Entreprisekontrakter

Overvejer du at indgå i en aftale om opførelse af en bygning, så læs mere om entreprise og en entreprisekontrakt herunder.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

  1. Hvad kendetegner en entreprisekontrakt?
  2. Hvilke faldgruber er der ved en entreprisekontrakt?
  3. Problematikker i entreprise

Hvad kendetegner en entreprisekontrakt?

Entreprise er typisk kendetegnet ved, at en bygherre indgår en aftale med en entreprenør om opførelse af en bygning. Det kan f.eks. være en hus- eller grundejer (bygherre), der indgår en aftale med et typehusfirma (entreprenør) om opførelsen af et hus. Der vil derfor oftest være meget store beløb involveret i entreprisearbejdet. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på de faldgruber, der findes på dette område.

Hvilke faldgruber er der ved en entreprisekontrakt?

Entreprisekontrakter er lige så forskelligartede, som de entrepriser, der udføres. Oftest tager entreprisekontrakterne dog udgangspunkt i standardkontrakter. Her er det væsentligt at være opmærksom på, at standardkontrakterne alene er, hvad de udgiver sig for at være nemlig ”standard”. Man skal derfor være påpasselig med at lade en sådan standardkontrakt fastlægge juraen for byggeriet. Standardkontrakter kører efter en slags ”one-size-fits-all”-princip, der ikke kan anbefales og slet ikke, når der er så store beløb involveret.

Det er derfor en fordel allerede tidligt i forløbet at kontakte en advokat, der kan hjælpe med at gennemgå entreprisekontrakten og skræddersy den til lige netop dit byggeri. En advokat kender branchen og ved, hvilke faldgruber, der kan være ved entreprisearbejde.

En skræddersyet entreprisekontrakt, der tager hensyn til detaljerne i det enkelte byggeri, vil allerede i sig selv kunne afværge nogle af de faldgruber og problematikker, der kan opstå i forbindelse med entreprisens udførelse.

Problematikker i entreprise

Det typiske problem er, at byggeriet ikke er færdigt til det aftalte tidspunkt. Her er det vigtigt, at man via entreprisekontrakten har skabt mulighed for, at man kan opkræve dagbøder over for entreprenøren, indtil byggeriet står færdigt. Dagbødens størrelse skal også fastlægges i entreprisekontrakten. Det er bl.a. vigtigt, fordi det kan være svært at bevise, at man som bygherre har lidt et tab ved at byggeriet ikke står færdigt til det aftalte tidspunkt. Man er på den måde sikret en kompensation for byggeriets forsinkelse. En advokat vil her kunne hjælpe med at håndhæve entreprisekontraktens bestemmelser.

En af de andre meget væsentligt potentielle problematikker, der er vigtig at tage hånd om, er spørgsmålet om ekstraarbejder. Har man ikke lavet en særskilt aftale herom, kan det have store økonomiske konsekvenser. Der bør derfor i entreprisekontrakten tages stilling til, hvordan ekstraarbejderne udføres. Herunder hvem, der kan tegne bygherren samt ikke mindst, hvordan ekstraarbejderne afregnes.

Få hjælp til din entreprisekontrakt

Når du har en advokat med fra starten, kan du være sikker på, at din entreprisekontrakt er skruet rigtigt sammen i forhold til dit byggeri. Det kan spare dig for mange ærgrelser, når byggeriet skrider frem og problematikkerne opstår. Vi er en del af Advokatgruppen, og vi har mere en 50 specialister, som står klar til at hjælpe dig. Kontakt os i dag på 70 10 13 30 eller tryk her – vi giver dig en gratis vurdering.