En ejendomshandels forløb – for sælger

Det sædvanlige sagsforløb i en sælgerhandel er som følger:

 1. Du eller din ejendomsmægler mailer/sender alle papirer til os, som derefter gennemgår alle papirerne inden det fælles møde.
 2. Vi rekvirerer evt. manglende oplysninger og dokumentation.
 3. Vi afholder møde med dig. Under mødet gennemgår vi købsaftalen og drøfter betingelserne for handlens gennemførelse samt rådgiver om mulighederne for ansvarsfritagelse, sælgeransvarsforsikring og din juridiske stilling.
 4. Vi meddeler ejendomsmægleren, hvilke evt. krav og betingelser, der skal opfyldes før handlen kan godkendes.
 5. Vi forhandler købsaftalen på plads med købers repræsentant.
 6. Orientering af bank og realkreditinstitut.
 7. Vi opretter digitalt skøde på www.tinglysning.dk og foretager prøvetinglysning, der sendes til ejendomsmægler til godkendelse.
 8. Når prøvetinglysning er godkendt, sendes skødet til digital underskrift af køber og dig, og skødet anmeldes til endelig tinglysning.
 9. Herefter gennemføres digital tinglysning af evt. pantebreve og transporter.
 10. Udarbejdelse af udkast til refusionsopgørelse, der sendes til ejendomsmægleren.
 11. Efter godkendelse udfærdiges endelig refusionsopgørelse, der sendes til køber.
 12. Når skødet er tinglyst, sender vi opgørelse og faktura til dig.