Udlændinges adgang til køb af sommerhuse

Kan udlændinge købe sommerhus / fritidsbolig i Danmark. Hvordan?


Purchasing a vacation home in Denmark.

Foreigners’ access to purchasing vacation homes

Since the introduction of the ”vacation home rule” when Denmark entered the European Union (EU), it has not been possible for foreigners to purchase a vacation home in Denmark.

However, it is possible to apply for an exemption to that rule, e.g. if a special affiliation to Denmark can be documented, for instance if you have been vacationing in Denmark for several years, if you have Danish relatives og if you have a linguistic or cultural connection to Denmark.

We can help you apply for the required exemption. Contact us today for a free introductory call.


Siden indførelsen af ”sommerhusreglen” i forbindelse med Danmarks medlemskab af EF (EU), har det ikke været muligt for udlændinge at købe sommerhus i Danmark.

Der er dog – i visse tilfælde – mulighed for at opnå en dispensation hertil. For eksempel hvis der kan dokumenteres en særlig tilknytning til Danmark, eksempelvis hvis du har holdt ferie i landet gennem flere år, har dansk familie eller har sproglig eller kulturel tilknytning til Danmark.

Vi kan hjælpe dig med at søge den fornødne dispensation. Kontakt os allerede i dag og kom gratis videre.