De permanente forsikringer


Husforsikring

Når du køber hus, skal du have tegnet husforsikring, der gælder fra overtagelsesdagen. Hvis du har lån i huset, er det obligatorisk at tegne en husforsikring. Husforsikringen dækker brand og el-skader, storm, skybrud og vandskade, svamp, insekt, råd, ansvar og retshjælp.

Forsikringsselskaberne tilbyder en række tillægsforsikringer, der giver en udvidet dækning. En tillægsforsikring kan f.eks. være skjulte rør og stikledninger, glas og kumme, udvidet insekt og svamp, og udvidet skadedyr.

Vi anbefaler generelt, at husforsikring og ejerskifteforsikring tegnes i det samme forsikringsselskab.

Familieforsikring

Indboforsikringen, også kaldet familieforsikring dækker dit indbo, og indeholder samtidig retshjælp og ansvarsforsikring. Indboforsikringen dækker alle husstandens medlemmer, der er tilmeldt folkeregistret på forsikringstagerens adresse. Endvidere dækker indboforsikringen også børn, der er flyttet hjemmefra, hvis de er under 21 år og bor alene.


Inden du tegner husforsikring og indboforsikring, anbefaler vi, at du undersøger markedet, med henblik på at få den forsikring, som passer til dine behov. Der kan desuden være store prisforskelle mellem forsikringsselskaberne.