Køb erhvervsejendom

Hvis man skal købe en erhvervsejendom, skal man være opmærksom på, at det på nogle områder kan være mere kompliceret, end hvis man køber en ejendom til normal beboelse. Du kan læse mere om de forskellige boligtyper her.

Hvad er en erhvervsejendom?

En erhvervsejendom er en ejendom, der bruges til erhvervsmæssige formål. Det kan være en ejendom, der enten er kontor- og forretningslokaler, industri- og håndværksejendomme, butikker, hoteller, landbrugsejendomme, udlejningsejendom til beboelse med mere end 2 beboelseslejligheder, blandede ejendomme, andelsboligforeninger og ubebyggede grunde til erhvervsformål.

Hvad skal du vide ved køb af erhvervsejendom?

Det første, man skal være opmærksom på, er de forskellige begrænsninger, en ejendom kan have tinglyst i form af servitutter. I tingbogen kan man se, hvilke servitutter der er tinglyst på ejendommen. Det kan være begrænsninger, der forhindrer, at man anvender ejendommen til det formål, man har. Det kan være den ikke kan bruges til erhvervsejendom. Det er vigtigt at vide, hvad ejendommen består af. Der er mange ting, man skal være opmærksom på ved køb af din nye erhvervsejendom. Generelt er der mange forhold, man skal være opmærksom på ved køb af fast ejendom. Det gælder også, når man køber privat ejendom. Derfor er det smart at få en samarbejdspartner, der har mange års erfaring.

Når du vil købe erhvervsejendom eller erhvervsejendomme, er det vigtigt, at du som det første allierer dig med en advokat.

Derudover skal man være opmærksom på, at sælger ikke kan fraskrive sig sælgeransvar ved at anvende reglerne om tilstandsrapport. Derfor skal du som køber sætte dig grundigt ind i ejendommens stand. Det anbefales at få udarbejdet en byggeteknisk rapport inden købsaftalen underskrives. Det er derfor også vigtigt at få en advokat til at tjekke alle dokumenterne igennem.

Sælger har en mulighed for og indsætter ofte ansvarsfraskrivelser, men det skal være meget konkrete. Udgangspunktet er at sælger er ansvarlig for fejl og mangler ved ejendommen i 10 år. Forhold, der er oplyst om, er ikke mangler.

Derudover skal man være opmærksom på den erklæring, der skal laves ved overdragelsen af tinglysning, om hvad man skal anvende ejendommen til. Det uddybes nedenfor.

Du skal også være opmærksom på og få søgt om diverse tilladelser, inden du underskriver købet af din erhvervsejendom.

Fordele ved at investere i en erhvervsejendom

Der er flere fordele ved at investere i erhvervsejendomme, herunder:

  1. Holdbar investering: Erhvervsejendomme er generelt meget holdbare investeringer, der har mindre risici forbundet med dem end andre typer af ejendomme.
  2. Fleksibilitet: Det er lettere at udleje og ombygge ejendomme til erhvervsformål end andre typer af ejendomme.
  3. Afkast: Erhvervsejendomme giver et afkast, der er højere end andre typer af ejendomme.
  4. Stabilitet: Erhvervsejendomme er mere stabile investeringer end andre typer af ejendomme.
  5. Akkumulere rigdom: Erhvervsejendomme er gode måder at akkumulere rigdom på, da de har en tendens til at stige i værdi over tid.
  6. Langsigtede fordele: Erhvervsejendomme kan give langsigtede fordele, såsom indkomster og afkast.

Ved køb af erhvervsejendom kan det være nødvendigt at udarbejde en omfattende kontrakt, der beskriver købsprisen, betalinger, forholdet mellem køber og sælger og alle andre vilkår og betingelser, som er nødvendige for en ordentlig afvikling af handelen. Erhvervsejendomme er stadig et relativt nyt felt i Danmark, og der er flere særlige forhold, der skal overvejes, såsom driftsmæssige udgifter, vedligeholdelsesregler og forsikringer.

Når du investerer i erhvervsejendom, er det afgørende, at du får den rette juridiske rådgivning. Det er strategisk vigtigt at have en advokat med speciale i erhvervslejeret, der har kendskab til ejendomsmarkedet. En advokat kan hjælpe dig med at navigere i alle de skattemæssige, juridiske og økonomiske forhold, der kommer med køb af erhvervsejendom. Advokaten kan også hjælpe dig med at sikre, at kontrakten er retssikker og indeholder de klausuler, der er nødvendige for at sikre dine interesser.

Hvordan foregår købsprocessen af erhvervsejendomme?

Som det første sendes alle dokumenter til gennemgang ved advokaten. Det er dokumenter af alle slags. Dernæst tjekkes alle dokumenterne, og advokaten kommer med rådgivning om køb af erhvervsejendomme og rådgiver dig om netop dit køb. Der er mange strenge krav. Der er også forskel på, om man vil etablere kontor eller om man vil have andet erhverv på ejendommen. Det kan være du vil have butikslokaler, erhvervslokaler, forretning, produktion eller lignende. Det kan være, der er udlejningsejendomme til salg, som du gerne vil købe.

