Boligtyper

Afhængig af hvilken type ejendom du ønsker at købe, så er der forskellige regler for dine rettigheder som ejer. I ejerlejligheder og andelsboliger skal du være medlem af ejer- andelsboligforeningen og din brug af boligen kan afhænge af foreningens regler. For sommerhuse gælder der f.eks. regler om, hvor meget man må opholde sig i huset.


Enfamilieshus

Enfamilieshuset er det klassiske parcelhus, rækkehus eller villa.

Af særlige forhold der indgår i rådgivningen omkring køb og salg af enfamilieshus er:

 • Er der udarbejdet tilstandsrapport og energimærke, og er køber blevet tilbudt at tegne en ejerskifteforsikring?
 • Giver tilstandsrapport eller energimærke anledning til bemærkninger?
 • Gennemgang af grundejerforeningens vedtægter og regnskaber.
 • Er grunden klassificeret som forurenet?
 • Er der olietank på ejendommen?
 • Er der tegnet byggeskadeforsikring?

Sommerhus

Sommerhuset er som udgangspunkt som enhver anden almindelig fast ejendom, og bemærkningerne under enfamilieshuse gælder derfor også for sommerhuset. Men derudover er der følgende særlige forhold der indgår i rådgivningen omkring køb og salg af sommerhus er:

 • Er det tilladt at benytte sommerhuset til helårsbeboelse.
 • Hvilket inventar medfølger, og hvilke ejendele må sælger tage med sig.
 • Er sommerhuset beliggende på egen eller på lejet grund.
 • Skal sommerhuset udlejes, og skal der indgås aftale med et udlejningsbureau.

Ejerlejlighed

Ejerlejligheder finder vi typisk i etage-ejendomme.

Ejerlejligheder minder på mange måder om enfamilieshuse. Forskellen er fortrinsvis, at der ikke udarbejdes tilstandsrapport, da den i så fald skulle omfatte også ejendommens fællesarealer, hvilket bliver for dyrt. Man har pligt til at være medlem af ejerforeningen, som står for vedligeholdelsen af ejendommens fælles bestanddele.

Af særlige forhold der indgår i rådgivningen omkring køb og salg af ejerlejlighed er:

 • Gennemgang af ejerforeningens vedtægter og regnskaber.

Andelsbolig

Som andelshaver ejer man en del af foreningens formue, som primært er værdien af ejendommen, samtidig med at man har ret til at bo i en af lejlighederne. Som andelshaver betaler man hver måned en boligafgift til foreningen til dækning af foreningens drift og afbetaling på foreningens lån. Derudover skal man betale af på det lån, man selv optager i forbindelse med købet af andelen.

Af særlige forhold der indgår i rådgivningen omkring køb og salg af andelsbolig er:

 • Gennemgang af andelsboligforeningens vedtægter, regnskaber og lån.