Boligadvokat forældrekøb

Der er i dag en stigende interesse for forældrekøb, når man ved, hvor ens barn skal studere. De fleste studerende finder dog en lejebolig enten på kollegium, almen ungdomsbolig eller gennem privat udlejning, men det efterlader stadig rigtig mange, som flytter i en lejlighed eller en andelsbolig, som deres forældre har købt til dem.

Vil du læse mere om:

  1. Økonomi og forældrekøb
  2. Hvordan fastsættes huslejen i et forældrekøb?
  3. Skat og forældrekøb
  4. Forældrekøb af andelsbolig

 

1. Økonomi og forældrekøb

Forældrekøb kan på mange måder være en rigtig god løsning, hvis økonomien kan hænge sammen for forældrene, bedsteforældrene eller et andet familiemedlem. Der stilles nemlig ikke betingelser om særlige familierelationer. Lejligheden vil ofte ligge centralt i en af de større byer,  og den vil formentlig være forholdsvis nem at sælge igen, den dag den unge er færdig med at studere.

Hvis lejligheden f.eks. koster 1 mio. kr. og forældrene kun skal optage 80 % realkreditbelåning, så vil det med et 4 % fastforrentet lån betyde renteudgifter efter skat på ca. 1.800 kr. pr. måned. Hertil kommer naturligvis en række andre omkostninger, men “for eksemplets skyld”

For den studerende vil udgifterne være lavere, end hvis den studerende selv køber en bolig, og den studerende kan desuden søge om boligsikring ved kommunen.

 

2. Hvordan fastsættes huslejen i et forældrekøb?

Hvis man køber en lidt større eller dyrere lejlighed, f.eks. med tanke på at ens søn/datter også kan blive boende efter at studierne er afsluttede, så bliver huslejen større, men til gengæld kan det åbne mulighed for i en periode at fremleje et værelse til en ven eller medstuderende så den unge dermed kan få dækket en del af huslejen.

Huslejen mellem forældre og søn/datter skal fastsættes til en leje, der svarer til markedslejen, for at udlejningen ikke får skattemæssige konsekvenser for den unge. Fastsættes lejen for lavt kan det blive betragtet som en gave. Hver forælder må give deres søn/datter en skattefri gave på 59.8000 kr. pr. år (2014), men derudover skal der betales skat af gaven. Forældrene vil altid blive beskattet af markedslejen.

Det er altid en god ide at få udarbejdet en lejekontrakt på almindelige opsigelsesvilkår – også selv om man udlejer til sin søn/datter. Fremlejer man et værelse, bør der også altid være udarbejdet en lejekontrakt. Foreligger der ingen lejekontrakt, når man fremlejer en del af en lejlighed, kan man let få problemer.

 

3. Skat og forældrekøb

Det er vigtigt at sætte sig grundigt ind i de skattemæssige regler. Her anbefaler vi, at der rettes henvendelse til rådgiver for at undersøge om man f.eks. bør anvende virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen, når man udlejer en helårsbolig.

Hvad skal der ske med lejligheden, når den studerende ikke længere skal/vil bo der?

Såfremt lejligheden sælges, skal man være opmærksom på de skattemæssige konsekvenser, når man ikke selv har boet i lejligheden. Flere og flere vælger at købe en lejlighed med det formål selv at bo i lejligheden på et tidspunkt. Her er det vigtigt, hvis lejligheden i den mellemliggende periode skal udlejes, at få bistand til at lave en lejekontrakt. En anden mulighed er at sælge lejligheden til den unge. Når man sælger en lejlighed, som man ikke selv har boet i, skal man betale skat af fortjenesten.

En mulighed kan derfor være at sælge lejligheden til sønnen/datteren. Det kan gøres til 15 % under den offentlige ejendomsvurdering uden, at det anses for en gave. Hermed begrænses forældrenes fortjeneste. Sønnen/datteren vil senere, såfremt han eller hun bliver boende i lejligheden, kunne videresælge lejligheden uden at skulle betale skat af en eventuel fortjeneste.

