Skøde


Hvad er et skøde?

Et skøde anvendes til sikring af rettigheder over fast ejendom. Skødet er et dokument, der underskrives efter en købsaftale og derefter tinglyses i tingbogen, hvorefter ejeren som den eneste har rettigheder til ejendommen.

Der kan være mange forskellige grunde til, at du skal have lavet et skøde. Et skøde bliver bl.a. også udarbejdet ved skilsmisse, skøde mellem forældre og barn og tinglysning af auktionsskøde.

Vigtigheden af skødet

Skødet sikrer ud over retten til en ejendom, at tidligere ejers kreditorer ikke kan gøre udlæg i ejendommen. Se her, hvad du skal være opmærksom på ved køb af ejendom.

Digitalt skøde

Siden 8. september 2009 er skødeskrivning digitalt, hvor samtlige tingbøger er samlet elektronisk i en tingbog.

Du tilgår denne tingbog på tinglysning.dk. Skødet underskrives digitalt med nem-id eller digital signatur af både sælger og køber. Skødet bliver lavet af en skøde-advokat, der, efter at sælger og køber har underskrevet, anmelder skødet til tinlysningsretten.

Forskellen på købsaftale og skøde?

Købsaftalen er det dokument, der danner rammer for aftalegrundlaget. I købsaftalen fremgår de vigtige oplysninger vedrørende handlen – hvem der handler, og hvad der handles om.

Skødet sikrer købers ejendomsret til ejendommen.

Skødets indhold

I skødet står der følgende overordnede informationer om overdragelsen;

 • Navne, adresser og CPR-numre på køber og sælger
 • Ejendommens adresse
 • Andel af ejendommen, der overdrages
 • Købesum med angivelse af valuta
 • Dato for overtagelse

Betinget skøde

Et betinget skøde er hvor overdragelsen af ejendomsretten enten ifølge skødets overskrift eller vilkår i øvrigt er betinget af, at køberen opfylder visse betingelser – i modsætning til et endeligt skøde.

Skøde

Beregning af tinglysningsafgift

Pr. 1. januar 2014 kom der nye regler om tinglysningsafgiften på et skøde. De gamle regler lød på, at tinglysningsafgiften blev givet ved 0,6 % af offentlig vurdering eller købesum + den faste afgift på 1.400.

De nye regler er bestemt ud fra type af handel, der gør sig gældende. Her er afgiften sat op til 1.660.

Der er 3 typer af handler:

 1. Almindelig fri handel
  Ved en almindelig fri handel beregnes der som ved den gamle lov 0,6 % af købesummen.
 2. Familiehandel
  Ved familiehandel skal tinglysningsafgiften beregnes af ejendommens offentlige vurdering minus 15 %, hvis købesummen er mindre end beløbet, ellers beregnes der af købesummen
 3. Andre typer af handler
  Ved andre typer handler, der ikke omfatter ejerboliger, beregnes tinglysningsafgiften ved 0,6 % af den offentlige vurdering eller af købesummen. Her anvendes den højeste værdi.

Ud over tinglysningsafgiften betales der et honorar til skøde-advokaten. Du kan finde information om vores gratis og uforpligtende tilbud til advokat-skøde her.

Ring til os

For at sikre at skødet er tinglyst korrekt, er det en god idé at få hjælp af en professionel. Husadvokaten har nogle professionelle rådgivere, der står klar til at hjælpe dig med at udarbejde et skøde korrekt.

Kontakt os her

" Tak for jeres assistance i forbindelse med køb af vores sommerhus i Ebeltoft. Vi vil gerne give jer 5 ud af 5 stjerner for en tryg, venlig og professionel behandling! "

5 / 5