Proces ved huskøb

boligadvokat aarhus horsens fredericia

Er du på udkig efter et nyt hjem, er de efterfølgende trin til huskøb en god vejledning til, hvordan du kan komme i gang og få det bedste ud af din huskøbsproces. Her vil du få et overblik over alle trinene, du skal igennem, fra du først begynder at undersøge markedet til det øjeblik, hvor du endelig skal underskrive købsaftalen.

Husadvokaten er en del af Advokatgruppen, der siden 1987 har udbudt professionel rådgivning om salg og køb af ejendom til både private og erhvervsdrivende.

Ring til os på 70 10 13 30 eller udfyld kontaktformularen, for at blive kontaktet af os – den første samtale er gratis!

Boligjagt

Alt fra jobskifte til udvidelse af familien, kan være grund til, at det er tid forandring. Når du skal undersøge boligmarkedet, er det derfor vigtigt at overveje, hvilke kriterier du har til dit næste hus, – for eksempelvis størrelse, pris eller placering – da det kan gøre boligjagten noget mere overskuelig.

Der er mange måder, hvorpå man kan finde boliger – f.eks. boligportalerne på nettet, skuffesalg ved ejendomsmægleren eller direkte hos sælgere. Nogle hussælgere vælger selv at forestå boligsalget. Selvsalg kan eksempelvis foregå gennem Facebook, DBA eller lign. hjemmesider.

Købsaftalen

Har boligjagten båret frugt, skal den egentlige købsproces i gang. Når du og sælger er blevet enige om de grundlæggende forhold som købesum og overtagelsesdag, udarbejdes en købsaftale.

En købsaftale er en juridisk bindende aftale mellem en køber og en sælger, der regulerer huskøbet. En købsaftale er en central del af en bolighandel og indeholder en række vigtige oplysninger såsom købspris, finansieringen af købet, tidspunktet for overtagelse, og andre eventuelle betingelser for handlen.

Hvis kun køber har underskrevet købsaftalen, forligger der et tilbud til sælger, og tilsvarende hvis kun sælger har underskrevet købsaftalen, foreligger der et tilbud til køber.

Når begge parter har underskrevet, anses aftalen som udgangspunkt for at være bindende. Som køber har man ret til at fortryde købet op til 6 hverdage efter aftalens indgåelse, mod at betale en godtgørelse til sælger på 1% af købesummen.

Det forekommer dog ikke sjældent, at køber har indsat et advokatforbehold.

Advokatforbehold

Det anbefales typisk, at du som køber sikrer dig, ved at indsætte et advokatforbehold ved underskrivelsen af købsaftalen.

Et advokatforbehold indebærer, at køber har ret til at udtræde af aftalen inden en bestemt dato, hvis advokaten ikke godkender købsaftalen. Dermed undgår du som køber at betale godtgørelsen på 1% til sælger, hvis du ønsker at hæve købet umiddelbart efter aftalens indgåelse.

Formålet med et advokatforbehold er at beskytte dig som køber i tilfælde af uforudsete omstændigheder, der kan opstå i forbindelse med bolighandlen. Det kan eksempelvis være, hvis tilstands- eller elinstallationsrapporten viser alvorlige fejl eller mangler, eller hvis du alligevel ikke kan opnå den nødvendige finansiering til at gennemføre købet.

Når du som køber anvender et advokatforbehold, giver det dig tid til at få en advokat til at gennemgå købsaftalen og sikre, at der ikke er nogen uforudsete risici eller omkostninger. Det kan også give dig mulighed for at forhandle om bestemte betingelser i købsaftalen, inden du underskriver.

Et advokatforbehold er en vigtig betingelse i forbindelse med et boligkøb. Det giver dig mere sikkerhed i en kompliceret købsproces, og derfor er det en god idé at have en boligadvokat til at guide dig igennem processen og sikre, at alle formaliteter er på plads.

Typiske forbehold

Der er flere typer forbehold, der kan forekomme i en købsaftale, afhængigt af de specifikke omstændigheder og krav fra både køber og sælger. Nogle af de mest almindelige forbehold i en købsaftale omfatter:

Advokatforbehold: Som nævnt tidligere, er et advokatforbehold en betingelse i købsaftalen, der giver køber ret til at udtræde af aftalen indtil en aftalt dato, så en advokat har mulighed for at gennemgå aftalens indhold.

Finansieringsforbehold: Et finansieringsforbehold betyder, at købet er betinget af, at køber kan opnå den nødvendige finansiering til at gennemføre købet. Hvis køber ikke kan opnå finansiering, kan købsaftalen derfor annulleres.

