En ejendomshandels forløb – for sælger

En ejendomshandels forløb – for sælger

Der kan være forskellige grunde til at antage en advokat til et ejendomssalg. En boligadvokat kan sikre dig, at der er styr på alt det juridiske, når du skal sælge din bolig. Hvis bolighandlen ikke foregår i overensstemmelse med de gældende lovregler, risikerer du, at det koster dig dyrt.

En ejendomshandel forløb for sælger

 

1. Indsendelse af papirer til os

Du eller din ejendomsmægler mailer/sender alle papirer til os, som derefter gennemgår alle papirerne inden det fælles møde.

2. Vi gennemgår papirerne

Når du eller din ejendomsmægler har sendt alle dokumenter ind til os, gennemgår vi disse.

Hvis vi ikke har fået alle relevante papirer, rekvirerer vi manglende oplysninger og dokumentation.

3. Et møde mellem dig og os

Når vi har styr på papirerne, afholder vi et møde med dig. Her gennemgår vi i fællesskab købsaftalen. Vi lytter til dine ønsker, og vi vil derfor også på dette møde drøfte betingelserne for handlens gennemførelse.

Vi rådgiver dig desuden om dine muligheder for ansvarsfritagelse, sælgeransvarsforsikring og din juridiske stilling.

4. Besked til ejendomsmægleren

Efter mødet meddeler vi ejendomsmægleren, hvilke eventuelle krav og betingelser, der skal opfyldes, før handlen kan godkendes.

5. Forhandling af købsaftale

Vi vil herefter forhandle købsaftalen på plads med købers købsrepræsentant.

6. Bank og realkreditinstitut orienteres

Når købsaftalen er landet, sker der orientering af bank og realkreditinstitut.

7. Oprettelse af skøde og prøvetinglysning

Vi opretter digitalt skøde på www.tinglysning.dk og foretager prøvetinglysning, der sendes til ejendomsmægler til godkendelse.

8. Tinglysning af skøde og eventuelle pantebreve og transporter

Når prøvetinglysning er godkendt, sendes skødet til digital underskrift af køber og dig, og skødet anmeldes til endelig tinglysning.

Herefter gennemføres digital tinglysning af evt. pantebreve og transporter.

9. Refusionsopgørelse

Refusionsopgørelsen er navnlig en opgørelse over de økonomiske mellemværender, som er mellem dig og køber. Dvs. der laves en opgørelse af de udgifter, som du har betalt forud for overtagelsesdatoen, men som køber egentlig skal betale fra overtagelsesdagen. Opgørelsen udarbejdes således på baggrund af en aflæsning af alle forbrugsmålere for el, vand og varme.

Der udarbejdes et udkast til refusionsopgørelse, der sendes til ejendomsmægleren. Efter godkendelse udfærdiges endelig refusionsopgørelse, der sendes til køber.

Når skødet er tinglyst, sender vi opgørelse og faktura til dig.

Skal vi hjælpe dig igennem dit hussalg?

Det er en stor beslutning at sælge sin bolig, og det er yderst vigtigt at have de juridiske forhold på plads, ellers risikerer du store økonomiske konsekvenser. Vi kan få dig trygt i mål med dit salg. Kontakt os her for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig.