En ejendomshandels forløb – for køber

Det sædvanlige forløb i en ejendomshandel

Fra du beslutter dig for at købe, til du får udleveret nøglen til din nye ejendom, er der mange praktiske forhold, der skal tages hånd om.

Herunder kan du se, hvordan det typiske forløb ser ud i en ejendomshandel.

boligadvokat aarhus horsens fredericia

Boligsøgning og din nye bolig findes

Der kan være mange årsager til, at boligjagten påbegyndes. Det kan være lige fra familieforøgelse til jobskifte.

Der er også mange måder, hvorpå man kan finde boliger – f.eks. boligportalerne på nettet, skuffesalg ved ejendomsmægleren eller direkte hos sælgere. Nogle hussælgere vælger at forestå salget af deres bolig selv. Det kan eksempelvis være på f.eks. Facebook, DBA eller lign. Sidstnævnte kaldes selvsalg. Klik her for at læse mere om selvsalg. 

Købsaftalen

Når man har fundet boligen, og køber og sælger er blevet enige om de grundlæggende forhold som købesum, overtagelsesdag, udarbejdes der typisk en købsaftale.

Du kan få hjælp til udarbejdelsen af købsaftalen ved en boligadvokat.

Købsaftalen sendes typisk også til banken på dette tidspunkt.

Hvis kun køber har underskrevet købsaftalen, forligger der et tilbud til sælger, og tilsvarende hvis kun sælger har underskrevet købsaftalen, foreligger der et tilbud til køber. Når begge parter har underskrevet, anses aftalen som udgangspunkt at være bindende. Men det forekommer ikke sjældent, at køber har indsat et advokatforbehold.

Det er vigtigt, at man som køber er opmærksom op, at man har ret til at fortryde købet indenfor 6 hverdage efter aftalens indgåelse uden advokatforbeohld. En sådan fortrydelse af købsaftalen vil medføre, at køber skal betale en godtgørelse til sælger på 1% af købesummen.

Advokatforbehold

Det anbefales typisk, at køber sikrer sig, ved at indsætte et advokatforbehold ved underskrivelsen af købsaftalen.

Et advokatforbehold gør, at handlen ikke er bindende, hvis køberens advokat ikke godkender handlen, selvom køber har underskrevet købsaftalen.  Du kan læse mere om advokatforbehold her. 

Det betyder blandt andet, at køber ikke skal betale godtgørelsen på 1% til sælger, hvis køber fortryder.

Eksempler på typiske forbehold er:

  • Finansieringsforbehold – altså om banken kan godkende købet på sædvanlige vilkår.
  • Forhandlinger om eventuelle ansvarsfraskrivelser, hvor sælger ønsker at fraskrive sig ansvaret for konkrete forhold vedrørende ejendommen.
  • Olietanke, sløjfningsattester og gensløjfningsattester.
  • Brændeovne
  • (U)lovlige tilbygninger
  • Valg af ejerskrifteforsikring

Tjek af købsaftalen

Underskrives købsaftalen med et advokatforbehold, fremsender ejendomsmægleren alle dokumenterne direkte til advokaten, der gennemtjekker aftalen.

Boligadvokaten gennemgår alle papirerne og rekvirerer eventuelle manglende oplysninger og dokumentation, inden boligadvokaten afholder et møde med dig. På den måde sikrer vi, at købsaftalen afspejler de aftalte vilkår og dermed dine forventninger til handlen.

Finansiering

Køber modtager typisk tilbud på finansiering fra banken/kreditforeningen, som køber skal kunne acceptere.
Hvis køber ikke allerede har et bindende tilsagn fra banken,  vil man typisk indsætte et finansieringsforbehold. Derfor bør køber også senest på dette tidspunkt drøfte sine finansieringsmuligheder med banken. Det er banken, der hjælper og rådgiver køber økonomisk.

Godkendelsesskrivelse

Efter advokaten har gennemgået købsaftalen, vil køber typisk blive rådgivet om ejerskifteforsikring, tilstandsrapporten og andre forhold om købers juridisk stilling. Boligadvokaten fremsender derefter en godkendelsesskrivelse til ejendomsmægleren, hvor handlen godkendes på købers vegne med eksempelvis rettelser til købsaftalen og måske forbehold. Et forbehold kan eksempelvis være bankens godkendelse.

Handlen bliver bindende

Når alle forbehold er afklaret og opfyldt, foreligger der en endelig handel. Købsaftalen er underskrevet af begge parter. De økonomiske forhold i form af købers udbetaling og bankgaranti vil her falde på plads.

Oprettelse af digitalt skøde og tinglysning

Når handlen er endelig og bindende kan skøde og tinglysning begynde.

Vi opretter digitalt skøde på tinglysning.dk. Skødet underskrives af køber og sælger med NemID og anmeldes til tinglysning.

Når skødet er tinglyst, sender vi originalt skøde til dig. Kopi af skødet sendes til sælger, banken og ejendomsmægler.

Refusionsopgørelse

En refusionsopgørelse er en opgørelse over de økonomiske mellemværender, der er mellem dig og sælger. Refusionsopgørelsen opgør de udgifter, som sælger eksempelvis har betalt forud for overtagelsesdatoen, som egentlig skulle  have været betalt af køber.
Der kan være tale om forbrugsudgifter, grundejerforeningskontingent, men også eksempelvis ejendomsskatter. Disse udgifter fordeles mellem køber og sælger.

På overtagelsesdagen foretages der således en aflæsning af alle forbrugsmålere for el, vand og varme. Typisk skal refusionsopgørelsen være udarbejdet senest 30 dage efter overtagelsesdagen.

Der udarbejdes refusionsopgørelse og den endelige refusionsopgørelse afregnes mellem køber og sælger.

Det kan i forbindelse med aflæsningen af forbrugsmåleren anbefales af hårde hvidevare også tjekkes. Ellers anbefales det, at de tjekkes hurtigst muligt efter overtagelse.

Kontakt os i dag

Står du og mangler en boligadvokat i forbindelse med en hushandel, så tøv ikke med at kontakte os for en indledende, uforpligtende snak om din situation. Vi sikrer en tryg hushandel, hvor alt bliver grundigt gennemgået – også i hastesager.

Udfyld kontaktformularen her på siden eller ring på 70 10 13 30. Vi står klar til at hjælpe dig over hele landet.