Familielån

En anden mulighed er at låne sin søn/datter pengene til selv at købe lejligheden på et rentefrit lån. På denne måde står vedkommende som ejer fra starten. Lånet kan så løbende afvikles ved, at forældrene hvert år afskriver en del af gælden som en skattefri gave. Her kan sønnen/datteren stadig fremleje en del af lejligheden uden problemer. Ved et efterfølgende salg vil fortjenesten være skattefri. Men den unge vil som ejer af lejligheden f.eks. ikke kunne ansøge om boligsikring.

Overvejer du at lave selvsalg af boligen, kan du læse om der her.

 

4. Forældrekøb af andelsbolig

I dag er forældrekøb af en andelsbolig et populært hjælpemiddel, hvis man som forælder vil hjælpe sit barn godt på vej med en bolig.

Men dine muligheder for forældrekøb er ikke begrænset til blot ejerlejligheder. Det er muligt som forælder at investere i en andelsbolig og leje denne ud til sit barn. Der er dog visse detaljer man som forælder skal være opmærksom på.

3 ting man skal være opmærksom på

For det første er det langt fra alle andelsboligforeninger der tillader forældrekøb. De fleste andelsboligforeninger stiller faktisk krav om, at ejeren af andelen bor i den pågældende bolig.

Dette kan håndteres ved, at man i stedet for at købe andelen som forælder blot låner barnet penge til køb af andelen. Der opstår således ikke noget problem omkring bopælspligten.

Det er her vigtigt, at der mellem forældrene og barnet oprettes et lånedokument, så hjælpen ikke får karakter af en skattepligtig gave. Lånet må gerne være både rente- og afdragsfrit.

For det andet skal man være opmærksom på, at der ikke gælder de samme skatteregler for forældrekøb af ejerlejligheder og andelsboliger. Virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastningsordningen finder ikke anvendelse på andelsboliger lejet ud til ens barn.

Det er således ikke muligt at udnytte skattefordelene ved et traditionelt forældrekøb af en ejerlejlighed ved køb af en andelsbolig.

For det tredje vil andelens værdi være afhængig af andelsboligforeningens låneforhold. Nedbringes foreningens låneforpligtelser vil andelens værdi sandsynligvis stige mens optagelse af yderligere lån har den modsatte effekt på andelens værdi.

Du kan læse mere om forældrekøb her.

Rådgivning i forældrekøb af en andelsbolig

Går du som forælder og overvejer dine muligheder i forbindelse med forældrekøb af en andelsbolig, anbefaler vi, at du kontakter en professionel rådgiver, som kan hjælpe dig med at træffe det rigtige valg. Hos Husadvokaten har vi mange års erfaring i rådgivning af forældrekøb ved lejligheder og andelsboliger. Vi har advokater i Horsens, Fredericia og Århus, men rådgiver i hele Danmark. Du er velkommen til at kontakte os for en gratis vurdering gennem vores kontaktformular eller ved at ringe på 70 10 13 30. Vi hjælper også i hastesager.

Ekspertrådgivning i forældrekøb?

Der er mange ting, man skal overveje i et forældrekøb, og vi vil derfor anbefale dig at kontakte en ekspert på området, så du er sikret en korrekt vejledning. Hos Husadvokaten.com har vi siden 1987 rådgivet klienter i forbindelse med køb og salg af fast ejendom. Vi er derfor eksperter på området, og vi kan hjælpe dig trygt igennem dit forældrekøb. Kontakt os i dag på 70 10 13 30, hvis du ønsker en gratis vurdering af din sag.

Forældrekøb pris

Ved forældrekøb skal der udarbejdes en lejekontrakt mellem forældrene som ejer og barnet som lejer. I forbindelse med vores rådgivning i øvrigt kan vi tilbyde at udarbejde lejekontrakten for 1.500 kr. inklusiv moms (normalpris 2.500 kr. inklusiv moms).