Købsaftale ejerlejlighed

Vil du købe eller sælge en ejerlejlighed? Lad Husadvokaten gennemtjekke købsaftalen

En købsaftale fungerer som en kontrakt eller det officielle dokument mellem køber og sælger i forbindelse med overtagelse af en ejendom. Den er en af de vigtigste trin i dit boligkøb, og det der er derfor også vigtigt, at du er klar over alt hvad den indeholder og hvilke konsekvenser det vil få for dig som køber eller sælger.

Købsaftalen indeholder information om prisen på ejendommen, overtagelsesdag og en lang række vilkår til handlen. Der er ingen faste rammer for, hvordan en købsaftale skal udformes, så den kan derfor se vidt forskellig ud afhængig af handlen.

Som regel vil det være sælger selv eller sælgers ejendomsmægler, som udarbejder købsaftalen. Dansk Ejendomsmæglerforening har en standard skabelon til at lave denne.

Hvornår skal jeg tage kontakt til Husadvokaten?

I det øjeblik der bliver udformet en købsaftale, tager langt de fleste kontakt til en boligadvokat, for at sikre sig at alt i købsaftalen er, som det skal være og for at sikre, at der ikke opstår nogen ubehagelige overraskelser inden ejendommen overtages.

Det er særligt brugbart at få hjælp af en boligadvokat, hvis man er køber. Det vil nemlig altid være sådan at en ejendomsmægler vil være sælgers repræsentant.

Det betyder at ejendomsmæglerens hovedopgave ligger i at rådgive sælger og varetage sælgers interesser. Er man køber, er det derfor særligt godt at få rådgivning af en helt uvildig tredje part, der vil arbejde for dine interesser, sikre at du kommer trygt videre med dit boligkøb og få gennemgået alle juridiske dokumenter.

Dette er inkluderet i gennemgangen af din købsaftale

Når vi har gennemgået købsaftalen, vil vi undersøge vilkår fra købsaftalen og se på, om der er særlige restriktioner eller bemærkninger fra kommunen. Jeres advokat vil herudover også se på eventuelle servitutter, som vil påvirke jeres råderet over ejendommen.

En købsaftale er ofte et meget stort dokument med et stort antal sider og det kan derfor virke kompliceret og svært at danne sig et overblik. Vores advokater har alle mange års erfaring med alle typer bolighandler og ved derfor også lige netop, hvad de skal være særligt opmærksomme på i en købsaftale.

Ved at rådføre dig med en advokat er du med til at sikre at din bolighandel går som ønsket og du kan være sikker på, at alle ejendommens dokumenter vil blive grundigt gennemgået.

Særlige gældende forhold når du vil købe en ejerlejlighed

En ejerlejlighed er en selvstændig fast ejendom, som ofte vil være en del af en større ejendomsbygning. I mange tilfælde vil der være tale om en etageejendom.

En ejerlejlighed er herudover, som navnet også antyder, en lejlighed du køber og derved ejer. Man bør udarbejde en købsaftale ved alle typer af bolighandler. Købsaftalen danner grundlag for hele handlen og vil altså være en fast del af handlens dokumenter, uanset om der er tale om en hushandel, ejerlejlighed, sommerbolig, byggegrund eller en anden form for ejendom.

Få indblik i ejerforeningen

Når du køber en ejerlejlighed er det dog vigtigt at du har indblik i den ejerforening som du vil blive en del, når du har købt lejligheden. Her er det altså særligt vigtigt at du har godt styr på ejerforeningens generelle tilstand og økonomi.

Det er nemlig vigtigt at ejerforeningen har en sund økonomi, der kan dække eventuelle reparationer og om noget nødvendigt renovering eller ombygninger. Det kan også være en god idé at grundigt gennemlæse referater fra tidligere generalformsamlinger, der også kan være med til at give et indblik i ejerforeningen.

Vedtægter i en ejerforening

En ejerforening vil altid have et sæt vedtægter, der for eksempel præciserer, hvad man må bruge ejendommen til, om den må udlejes, hører der udearealer med til ejendommen og er der særlige regler for vedligeholdelse.

I nogle ejerforeninger vil der også være regler fællesarbejde. Det kan eksempelvis være vedligeholdelse af udendørsarealer, der hører til ejendommen- her kan det også være specificeret, hvem der skal deltage, og om fællesarbejdet er obligatorisk.

Ingen tilstandsrapport ved ejerlejligheder

Når du køber en ejerlejlighed, vil der ofte ikke blive udarbejdet en tilstandsrapport. Der vil heller ikke gives et tilbud på en ejerskifteforsikring. Grunden til, at man ikke laver en tilstandsrapport ved handler med ejerlejligheder er, at man da vil skulle udarbejde en tilstandsrapport på hele bygningen og alle ejerlejlighederne i hele bygningen. Dette vil blive alt for dyrt.

