Køb af sommerhus – Hvad skal du vide?

Står du over for et kommende sommerhuskøb, eller er du stadig ved overvejelserne, er der flere ting, du skal overveje, inden du sætter pen mod papir.

Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

Boligadvokat

Særlige forhold ved køb af sommerhus

Går du også med drømmen om at eje et sommerhus eller står du overfor salg af et sommerhus? Så læs med her. Et sommerhus er defineret som værende beliggende i et område, der efter planloven er betegnet som et sommerhusområde. Ligger et fritidshus i et af Danmarks sommerhusområder betyder det, at man ved anvendelse af sin fritidsbolig skal følge nogle bestemte regler.

Det er som udgangspunkt ikke tilladt at overnatte i sit sommerhus i perioden fra den 1. oktober til den 31. marts. Medmindre, at der er tale om kortvarige ophold af ca. 3-4 ugers varighed. Der er dog i nogle tilfælde mulighed for at anvende sit sommerhus til helårsbeboelse. Læs med herunder for at finde ud af hvilke forhold, der skal gælde hvis du vil bruge dit sommerhus som din helårsbolig.

Man kan bruge sit sommerhus som helårsbolig:

  • Hvis man har ret til folkepension, er førtidspensionist, er efterlønsmodtager, modtager fleksydelse eller er 60 år og er gået på pension og har ejet sit sommerhus i 8 år.
  • Hvis sommerhuset lovligt blev anvendt til helårsbeboelse (og ikke kun i sommerhalvåret), da området blev til sommerhusområde eller
  • Hvis man har fået dispensation fra kommunen.

Særligt for pensionister

Pensionister har mulighed for at flytte ind i deres sommerhus permanent, hvis de har ejet sommerhuset i ét år. Det betyder, at hvis huset er egnet til helårsbolig, man har ejet det i et år, og man er på pension, kan man bruge sommerhuset hele året og man er ikke begrænset til at bruge det udelukkende i sommerhalvåret. Det er en mulighed for pensionister, hvor det ikke er nødvendigt at søge om tilladelse. En ægtefælle eller samlever må gerne bo sammen med dig i huset. Du kan læse mere om lempelse af reglerne for helårsbeboelse af sommerhuse her.

Vil du leje dit sommerhus ud?

Hvert år er der tusindvis af turister, der ønsker at leje sommerhuse. Ønsker man som ejer at udleje sit sommerhus, skal man have tilladelse hertil fra Miljøministeren, hvis der er tale om erhvervsmæssig udlejning eller udlejning i en periode på over 1 år. Hvornår der er tale om en erhvervsmæssig udlejning er en vurderingssag. Det afhænger dog af, hvorvidt ejeren selv benytter sommerhuset, samt hvor mange sommerhuse ejeren har. Ejer vedkommende fx 1-2 sommerhuse, som bliver lejet ud, men hvor ejeren også selv bruger dem, er der ikke tale om erhvervsmæssig udlejning. Der vil omvendt være tale om erhvervsmæssig udlejning, hvis man f.eks. ejer ét sommerhus, der udelukkende benyttes til udlejning.

Familieoverdragelse af sommerhus

Der foreligger skattemæssige fordele ved at foretage en familieoverdragelse af et sommerhus. Et sommerhus kan således afgiftsfrit overdrages til et nærtbeslægtet familiemedlem. Det gøres til en pris, der er 15 % lavere end den seneste offentlige vurdering. Dette er forudsat, at man ikke er bekendt med markedsprisen. Hvis man overdrager sommerhus til en pris, der er lavere end 15 % under vurderingen, vil det udløse gaveafgift for så vidt angår differencen mellem det afgiftsfrie og afgiftspligtige beløb. Hvis man overdrager sommerhuset til sit barn, vil man kunne opnå yderligere skattemæssige fordele.

