Tilstandsrapport

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål til din tilstandsrapport, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

  1. Hvad er en tilstandsrapport
  2. Nye regler for tilstandsrapporten

 

Hvad er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport vil oftest foreligge, når et hus udbydes til salg. En tilstandsrapport er en rapport om bygningens fysiske tilstand, og rapporten giver dig som køber mulighed for at overskue, hvilke mangler huset har i forhold til, hvad tilsvarende huse af samme alder må forventes at have. Derudover vedlægges et oplysningsskema, der er udfyldt af sælger.

Du skal være opmærksom på, at tilstandsrapporten kun omfatter de synlige og tilgængelige dele af ejendommen. Tilstandsrapporten omfatter ikke skjulte bygningsdele, tekniske installationer, hårde hvidevarer, vandhaner, brusere og kloak, kontrol af om installationer og bygningsdele er lovlige, samt husets udseende og arkitektur.

Tilstandsrapporten er nødvendig, for at der kan tegnes en ejerskifteforsikring.


 

Hvilken betydning har de nye regler for tilstandsrapporter?

Den 1. maj 2012 trådte nye regler for tilstandsrapporter i kraft. Efter de ny regler skal det fremgå, om den gennemgåede bygnings fysiske tilstand er ringere end tilstanden i tilsvarende bygninger af samme alder. Ved gennemgangen skal der afdækkes bygningsskader eller tegn på skader, såsom brud, lækager, revnedannelser og ødelæggelser.

Endvidere skal tagets restlevetid vurderes. Tilstandsrapporten skal indeholde oplysning om (undertag, inddækning eller tagbelægning), som må forventes at have den korteste restlevetid.

Tilstandsrapporten skal også indeholde et af sælger udfyldt sælgeroplysningsskema, som afgives på et skema, der er godkendt af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Med tilstandsrapporten skal tillige udleveres en generel hustypebeskrivelse, der er relevant for den bygning, som rapporten vedrører. Er der foretaget tilbygning eller væsentlig ombygning, kan der udleveres flere generelle typebeskrivelser, der er relevante for den samme bygning.

Folketinget har tillige besluttet, at fra og med 1. maj 2012 skal der som supplement til tilstandsrapporten udfærdiges en elinstallationsrapport.

Elinstallationsrapporten skal oplyse, i hvilket omfang bygningens elinstallationer er funktionsdygtige og lovlige i henhold til offentligretlige forskrifter.

Du kan læse mere om tilstandsrapporter ved at klikke her.

Har du brug for hjælp?

Hos Husadvokaten har vi en række dygtige og erfarne boligadvokater, som står klar til at hjælpe dig trygt igennem dit huskøb. Vi er en del af Advokatgruppen, som beskæftiger mere end 50 medarbejder, og vi har siden 1987 hjulpet folk i deres bolighandel. Kontakt os i dag for en gratis vurdering af din sag.