Vi gennemgår alle dokumenter, giver dig rådgivning og tjekker servitutterne. Det kan også være, at der er forskellige rapporter, der skal tjekkes. Vi kan også tjekke den tekniske rapport.

Derfor er det vigtigt med en advokat, der har det fulde overblik og kan give dig kompetent rådgivning i processen.

Efter vi har givet dig den fornødne rådgivning. Skal du kontakte din bank, hvis du ikke allerede har kontaktet dem. Der skal også tinglyses skøde ligesom ved alle andre ejendomskøb. Ved skødets tinglysning bliver du den juridiske ejer.

Man skal dog være opmærksom på ved tinglysning, at der skal afgives en erklæring om, hvad køber vil anvende ejendommen til. Det er vigtigt, at det bliver angivet korrekt, da det kan få betydning skattemæssigt. I det tilfælde er det også vigtigt at have en advokat som din samarbejdspartner.

Vi anbefaler, at du før underskrivelse undersøger muligheden for at få de forskellige tilladelser. Det er både tilladelser, hvis lokalerne skal udvides eller noget skal bygges, men også tilladelse til ændringer i anvendelsen.

Vi giver dig en professionel teknisk gennemgang af papirerne i dit køb. Du skal være sikker på alle rettigheder. Det er derfor vigtigt med en advokat med indgående kendskab til erhvervsejendomme.

Vi tjekker alt inden købet. Det er derfor vigtigt, du kontakter os, når du vil købe ejendommen.

Vi har mange års erfaring med boligrådgivning og rådgivning omkring erhvervsejendomme. Du kan læse mere om vores boligrådgivning her.

Få juridisk vejledning til dit køb af erhvervsejendom

Vi står klar til at hjælpe dig i dit køb af din erhvervsejendom. Vi har mange års erfaring med erhvervsejendomme og kan give dig den kompetente rådgivning. Du kan kontakte os gratis, og få en uforpligtende samtale, hvor vi hører om dine ønsker og behov.

Særligt ved erhvervslejemål

Når du skal udleje en ejendom til erhvervsleje, skal du sørge for at overholde flere lovkrav. Blandt andet skal du have en gyldig lejekontrakt, der skal godkendes af en advokat. Din ejendom skal også overholde de krav, der er om sikkerheds- og brandforsikring. Desuden skal ejendommen opfylde krav til bygningens konstruktion og sikkerhed, herunder regler om udsugning og ventilation og regler om brand- og sikkerhedsforskrifter. Du skal også sørge for, at ejendommen har de nødvendige energi- og miljømæssige installationer. Endelig skal du være opmærksom på, at du skal have en tilladelse fra kommunen, hvis du ønsker at leje ud til erhvervsformål.

Særligt ved investeringsejendomme

Når du køber en investeringsejendom, er der flere ting, du skal være opmærksom på. Det er vigtigt at undersøge ejendommen grundigt, så du er sikker på, at den er egnet til investeringsformål. Det kan blandt andet betyde, at du skal tage højde for det lovpligtige ejerskifte og reglerne omkring ejendomsskat.

Derudover skal du være opmærksom på, at du kan få brug for professionel rådgivning om forsikringer. Dette er især vigtigt, når der er tale om investeringsejendomme, da det kan have stor betydning for investeringsafkastet. Endelig er det vigtigt at undersøge det lokale marked, så du er sikker på, at ejendommen har et godt rentemæssigt afkast.

Jeg vil bygge min virksomheds kontor på en erhvervsgrund

Der er en række regler og lovkrav, du skal være opmærksom på, hvis du ønsker at bygge et kontor på en erhvervsgrund. Først og fremmest skal du sørge for at have en gyldig byggetilladelse fra kommunen, hvis det er nødvendigt. Desuden skal du sørge for, at bygningen er i overensstemmelse med de relevante bygningsregler og brandsikkerhedskrav, herunder krav til sikkerhedsudstyr og udsugning.

Endelig skal du sørge for, at ejendommen overholder energikrav og miljøkrav, herunder regler om installationer. Disse krav kan variere afhængigt af hvilken kommune du befinder dig i, så det er vigtigt at søge råd fra en professionel advokat for at sikre, at du opfylder alle regler og lovkrav.

Hvornår kan bygninger bruges som erhvervsbygninger?

En bygning kan bruges til erhverv, hvis den opfylder de lovpligtige krav om byggetilladelse, bygningsregler, brandsikkerhed og sikkerhed, energikrav og miljøkrav. Disse krav kan variere afhængigt af hvilken kommune den er i, så det er vigtigt at få professionel rådgivning omkring lovkrav og regler.

Før en bygning kan bruges til erhvervsformål, skal du desuden sørge for at have en gyldig lejekontrakt, der skal godkendes af en advokat, samt de nødvendige sikkerheds- og brandforsikringer.

Prisen på vores rådgivning

Prisen på vores vejledning er fair og konkurrencedygtig. Vi anbefaler, at du kontakter os til en uforpligtende gratis samtale. Du vil altid få en fast, lav pris på vores rådgivning og hjælp.

Du kan se vores vejledende prisliste her. Kontakt os ved at udfylde kontaktformularen på siden her eller ved at ringe til vores kontor på telefon 70 10 13 30. Vores kontor holder åbent mandag – torsdag 8-16 og fredag 8-15.