Energimærke og energimærkning – alt du skal vide

Om en bolig har et energimærke eller ej, er blot en af de mange ting, du skal være opmærksom på, når du skal købe eller sælge din bolig.

Men hvad er det nu lige, energimærkningen dækker over? Og hvem har egentlig ansvar for, at der foreligger en gyldig energimærkning, når skødet på en ejendom skifter hænder?

Heldigvis kan du finde svar på alle dine spørgsmål nedenfor. Hos Husadvokaten har vi nemlig sammensat en lille, men fyldestgørende oversigt til dig, så du kan få det fulde overblik over energimærket, dets betydning og ikke mindst de lovmæssige krav på området, som skal overholdes, når du går i salgs- eller købetanker.


Hvad er et energimærke?

Et energimærke er i al sin enkelhed et officielt godkendt dokument, som fortæller noget om din boligs elforbrug og energieffektivitet. Formålet med mærket er at give køber et retvisende billede af, hvor store energiudgifter, man må forvente for en standard husholdning – både hvad angår vand, varme og el. Derudover vil energimærket indeholde forslag til energiforbedringer af ejendommen samt et overslag over, hvad det vil koste at gennemføre de enkelte forbedringer.

Hvorfor skal din bolig energimærkes?

Ved at få din bolig energimærket, kan du med andre ord sørge for, at potentielle købere får et indblik i nogle af de omkostninger, som er forbundet med at bo i huset, ligesom det også giver et billede af, hvorvidt boligen er energiøkonomisk og velisoleret. Er det for eksempel dyrt eller billigt at opvarme boligen om vinteren, og hvor godt holdes der på varmen? Og hvor store er omkostninger lys og strøm? Det er blandt andet disse væsentlige spørgsmål, som et energimærke kan give svaret på.


Energimærket fra A til G

Når du får din bolig energimærket, ranglister du altså din ejendom i forhold til energiforbrug. Der findes i alt ni energimærker på skalaen, hvoraf A2020 er det mest energivenlige mærke, og derfor ligger øverst på skalaen. G er det mindst energivenlige mærke, og derfor ligger nederst. En bolig med et højt rangerende energimærke kan således typisk sælges til en bedre pris end en bolig med et lavt rangerende energimærke.

Energimærket skal dog også vurderes i sammenhæng med boligens alder. Jo ældre din bolig er, desto sværere vil det naturligvis være at opnå den bedst mulige energimærkning, som kendetegner en topmoderne, energiøkonomisk bolig. For et hus, der er opført i 1950’erne vil en energimærkning D for eksempel betragtes som relativt ganske godt, imens den samme energimærkning vil blive betegnet som dårlig for et hus, der er opført i 2010.


Energimærkning ved køb og salg

Ved køb, salg eller udlejning af en ejendom, skal der altid foreligge en energimærkning. Det er som udgangspunkt sælgers eller udlejers ansvar, at energimærket er på plads. Når du sætter din bolig eller ejendom til salg, skal du derfor have sørget for energimærkning inden ejendomsmægler begynder at markedsføre salget. Er der tale om en ejerlejlighed eller andelsbolig, er det dog ejerforeningen eller andelsboligforeningen, der skal sørge for at få udarbejdet et gyldigt energimærke, som kan fremvises for interesserede købere.

Nogle typer af bygninger er desuden fritaget for energimærkning. Det gælder blandt andet:

  • sommerhuse (medmindre de er nyopført)
  • kolonihavehuse
  • tilbygninger
  • fritliggende bygninger med et samlet etageareal på under 60 m2
  • carporte, garager og lignende

Energimærket har en gyldighed på 10 år. Det er derfor muligt, at et ældre energimærke stadigvæk kan bruges, og at du ikke behøver få lavet et nyt i forbindelse med salg af din ejendom. Du kan altid se, om din bolig allerede er energimærket ved at besøge Energistyrelsens forbrugersite SparEnergi.dk.


Find en energikonsulent til energimærke

Energimærkningen på din bolig bliver altid udarbejdet af faglært energikonsulent fra en certificeret virksomhed. Prisen for udarbejdelse af energimærke afhænger dog typisk af husets alder og størrelse. Omkostningerne skal altid betales af dig som sælger, også selv om ejendomsmægleren har tilbudt dig en “solgt eller gratis” aftale.

Det kan som regel aftales, at ejendomsmægleren får fuldmagt til at finde en energikonsulent igennem et forsikringsselskab, så du dermed overlade processen med energimærkning til andre. Du kan dog også selv finde en energikonsulent på Boligejer.dk.

Har du brug for advokatbistand i forbindelse med køb eller salg af din bolig, kan du desuden altid kontakte Husadvokaten. Vores dygtige boligadvokater står klar til at føre dig sikkert igennem handelsprocessen. Ender det ikke med en handel, får du heller ingen regning fra os. Kontakt os i dag – vi vurderer din sag gratis.