Tilstands- og ejerskifteforsikringsforbehold: Disse forbehold giver køber ret til at annullere købsaftalen, hvis tilstandsrapporten viser alvorlige fejl eller mangler ved boligen, eller hvis ejerskifteforsikringen ikke dækker bestemte skader eller problemer.

Byggeforbehold: Et byggeforbehold kan anvendes, hvis boligen skal have udbedret fejl eller mangler før overtagelsen, og køber ønsker at være sikker på, at arbejdet bliver udført korrekt.

Tinglysningsforbehold: Dette forbehold betyder, at købsaftalen er betinget af, at skødet kan tinglyses i købers navn.

Det er vigtigt at bemærke, at forbeholdene kan variere afhængigt af den specifikke købsaftale og lokale krav. Det er derfor en god idé at få professionel rådgivning fra en boligadvokat, der kan hjælpe med at sikre, at alle relevante forbehold og betingelser er på plads.

Tjek af købsaftalen

Underskrives købsaftalen med et advokatforbehold, fremsender ejendomsmægleren alle dokumenterne direkte til advokaten, der laver en gennemgang af aftalen, og tjekker den for evt. fejl og mangler.

Boligadvokaten gennemgår alle papirerne og rekvirerer eventuelle manglende oplysninger og dokumentation, inden boligadvokaten afholder et møde med dig. På den måde sikrer vi, at købsaftalen afspejler de aftalte vilkår og dermed dine forventninger til handlen.

Godkendelsesskrivelsen

Når advokaten har gennemgået købsaftalen, samt rådgivet dig om diverse juridiske forhold, samt forsikringer og rapporter, udarbejdes en godkendelsesskrivelse.

Godkendelsesskrivelsen fremsendes til ejendomsmægleren, hvor handlen godkendes på dine vegne med de eventuelle rettelser og forbehold, I har aftalt, skal indgå i købsaftalen.

Finansiering

Når du skal finansiere dit boligkøb, modtager du typisk et tilbud om et lån fra banken eller kreditforeningen, som du skal kunne acceptere. For at sikre et realistisk køb, er det vigtigt at lægge et overskueligt budget og have en klar forståelse af de forskellige omkostninger, der er forbundet med boligkøbet – disse kan findes i salgsopstillingen.

Hvis du som køber, ikke allerede har et bindende tilsagn fra banken, vil der typisk blive indsat et finansieringsforbehold i købsaftalen. Der kan også laves en deponering af købesummen, som en garanti for, at du kan gennemføre købet.

Du bør aller senest på dette tidspunkt have drøftet dine finansieringsmuligheder med banken. Det er banken, der kan hjælpe og rådgive dig økonomisk og sikre, at du kan opnå den nødvendige finansiering til at gennemføre boligkøbet.

Handlen bliver bindende

Når alle forbehold er afklaret og opfyldt, og købsaftalen er underskrevet af begge parter, er der en endelig handel. Her vil de økonomiske forhold, herunder købers udbetaling og bankgaranti, falde på plads.

Oprettelse af digitalt skøde og tinglysning

Når handlen er endelig og bindende, kan skødet og tinglysningen påbegyndes. Skødet skal oprettes digitalt på tinglysning.dk, underskrives af både køber og sælger med MitID og anmeldes til tinglysning.

Efter skødet er tinglyst, vil din boligadvokat sende det originale skøde til dig, mens en kopi vil blive sendt til sælgeren, banken og ejendomsmægleren.

Refusionsopgørelse

En refusionsopgørelse opgør de økonomiske mellemværender mellem dig og sælgeren. Det kan fx dreje sig om forbrugsudgifter, grundejerforeningskontingent og ejendomsskatter, som sælgeren har betalt forud for overtagelsesdatoen, men som egentlig skulle have været betalt af køberen. Disse udgifter fordeles mellem køberen og sælgeren, og typisk udarbejdes refusionsopgørelsen senest 30 dage efter overtagelsesdagen.

På overtagelsesdagen foretages der en aflæsning af alle forbrugsmålere for el, vand og varme, og det kan anbefales at tjekke hårde hvidevarer også i den forbindelse. Refusionsopgørelsen udarbejdes, og den endelige afregning mellem køber og sælger sker på baggrund af denne opgørelse. Det er vigtigt at få afregnet refusionsopgørelsen hurtigst muligt efter overtagelsen.

Kontakt os i dag

Står du og mangler en boligadvokat i forbindelse med et huskøb, så tøv ikke med at kontakte os for en indledende, uforpligtende snak om din situation. Vi sikrer en tryg hushandel, hvor alt bliver grundigt gennemgået – også i hastesager.

Husadvokaten er en del af Advokatgruppen, der siden 1987, har arbejdet med hushandel i hele landet.

Udfyld kontaktformularen her på siden eller ring på 70 10 13 30. Vi står klar til at hjælpe dig, med dit næste huskøb.