Få en byggesagkyndig til at vurdere din kommende bolig

Dette betyder derfor at man ikke har en skriftlig vurdering af ejendommen inden man køber den. Eftersom man heller ikke har en ejerskifteforsikring, kan man derfor heller ikke sikre sig mod skjulte fejl og mangler ved lejligheden. Det kan derfor være en god idé at få en byggesagkyndig til at kigge lejligheden og vurdere om eksempelvis el og vvs installationerne fungerer som de skal og der ikke er fugtskader eller lignende.

Advokatforbehold

Det kan være en god idé at indsætte advokatforbehold i købsaftalen, da det gør at din boligadvokat kan sikre sig, at der ikke er nogen problemer ved handlen – det gælder også efter du har underskrevet købsaftalen. Advokatforbehold skal dog være skrevet i, inden du underskriver købsaftalen. Du kan læse meget mere om advokatforbehold lige her.

Hvad indeholder købsaftaler?

En købsaftale er det centrale dokument ved alle ejendomshandler. Det er derfor også vigtigt at, den bliver gennemgået af en professionel rådgiver og alt information heri er korrekt. Købsaftalen vil også henvise til handlens vilkår og andre vigtige dokumenter. Her kan eksempelvis nævnes salgsopstilling, oplysning om fortrydelsesret og tilbud om ejerskifteforsikring. Disse dokumenter er derfor lige så vigtige, som selve købsaftalen fordi de indgår heri.

typisk vil en købsaftale indeholde:

 • Købers og sælgers navne og deres adresse
 • Information om køber og sælgers bank
 • Ejendommens adresse
 • Ejendommens pris
 • En offentlig vurdering af ejendommens værdi
 • Overtagelsesdato
 • Information om ejendommens forhold som f.eks. hvilken type varmeinstallation ejendommen har, vandtilslutning osv.
 • Salgsopstillingen
 • En købsaftale vil også indeholde information om, hvordan ejendommen er forsikret
 • Hvad der ellers hører med til ejendomshandlen. I nogle tilfælde vil der eksempelvis være blevet aftalt at køber også får møbler, hårde hvidevarer, redskabsskur, legehus, værksted med inventar osv. med i handlen.
 • Til sidst vil der være alle de særlige forhold der gælder for netop denne handel. Det kan bl.a. være advokatforbehold, bankforbehold. Det vil også være i denne del af købsaftalen, at der bliver beskrevet de aftaler der er indgået. Det kan f.eks. være aftaler om at sælger skal forbedre visse fejl og mangler inden boligen overtages af køber.

Vær dog opmærksom på, som nævnt tidligere, at ved køb af en ejerlejlighed, vil der typisk ikke udarbejdes en tilstandsrapport eller tilbud om ejerskifteforsikring.

Købsaftalen er bindende

Med parternes underskrifter på købsaftalen, vil der blive lavet et skøde. Det er som regel køber, der tinglyser skødet. Dette har også den fordel at køber selv kan bestemme hvor hurtigt skødet bliver tinglyst.

En købsaftale er bindende, når købsaftalen underskrives. Dog vil der være visse undtagelser med (eventuelle) forskellige forbehold fra din boligadvokat eller fra banken. Når man køber fast ejendom har man seks dages fortrydelsesret. Dette er en lovpligtige fortrydelsesfrist og skal overholdes, hvis man vil fortryde handlen.

Vores boligadvokat hjælper dig hele vejen til en tryg bolighandel

Det er altid vores klare anbefaling at gennemgå købsaftalen med en erfaren boligadvokat. Som boligadvokat er det nemlig vores største mål at sikre, at du kommer godt igennem dit boligkøb, og at du som køber er fuldt ud klar over hvad købsaftalen indeholder og hvilke muligheder og konsekvenser det vil få for dig i forbindeles med dit køb af din ejerlejlighed eller anden type bolig.

Hos boligadvokaten vil altid være behjælpelige med yderligere services, til anden juridisk rådgivning. Dette kan eksempelvis være relevant hvis du i forbindelse med dit boligkøb også skal have oprettet et testamente, særeje eller anden relevant dokumentation.

Kontakt os i dag

Vi er hos husadvokaten et team af boligadvokater med stor erfaring indenfor alle typer handler herunder også ejerlejligheder. Vi kan hjælpe dig med alle trin i bolighandlen- det gælder både gennemgang af købsaftalen og resten af handlens dokumenter. Ring 70 10 13 30 eller udfyld vores kontaktformular på siden her.