Energimærke


Krav om energimærkning

Ved køb af ejendom skal der foreligge en energimærkning. Det er sælger, der skal sørge for energimærkningen.

Kravet om energimærkning gælder dog ikke for bygninger under 60 m2 og sommerhuse, medmindre der er tale om et nyopført sommerhus.

Energimærkets formål er, at give køber et retvisende billede af, hvor store energiudgifter man må forvente for en standard husholdning, både hvad angår vand, varme og el. Derudover indeholder energimærket forslag til forbedringer, som kan give besparelser på energi- og vandforbrug samt et overslag over, hvad det vil koste at gennemføre de enkelte forbedringer.