Gavesatsen

Efter gavesatsen for år 2024 kan en forælder hvert år afgiftsfrit give sit barn op til kr. 74.100,00 i gave. Er begge forældre således ejere af sommerhuset, kan de hver især give barnet en gave på kr. 74.100,00 altså en samlet afgiftsfri gave på kr. 148.000,00 (2024) pr. år.

Belåning af sommerhus

Fra den 1. maj 2017 er det muligt at finansiere et sommerhuskøb med et realkreditlån, der kan udgøre op til 75 % af sommerhusets værdi. Tidligere kunne et realkreditlån alene finansiere op til 60 % af sommerhusets værdi. Denne forøgelse i finansieringsrammen giver derfor fremtidige sommerhuskøbere flere muligheder i forhold til valg af finansiering. Samtidig vil forøgelsen formentlig kunne få flere købere ind på sommerhusmarkedet. Spørg din boligadvokat om dette, hvis du har spørgsmål.

Hvad er et advokatforbehold?

I forbindelse med køb af fast ejendom er det muligt at indsætte et advokatforbehold, hvor købsaftalen som konsekvens heraf først træder endelig i kraft, når den er godkendt af en advokat. Med et advokatforbehold har man typisk omkring 3 dage til at kontakte en advokat og få godkendt købsaftalen. Det er derfor vigtigt at få skrevet et advokatforbehold ind i kontrakten. Det skyldes, at forbeholdet stadig kan påberåbes, selvom du allerede har skrevet under. Et advokatforbehold giver en mulighed for at komme ud af handlen, hvis det f.eks. skulle vise sig, at der foreligger omfangsrige og dyre problemer, man ikke selv kunne forudse.

Specielt omkring erhverv

Fokuspunktet i det ovenstående har primært været i forhold til privates erhvervelse og anvendelse af sommerhuse. For erhvervsvirksomheder gælder der også særregler i forhold til sommerhuse. En af de nævneværdige er bl.a., at det ikke uden tilladelse fra Miljøministeren, er tilladt for en virksomhed at erhverve fast ejendom, som ikke skal anvendes til helårsbrug eller erhvervsøjemed.

Kan udlændinge købe sommerhus / fritidsbolig i Danmark, og hvordan kan det gøres?

Siden indførelsen af ”sommerhusreglen” i forbindelse med Danmarks medlemskab af EF (EU), har det ikke været muligt for udlændinge at købe sommerhus i Danmark.

Der er dog – i visse tilfælde – mulighed for at opnå en dispensation hertil. For eksempel hvis der kan dokumenteres en særlig tilknytning til Danmark, eksempelvis hvis du har holdt ferie i landet gennem flere år, har dansk familie eller har sproglig eller kulturel tilknytning til Danmark.

Er du udlænding og ønsker du at købe et fritidshus, kan vi hjælpe dig med at søge den fornødne dispensation. Kontakt os allerede i dag og kom gratis videre.

Kontakt os i dag – Få juridisk rådgivning til dit køb af sommerhus

Vi er en del af Advokatgruppen, som har eksisteret siden 1987 og har stor erfaring med ejendomshandler. Derfor har vi også mange års erfaring i rådgivning i køb og salg af sommerhus. Vores boligadvokater tilbyder altid uvildig rådgivning, der sikrer dine interesser i bolighandlen. Kontakt os i dag.  Vi sikre at den første, indledende samtale er gratis. Se vores vejledende prisliste her.


 

Purchasing a vacation home in Denmark

Can I as a foreigner purchase a vacation home in Denmark?

Since the introduction of the ”vacation home rule” when Denmark entered the European Union (EU), it has not been possible for foreigners to purchase a vacation home in Denmark.

However, it is possible to apply for an exemption to that rule, e.g. if a special affiliation to Denmark can be documented, for instance if you have been vacationing in Denmark for several years, if you have Danish relatives or if you have a linguistic or cultural connection to Denmark.

We can help you apply for the required exemption. Contact us today for a free introductory call.