Klage over energimærkning

Som ejer af en ejendom kan du klage over energimærkningen, hvis du mener, at der er fejl i energimærket, og fejlen ikke er over 1 år gammel.

Er energimærkningen udført af et certificeret energimærkningsfirma, skal du først klage til dette firma.  Klagen sendes på et særligt klageskema, som du får hos Energistyrelsen tillige med klagevejledning eller henter på styrelsens hjemmeside www.ens.dk.

Energimærkningsfirmaet skal besvare din klage inden for en måned.

Hvis du er utilfreds med afgørelsen, kan du påklage afgørelsen til Energistyrelsen indenfor 4 uger efter modtagelsen.

Klagen sendes til Sekretariatet for Energieffektive Bygninger, Ramsingsvej 28A, 2500 Valby.

Sekretariatet behandler klagen og indstiller sagen til afgørelse i Energistyrelsen.

Energistyrelsen træffer en afgørelse, der ikke giver dig medhold i klagen, eller giver dig helt eller delvist medhold. Såfremt du får helt eller delvist medhold i klagen vil styrelsen overveje, om der skal udarbejdes en ny energimærkningsrapport.