Oprettelse af skøde og prøvetinglysning

Vi opretter digitalt skøde på tinglysning.dk og foretager prøvetinglysning, der sendes til ejendomsmægler til godkendelse.

7. & 8. Tinglysning af skøde og eventuelle pantebreve og transporter

Når prøvetinglysning er godkendt, sendes skødet til digital underskrift af køber og dig, og skødet anmeldes til endelig tinglysning.

Er der gjort brug af pantebreve, skal disse herefter også tinglyses.

9. Refusionsopgørelse

En refusionsopgørelse er en opgørelse over de økonomiske mellemværender, der er mellem dig og køber. Der laves altså en opgørelse af de udgifter, du har betalt forud for overtagelsesdatoen, men som køber egentlig skal betale fra overtagelsesdagen. De relevante oplysninger findes ved aflæsning af alle forbrugsmålere for el, vand og varme.

Herudfra udarbejdes et udkast til refusionsopgørelsen, som sendes til ejendomsmægleren. Efter godkendelse udfærdiges den endelige refusionsopgørelse, som sendes til køber.

Når skødet er tinglyst, sender vi både opgørelse og faktura til dig.

Har du brug for advokathjælp til dit boligsalg?

Husadvokaten er en del af Advokatgruppen der siden 1987 har rådgivet både sælgere og købere om ejendomsretlige spørgsmål. Vi sikrer dig kompetent rådgivning, så trygt kan gennemføre dit boligsalg.

Det er en stor beslutning at sælge sin bolig, og det er yderst vigtigt at have de juridiske forhold på plads, ellers risikerer du store økonomiske konsekvenser.

Husadvokaten får dig sikkert i mål med dit salg. Kontakt os i dag på 70 10 13 30 eller udfyld kontaktformularen for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig.