Køb erhvervsejendom

Overvejer du at købe erhvervsejendom? Det er vigtigt at være opmærksom på, at processen kan være mere kompleks sammenlignet med køb af en ejendom til privat beboelse.

Siden 1987 har vi hos Husadvokaten specialiseret os i at bistå erhvervskunder med deres ejendomskøb. Du skal være velkommen til at kontakte os og få en gratis, indledende samtale om dit kommende ejendomskøb. Ring til os på 70 10 13 30 eller udfyld vores kontaktformular, så vil vi ringe tilbage til dig.

Bliv klogere på erhvervsejendomskøb herunder:

Hvad er en erhvervsejendom?

En erhvervsejendom er en ejendom, der benyttes til erhvervsmæssige formål. Det omfatter forskellige typer ejendomme såsom kontorer, forretningslokaler, industri- og håndværksejendomme, butikker, hoteller, landbrugsejendomme, udlejningsejendomme med mere end 2 beboelseslejligheder, blandede ejendomme, andelsboligforeninger og ubebyggede grunde til erhvervsformål.

Hvad skal du vide ved køb af erhvervsejendom?

Ved køb af en ny erhvervsejendom er der mange faktorer at være opmærksom på, ligesom det gælder generelt ved køb af fast ejendom, herunder privat ejendom. Det er derfor en god idé at have en erfaren samarbejdspartner ved din side. Ved køb af erhvervsejendomme er det afgørende at involvere en advokat som det første skridt.

Det første, du skal være opmærksom på, er de tinglyste servitutter, der kan begrænse en ejendoms anvendelse. I tingbogen kan du se, hvilke servitutter der er tinglyst på ejendommen. Disse begrænsninger kan forhindre dig i, at anvende af ejendommen til dit formål – f.eks. som erhvervsejendom.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at sælger ikke kan fraskrive sig sit sælgeransvar ved blot at anevende reglerne om tilstandsrapport. Som køber skal du derfor sætte dig grundigt ind i ejendommens tilstand. Det anbefales at få udarbejdet en byggeteknisk rapport inden underskrivelsen af købsaftalen, og at få en advokat til at gennemgå alle dokumenter.

Selvom sælger har mulighed for og ofte inkluderer ansvarsfraskrivelser, skal disse være specifikke. I udgangspunktet er sælger ansvarlig for fejl og mangler ved ejendommen i 10 år. Forhold, der er angivet og oplyst, betragtes ikke som mangler.

Derudover er det vigtigt at være opmærksom på erklæringen, der skal udarbejdes ved tinglysning og angive anvendelsen af ejendommen. Dette bliver uddybet nedenfor. Inden du underskriver købet af din erhvervsejendom, skal du også være opmærksom på og søge relevante tilladelser.

Fordele ved at investere i en erhvervsejendom

Der er flere fordele ved at investere i erhvervsejendomme, herunder:

  1. Holdbar investering: Erhvervsejendomme er generelt meget holdbare investeringer, og er forbundet med færre risici end andre typer af ejendomme.
  2. Fleksibilitet: Det er lettere at udleje og ombygge ejendomme til erhvervsformål end andre ejendomstyper.
  3. Afkast: Erhvervsejendomme giver ofte et højere afkast.
  4. Stabilitet: Erhvervsejendomme er typisk mere stabile investeringer.
  5. Langsigtede fordele: Erhvervsejendomme kan give langsigtede fordele gennem indkomst og afkast.

Ved køb af erhvervsejendom er det nødvendigt at udarbejde en omfattende kontrakt, der fastlægger købspris, betalinger, relationen mellem køber og sælger samt alle andre nødvendige vilkår og betingelser for en vellykket transaktion. Erhvervsejendomme er stadig et forholdsvist nyt område i Danmark, og der er flere specifikke faktorer at overveje, herunder driftsomkostninger, vedligeholdelsesregler og forsikringer.

Når du investerer i erhvervsejendomme, er det afgørende at få rettidig juridisk rådgivning. Det er strategisk vigtigt at samarbejde med en advokat med ekspertise inden for erhvervslejeret, og som har kendskab til ejendomsmarkedet. En advokat kan hjælpe dig med at navigere de skattemæssige, juridiske og økonomiske aspekter ved erhvervsejendomskøb. Advokaten kan også sikre, at kontrakten er retssikker og indeholder de nødvendige klausuler til beskyttelse af dine interesser.

Hvordan foregår købsprocessen af erhvervsejendomme?

Købsprocessen af en erhvervsejendom indebærer typisk følgende trin:

  1. Indledende konsultation og dokumentgennemgang: Først vil du kontakte en advokat med specialisering i erhvervsejendomme for en indledende konsultation. Du vil blive bedt om at fremlægge alle relevante dokumenter vedrørende ejendommen, herunder salgsopstilling, ejendomsoplysninger, tinglysninger, lejekontrakter, servitutter osv.
  2. Due diligence og ejendomsgennemgang: Advokaten vil udføre en grundig undersøgelse af ejendommen, herunder at kontrollere dokumenternes nøjagtighed og gyldighed, gennemgå ejendommens tilstand, herunder tekniske aspekter og eventuelle byggetekniske rapporter. De vil også undersøge eventuelle servitutter, lejekontrakter og juridiske forhold, der kan påvirke ejendommens værdi og brug.
  3. Rådgivning og forhandling: Baseret på resultaterne af due diligence-processen vil advokaten give dig rådgivning om eventuelle juridiske og økonomiske risici eller fordele ved købet. De kan også bistå med forhandlinger om pris, betalingsbetingelser og andre vilkår i købsaftalen.
  4. Købsaftale og tinglysning: Når købsbetingelserne er aftalt, vil advokaten udarbejde og gennemgå købsaftalen for at sikre, at den beskytter dine interesser og overholder alle juridiske krav. Når aftalen er endeligt godkendt, vil advokaten hjælpe med at tinglyse skødet, hvilket bekræfter din juridiske ejerskab af ejendommen.
  5. Tilladelser og andre formaliteter: Hvis der er behov for tilladelser til ændringer i ejendommen eller ændring af dens anvendelse, kan advokaten hjælpe dig med at ansøge og navigere gennem de relevante myndighedsprocesser.

Det er vigtigt at bemærke, at hver erhvervsejendomstransaktion er unik, og processen kan variere afhængigt af ejendommens kompleksitet og eventuelle specifikke forhold. En erfaren advokat med ekspertise inden for erhvervsejendomme vil kunne vejlede dig igennem processen og sikre, at alle nødvendige juridiske skridt og forholdsregler er taget for at beskytte dine interesser.

Kontakt Husadvokaten i dag for en gratis indledende samtale om dit forestående køb af erhvervsejendom på tlf.: 70 10 13 30 eller ved at udfylde kontaktformularen her på siden.

Få juridisk vejledning til dit køb af erhvervsejendom

Vi står klar til at hjælpe dig i dit køb af din erhvervsejendom. Vi har mange års erfaring med erhvervsejendomme og kan give dig den kompetente rådgivning. Du kan kontakte os gratis, og få en uforpligtende samtale, hvor vi hører om dine ønsker og behov.

Særligt ved erhvervslejemål

Når du skal udleje en ejendom til erhvervsleje, skal du sørge for at overholde flere lovkrav. Blandt andet skal du have en gyldig lejekontrakt, der skal godkendes af en advokat. Din ejendom skal også overholde de krav, der er om sikkerheds- og brandforsikring. Desuden skal ejendommen opfylde krav til bygningens konstruktion og sikkerhed, herunder regler om udsugning og ventilation og regler om brand- og sikkerhedsforskrifter. Du skal også sørge for, at ejendommen har de nødvendige energi- og miljømæssige installationer. Endelig skal du være opmærksom på, at du skal have en tilladelse fra kommunen, hvis du ønsker at leje ud til erhvervsformål.

Særligt ved investeringsejendomme

Når du køber en investeringsejendom, er der flere ting, du skal være opmærksom på. Det er vigtigt at undersøge ejendommen grundigt, så du er sikker på, at den er egnet til investeringsformål. Det kan blandt andet betyde, at du skal tage højde for det lovpligtige ejerskifte og reglerne omkring ejendomsskat.

Derudover skal du være opmærksom på, at du kan få brug for professionel rådgivning om forsikringer. Dette er især vigtigt, når der er tale om investeringsejendomme, da det kan have stor betydning for investeringsafkastet. Endelig er det vigtigt at undersøge det lokale marked, så du er sikker på, at ejendommen har et godt rentemæssigt afkast.

Jeg vil bygge min virksomheds kontor på en erhvervsgrund

Der er en række regler og lovkrav, du skal være opmærksom på, hvis du ønsker at bygge et kontor på en erhvervsgrund. Først og fremmest skal du sørge for at have en gyldig byggetilladelse fra kommunen, hvis det er nødvendigt. Desuden skal du sørge for, at bygningen er i overensstemmelse med de relevante bygningsregler og brandsikkerhedskrav, herunder krav til sikkerhedsudstyr og udsugning.

Endelig skal du sørge for, at ejendommen overholder energikrav og miljøkrav – f.eks. regler om installationer. Disse krav kan variere afhængigt af hvilken kommune du befinder dig i, så det er vigtigt at søge råd fra en professionel advokat for at sikre, at du opfylder alle regler og lovkrav.

Hvornår kan bygninger bruges som erhvervsbygninger?

En bygning kan bruges til erhverv, hvis den opfylder de lovpligtige krav om byggetilladelse, bygningsregler, brandsikkerhed og sikkerhed, energikrav og miljøkrav. Disse krav kan variere afhængigt af hvilken kommune bygningen ligger i, så det er vigtigt at søge professionel rådgivning.

Før en bygning kan bruges til erhvervsformål, skal du desuden sørge for at have en gyldig lejekontrakt – godkendt af en advokat – samt de nødvendige sikkerheds- og brandforsikringer.

Prisen på vores rådgivning

Prisen på vores vejledning er fair og konkurrencedygtig. Vi anbefaler, at du kontakter os til en uforpligtende gratis samtale. Du vil altid få en fast, lav pris på vores hjælp og rådgivning.

Du kan se vores vejledende prisliste her.

Kontakt os ved at udfylde kontaktformularen på siden her eller ved at ringe til vores kontor på telefon 70 10 13 30. Vores kontor holder åbent mandag – torsdag 8-16 og fredag 8-15.