Ejerskifteforsikring

Ejerskifteforsikringen beskytter dig som sælger mod efter købet, at blive mødt med krav om erstatning eller afslag i købesummen, såfremt køber måtte finde fysiske fejl og mangler ved huset. I stedet vil købers ejerskifteforsikring betale for reparation af manglerne. 

Ejerskifteforsikringen dækker de fejl som var til stede på overdragelsestidspunktet, og som ikke er omtalt i tilstandsrapporten. At der skal være tale om en fysisk fejl ved huset betyder, at langt de fleste fejl og mangler er omfattet af forsikringen, men forsikringen vil ikke dække fejl og mangler ved grunden, eller hvis husets areal overfor køber er oplyst til at være større, end det viser sig at være tilfældet.

Ejerskifteforsikringen kan suppleres med en sælgeransvarsforsikring, som sælger kan tegne for at sikre sig mod ansvar for de mangler, som ikke er dækket af ejerskifteforsikringen.

Læs mere


Pris

Prisen for en ejerskifteforsikring svinger mellem forsikringsselskaberne. Ejendomsmægleren har som regel en samarbejdsaftale med et bestemt forsikringsselskab, men du er fuldt ud berettiget til selv at forhøre dig, om du kan få en lavere pris, hos et andet forsikringsselskab.

Som sælger skal du kun tilbyde at betale halvdelen af prisen for en 5-årig ejerskifteforsikring, for at du undgår at være ansvarlig for efterfølgende mangler.

Betingelserne for ansvarsfrihed

For at man som sælger kan undgå et efterfølgende ansvar for fejl og mangler ved huset, som måtte vise sig efter overdragelsen, så skal man opfylde en række betingelser.

  1. Sælger skal få udarbejdet en tilstandsrapport
  2. Sælger skal fremvise et tilbud fra et forsikringsselskab til køber på, at køber kan tegne en ejerskifteforsikring hos selskabet, som vil dække i mindst 5 år.
  3. Sælger skal tilbyde at betale halvdelen af forsikringspræmien på det ejerskifteforsikringstilbud, som sælger har indhentet.
  4. Oplysningerne og tilbud skal overgives til køber, inden købsaftalen underskrives, og det skal fremgå af oplysningerne, at sælger herefter vil være ansvarsfri for fysiske mangler.

Hvis køber allerede bor i ejendommen

Bor køber allerede i ejendommen, så kan man som sælger godt undgå mangelsansvar ved salg, blot sælger har fulgt betingelserne for at opnå ansvarsfrihed. 

Dog kan køber ikke tegne en ejerskifteforsikring, da køber allerede bor i ejendommen.