Dækker din ejerskifteforsikring ulovlige bygningsindretninger og installationer, funktionsduelighed og kloak?

Den udvidede ejerskifteforsikring dækker sædvanligvis ulovlige bygningsindretninger, installationer, funktionsduelighed og kloak mv.

En basis ejerskifteforsikring dækker ikke disse mangler.

Ulovlig bygningsindretning er for eksempel, hvis der er lavet nyt badeværelse, og reglerne for vådrumssikring ikke er blevet overholdt. Med en udvidet ejerskifteforsikring vil omkostningerne til lovliggørelse af de ulovlige bygningsindretninger – dog med fradrag af selvrisiko – være dækket af forsikringen.

Før forsikringsselskabet kan afgive tilbud på en ejerskifteforsikring, skal der foreligge en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport. Tilstandsrapporten udarbejdes af en bygningssagkyndig, og elinstallationsrapporten udarbejdes af en elinstallatør. På grundlag af rapporterne afgiver forsikringsselskabet tilbud på en ejerskifteforsikring.

Sælger er forpligtet til at betale ½ delen af forsikringspræmien på en basis ejerskifteforsikring.