En ejendoms dokumenter

Når en aftale om køb og salg af en fast ejendom skal gennemgås og godkendes, vil vi som advokater gennemgå i hvert fald de følgende dokumenter.

Salgsopstilling, købsaftale, tingbogsattest, BBR ejermeddelelse, kommunalt ejendomsskema, energimærke, tilstandsrapport, tilbud om ejerskifteforsikring, ejendomsforsikringen og lokalplaner. For ejerlejligheder og andelsboliger vil også foreningens vedtægter, regnskab, budget og referat fra seneste generalforsamlingen blive gennemgået.

Afhængig af hvad der står i de øvrige dokumenter, kan det være nødvendigt at indhente yderligere oplysninger, f.eks. om forurening, naboer og fremtidige planer for området.


Salgsopstillingen

Salgsopstillingen er ejendomsmæglerens præsentation af ejendommen. Salgsopstillingens primære formål er derfor at få ejendommen til at fremstå attraktiv for køber. Salgsopstillingen skal bl.a. indeholde oplysninger om den udbudte pris, boligens og grundens størrelse, energimærkning, forbrugsudgifter og forslag til finansiering.


BBR-ejermeddelelsen

I BBR-ejermeddelelsen kan man se, hvem der er registreret som ejer af ejendommen, og man kan se hvordan ejendommen er opbygget, og hvilket areal henholdsvis bolig og grund er registreret til at have. Oplysningerne i BBR-registret skal læses med visse forbehold, da mange oplysninger er indberettet af ejerne eller oprettet af kommunen uden undersøgelse, og derfor kan der være afvigelser mellem BBR-registret og de faktiske forhold.

ois.dk kan man udover at læse BBR-ejermeddelelsen også se ejendommens nuværende og tidligere offentlige vurderinger og tidligere salgspriser, ligesom det vil fremgå om der tidligere har været udarbejdet tilstandsrapport og energimærke på ejendommen.


Købsaftalen

Købsaftalen indeholder alle aftaler mellem køber og sælger omkring overdragelsen af ejendommen. Købsaftalen er derfor det centrale dokument i enhver ejendomshandel. I købsaftalen vil der dog blive henvist til handelens andre dokumenter, som f.eks. salgsopstilling, oplysning om fortrydelsesret og tilbud om ejerskifteforsikring, hvorfor disse dokumenter opnår samme vigtighed som købsaftalen.


Lokalplanen

For mange – men ikke alle – boligområder har kommunen vedtaget en lokalplan, som fastsætter grænserne for, hvad der må bygges indenfor området, og hvad området i øvrigt må bruges til. Det kan være boligformål, erhvervsformål, offentlige formål eller en blanding. Derudover kan lokalplanen bestemme, hvordan områder i øvrigt skal se ud. Hvilken slags hæk eller hegn der skal være mellem ejendommene, hvilken type tag der må være på husene, husenes højde og størrelse osv.

Hvis du har særlige planer for, hvad den ejendom du vil købe skal bruges til, er det væsentligt at sikre, at det er lovligt efter lokalplanen.


Tingbogsattesten

I tingbogen står en række oplysninger om ejendommen, herunder hvem der ejer ejendommen, om der er tinglyst servitutter på ejendommen, og hvor meget gæld der er i ejendommen. For køber kan særligt servitutterne være interessante, da det kan fremgå, at andre har visse rettigheder over ejendommen, som køber skal respektere.


Skødet

Skødet er bevis for ejerskab af ejendommen i forhold til tinglysningssystemet. Det er skødet, der bliver tinglyst på ejendommens blad i tingbogen. I dag foregår tinglysning digitalt, og køber og sælger underskriver skødet med digital signatur.

Når først skødet er tinglyst, kan ingen andre end ejeren som hovedregel foretage handlinger der vedrører ejendommen.