En ejendomshandels forløb – for køber

Det sædvanlige forløb i en ejendomshandel

Fra du har besluttet dig til at købe, til du får udleveret nøglen til din nye ejendom, er der mange praktiske forhold, der skal tages hånd om.

Herunder kan du se, hvordan det typiske forløb ser ud i en ejendomshandel.

boligadvokat aarhus horsens fredericia

 

Boligsøgning

Der kan være mange årsager til, at boligjagten påbegyndes lige fra familieforøgelse til jobskifte.

Der er også mange måder, hvorpå man kan finde boliger – f.eks. boligportalerne på nettet, skuffesalg ved ejendomsmægleren eller direkte hos sælgere, der selv forestår salget af deres bolig på f.eks. Facebook , DBA eller lign. Sidstnævnte kaldes selvsalg.

De fleste skal også en tur i banken, inden de skal købe bolig.

Banken hjælper med at sætte de økonomiske rammer for boligdrømmen. De fleste banker og realkreditinstitutter tilbyder en vejledende online boligberegninger, hvor du kan se, hvor meget du kan købe bolig for, og måske justere lidt på forventningerne inden selve bankmødet.

Vi gennemgår alle papirerne

Inden du underskriver en købsaftale skal du huske at få indsat et advokatforbehold.

Underskrives købsaftalen med et advokatforbehold, fremsender ejendomsmægleren alle dokumenterne direkte til boligadvokaten.

Læs mere om advokatforbehold her. 

Derefter gennemgår vi alle papirerne og rekvirerer eventuelle manglende oplysninger og dokumentation, inden vi afholder et møde med dig. På den måde sikrer vi, at købsaftalen afspejler de aftalte vilkår og dermed dine forventninger til handlen.

Forbehold og handlens godkendelse

Som eksempler på forbehold, der typisk skal afklares i forbindelse med et godkendelsesforløb kan nævnes:

  • Finansieringsforbehold – altså om banken kan godkende købet på sædvanlige vilkår.
  • Forhandlinger om eventuelle ansvarsfraskrivelser, hvor sælger ønsker at fraskrive sig ansvaret for konkrete forhold vedrørende ejendommen.
  • Olietanke, sløjfningsattester og gensløjfningsattester.
  • Brændeovne
  • (U)lovlige tilbygninger
  • Valg af ejerskrifteforsikring

Først når alle forbehold er afklaret, kan advokaten meddele endelig handel.

Oprettelse af digitalt skøde og tinglysning

Vi opretter digitalt skøde på tinglysning.dk og foretager prøvetinglysning, der sendes til ejendomsmægleren til godkendelse.

Når prøvetinglysningen er godkendt, sendes skødet til digital underskrift hos dig og sælger, og skødet anmeldes til endelig tinglysning.

Når skødet er tinglyst, sender vi originalt skøde til dig. Kopi af skøde sendes til sælger, bank og ejendomsmægler.

Refusionsopgørelse

En refusionsopgørelse er en opgørelse over de økonomiske mellemværender, der er mellem dig og sælger. Refusionsopgørelsen opgør de udgifter, som sælger har betalt forud for overtagelsesdatoen, som egentlig skal betales af dig fra overtagelsesdagen.

På overtagelsesdagen foretages der således en aflæsning af alle forbrugsmålere for el, vand og varme. Typisk skal refusionsopgørelsen være udarbejdet senest 30 dage efter overtagelsesdagen.

Der udfærdiges udkast til refusionsopgørelse, der sendes til ejendomsmægleren. Efter godkendelse udfærdiges endelig refusionsopgørelse, som sendes til sælger.

Kontakt os i dag

Står du og mangler en boligadvokat i forbindelse med en hushandel, så tøv ikke med at kontakte os for en indledende, uforpligtende snak om din situation. Vi sikrer en tryg hushandel, hvor alt bliver grundigt gennemgået – også i hastesager.

Udfyld kontaktformularen her på siden eller ring på 70 10 13 30.

Vi er klar til at hjælpe dig trygt videre.