Entreprisekontrakter

Få juridisk rådgivning til din entreprisekontrakt

Overvejer du at indgå i en aftale om opførelse af en bygning, så læs mere om entreprise og en entreprisekontrakt herunder. Du kan også læse meget mere om entrepriseret og alle emner herunder på vores specialistside entrepriseret.dk 

Entreprise er typisk kendetegnet ved, at en bygherre indgår en aftale med en entreprenør om opførelse af en bygning. Det kan f.eks. være en hus- eller grundejer (bygherre), der indgår en aftale med et typehusfirma (entreprenør) om opførelsen af et hus. Der vil derfor oftest være meget store beløb involveret i entreprisearbejdet. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på de faldgruber, der findes på dette område.

Hvordan udarbejdes en entreprisekontrakt?

En entreprisekontrakt er typisk en større aftale mellem bygherre og entreprenør. Den har typisk mange bilag, eksempelvis tegning, tekniske beskrivelser og andre forskellige dokumenter. Derudover er en entrepriseaftale kendetegnet ved at det typisk vedrør et længerevarende kontraktforhold. Kontakten er mellem en bygherre og en entreprenør vedrørende entreprisen. Kontrakten har til formål at fastsætte nogle vilkår for eventuelle tvister. Hvad skal der ske ved mangler? Hvad skal der ske ved forsinkelse?

Vi udarbejder kontrakten i samarbejde med dig.

Hvad skal en entreprisekontrakten indeholde?

Der er ingen formkrav til en entreprisekontrakt. Det anbefales dog, at den udarbejdes skriftlig. Hvis man laver aftaler senere i forløbet om ekstraarbejde, anbefales det også, at det bekræftes skriftlig.

Aftalens indgåelse starter med, at bygherren opfordrer entreprenøren til at komme med et tilbud. Selve entreprisekontrakten udarbejdes herefter. Det kan også aftales om der benyttes almindelige domstole eller voldgift. Selve kontrakten kan følge forskellige standardvilkår som AB 18, AB 92 eller AB forbruger. Kontrakten sikrer at entreprenøren udfører arbejdet som aftalt og at bygherren overholder sine pligter. Vilkårene i kontrakten er en af de vigtigste redskaber man har til at bevise, hvad der er aftalt, og hvilke rettigheder og pligter, der er fastslået.

Hvornår er en entreprisekontrakt nødvendig?

Entreprisekontrakter er nødvendige for næsten alle byggerier, da der er risiko for tvister, fordi entrepriser står på over længere tid. Kontrakten sikrer derfor unødige konflikter. Da der i kontrakten er aftalt, hvad der skal ske ved fejl og mangler, og hvad der skal ske ved forsinkelser osv.

Entreprisekontrakter er lige så forskelligartede, som de entrepriser, der udføres. Oftest tager entreprisekontrakterne dog udgangspunkt i standardkontrakter. Her er det væsentligt at være opmærksom på, at standardkontrakterne alene er, hvad de udgiver sig for at være nemlig ”standard”. Man skal derfor være påpasselig med at lade en sådan standardkontrakt fastlægge juraen for byggeriet. Standardkontrakter kører efter en slags ”one-size-fits-all”-princip, der ikke kan anbefales og slet ikke, når der er så store beløb involveret.

Det er derfor en fordel allerede tidligt i forløbet at kontakte en advokat, der kan hjælpe med at gennemgå entreprisekontrakten og skræddersy den til lige netop dit byggeri. En advokat kender branchen og ved, hvilke faldgruber, der kan være ved entreprisearbejde.

En skræddersyet entreprisekontrakt, der tager hensyn til detaljerne i det enkelte byggeri, vil allerede i sig selv kunne afværge nogle af de faldgruber og problematikker, der kan opstå i forbindelse med entreprisens udførelse.

Det typiske problem er, at byggeriet ikke er færdigt til det aftalte tidspunkt. Her er det vigtigt, at man via entreprisekontrakten har skabt mulighed for, at man kan opkræve dagbøder over for entreprenøren, indtil byggeriet står færdigt. Dagbødens størrelse skal også fastlægges i entreprisekontrakten. Det er bl.a. vigtigt, fordi det kan være svært at bevise, at man som bygherre har lidt et tab ved at byggeriet ikke står færdigt til det aftalte tidspunkt. Man er på den måde sikret en kompensation for byggeriets forsinkelse. En advokat vil her kunne hjælpe med at håndhæve entreprisekontraktens bestemmelser.

En af de andre meget væsentligt potentielle problematikker, der er vigtig at tage hånd om, er spørgsmålet om ekstraarbejder. Har man ikke lavet en særskilt aftale herom, kan det have store økonomiske konsekvenser. Der bør derfor i entreprisekontrakten tages stilling til, hvordan ekstraarbejderne udføres. Herunder hvem, der kan tegne bygherren samt ikke mindst, hvordan ekstraarbejderne afregnes.

Gode råd ved indgåelse af en entreprisekontrakt

Det er vigtigt at få fastslået, hvilke rettigheder og pligter entreprenøren, og bygherren har over for hinanden og også få fastsat frister og pris. Typisk indeholder en entreprisekontrakt en betalingsbetingelser og betalingsplan. Derudover indeholder den sikkerhedsstillelse, tidsplan, ekstraarbejder, gyldighedsrækkefølge.

Det bedste råd er dog at få alle mundtlige aftaler bekræftet skriftligt.

Derudover er det vigtigt at være opmærksom på de forskellige vilkår. Derfor er det en god idé at få en advokat med speciale i entrepriseret og bolig til at tjekke kontrakten.

Husadvokaten hjælper med udarbejdelsen af din entreprisekontrakt

Når du har en advokat med fra starten, kan du være sikker på, at din entreprisekontrakt er skruet rigtigt sammen i forhold til dit byggeri. Det kan spare dig for mange ærgrelser, når byggeriet skrider frem og problematikkerne opstår. Vi er en del af Advokatgruppen, og vi har mere en 50 specialister, som står klar til at hjælpe dig. Kontakt os i dag på 70 10 13 30 eller tryk her – vi giver dig en gratis vurdering.

Du kan se vores vejledende prisliste her.

Vi er specialister inden for entrepriseret og står klar med en entrepriserets advokat. En advokat i byggesager er ideel til at få udarbejdet og tjekket din entreprisekontrakt. Vi anbefaler, at du kontakter os og får en gratis og uforpligtende samtale.

En entreprisekontrakt kan eksempelvis vedrøre byggeri af hus eller større projekter. Det er altid relevant at have en byggeadvokat, der er en advokat med speciale og indgående kendskab i entrepriseret og byggeri. Du kan læse mere på omkring entrepriser og entrepriseret ved vores specialistadvokat lige her.

Vi står klar til at hjælpe jer. Vi har mange års indgående kendskab til ejendomsret og med rådgivning til både private ejendommen såvel som større entrepriser. Tøv ikke med at tage kontakt til os allerede i dag. Ring 70 10 13 30 eller udfyld kontaktformularen på siden her – så kontakter vi dig hurtigst muligt.