Udvidet samlevertestamente

Hvorfor er et udvidet samlevertestamente relevant?

Som ugifte samlevende er det yderst relevant at overveje muligheden for at operette et testamente. Da en samlever ikke er en arving efter arveloven. Det er især relevant, hvis I har købt bolig sammen.

Hvis den ene af jer skulle dø, og der ingen livsarvinger er, vil afdødes forældre skulle arve alt efter den afdød. I forhold til boligen, vil det i sådan et tilfælde vil forældrene arve halvdelen af boligen. Hvis afdøde har børn, vil afdødes børn derimod arve alt –  det vil sige halvdelen af boligen. Det betyder, at længstlevende af de ugifte samlevende ville blive nødt til at købe afdødes forældre/børn ud af boligen eller sælge den, så arvingerne kan få udbetalt deres arv.

Ugifte samlevende arver aldrig efter arveloven. Det er uanset, hvor længe man har boet sammen. Derfor er det meget vigtigt at overveje et testamente. Det er derfor relevant at oprette et udvidet samlevertestamente.

Du kan læse mere, om hvad et testamente er her.

Hvad er et udvidet samlevertestamente?

Et udvidet samlevertestamente er et testamente til samlevende, hvor man kan bestemme, at længstlevende af jer skal arve “mest muligt” efter førsteafdøde. Det mest mulige man som samlevende kan arve er hele arven, hvis førsteafdøde ingen børn har. Hvor mest muligt er 7/8 af arven, hvis førsteafdøde efterlader sig børn. Et udvidet samlevertestamente er relevant, fordi samlevende ikke arver efter hinanden ifølge arveloven. Med et testamente kommer man til at arve efter hinanden. Med et udvidet samlevertestamente kan I begunstige hinanden.

Det betyder, at førsteafdødes børn arver 1/16 af boligen i modsætning til halvdelen af boligen. På den måde sikrer samlevende hinanden, så det ikke får alvorlige konsekvenser, hvis en af jer går bort.

Med et udvidet samlevertestamente bliver det meget nemmere for længstlevende at betale børnene af og kunne blive boende i boligen.

Der er dog også nogle krav for, at man kan oprette et udvidet samlevertestamente. Årsagen til dette er, at man bliver stillet som var man ægtefælle. Man kan altså ved et udvidet samlevertestamente testere mere til sin samlever, end man ville kunne med et almindeligt testamente. Testamente er en mulighed for jer for at arve efter hinanden.

Det er altid muligt at lave et almindeligt testamente, hvor man testere friarven på 3/4 til sin samlever. Hvis man ingen børn har, kan man testere alt til sin samlever med et normalt testamente. Men hvis man opfylder de nedenfor nævnte krav, og man er samlevende kan man også lave et udvidet samlevertestamente.

Hvilke krav skal I opfylde til et udvidet samlevertestamente?

Det er en betingelse, at man har boet sammen minimum 2 år på tidspunktet for førsteafdødes død . Det samme gælder også, hvis I har, har haft eller venter et fælles barn.

Man skal dog være opmærksom på, at det også altid er muligt at lave et normalt testamente indtil de to år er opfyldt. I det tilfælde kan samleveren dog kun modtage friarven som ovenfor nævnt.

Det er derudover et krav, at man skal kunne indgå ægteskab. Det betyder at søskende, børn og forældre ikke kan oprette et udvidet samlevertestamente, da de ikke kan indgå ægteskab.

Det er derudover et tredje krav, at det skal være et gensidigt testamente. Et gensidigt samlevertestamente betyder, at det ikke er nok den ene part opretter et testamente. Et gensidigt samlevertestamente skal begge oprette.

Derudover skal der oprettes et testamente, der opfylder kravene om gyldighed.

Vi anbefaler, at du opretter dit testamente som et notartestamente. Et notartestamente er skriftlig og skal underskrives og vedkendes foran notaren. Det koster 300 kr., og notaren opbevarer et eksemplar af testamentet. Du kan læse mere om et notartestamente her.

Gyldighed kan man også opnå ved et vidnetestamente. Det anbefales dog ikke, at man laver et vidnetestamente af flere årsager. Ved et vidnetestamente skal der være to vitterlighedsvidner til at underskrive og vedkende oprettelse af testamentet, når testator underskriver. Du kan læse mere om kravene til et vidnetestamente her.

Der er både krav til vidnerne, men der er også krav til dig som testator, når du opretter et testamente. Du kan læse mere om et testamente her.

Fordele og begrænsninger ved et udvidet samlevertestamente

Fordele

Fordelen ved et udvidet samlevertestamente er, at ugifte samlevende får mulighed for at stille sig som var de gift. Ugifte samlevende arver ikke af hinanden efter loven. De har mulighed for at arve ved et testamente og de har mulighed for at arve mere end blot friarven, man altid kan råde over ved testamente. Samlevende kan nemlig arve 7/8, når førsteafdøde har børn. Denne mulighed gør, at den længstlevende ikke bliver nødt til at flytte fra hus og hjem. Det er en klar fordel, og formålet med samlevertestamentet er at beskytte de samlevende.

Boafgift samlevende

Derudover skal man være opmærksom på, at der skal betales boafgift. Boafgiften skal betales af arven. Ægtefæller skal ikke betale boafgift, men det skal man derimod som samlevende. Boafgiften ligger på 15%, hvis man har være samboende i minimum 2 år. Det er også en af fordelene, man har som samboende.

Begrænsninger

Der er ikke mange begrænsninger ved det udvidet samlevertestamente. Man bliver stillet som om man var gift. Der er ikke nogen mere fordelagtig måde at være placeret arvemæssigt. Man vil ikke kunne arve alt fra hinanden, hvis der er børn. Det er den samme begrænsning ægtefæller har.

Derudover kan man ikke blive stillet som ægtefæller de første 2 år. Det er nemlig et krav, at man har være samlevende i to år, før man kan få et udvidet samlevertestamente. Se de andre betingelser, der er nævnt herover.

Hvis man opfylder betingelserne, kan man oprette et testamente. Dit testamente skal derudover være gyldigt. Når testamentet er gyldigt kan I arve hinanden.

Derudover skal man være opmærksom på, at det kun er ægtefæller, der kan sidde i uskiftet bo. Samlevende kan ikke sidde i uskiftet bo. Derfor er det ekstra relevant at oprette et testamente. I dit testamente kan du også testerer aktiver og andre genstande, så det på den måde er muligt for samleveren at udtage hus og møbler.

Derudover skal man være opmærksom på, at man ikke som samlevende har mulighed for at fastsætte særeje i en ægtepagt mellem jer. Da man som ugifte samlevende ikke har denne mulighed, som man ville have, hvis man var gift. Du kan læse mere om særeje her.

Udvidet samlevertestamente pris

Vores priser er fair og konkurrencedygtige. Vi anbefaler, at du kontakter os og tager en samtale med os, så vi sammen ud fra dine ønsker og behov og kan give dig en fast lav pris på dit udvidet samlevertestamente. Du kan se vores vejledende prisliste her.

Lav jeres udvidede samlevertestamente med Husadvokaten

Vi opretter et testamente i samarbejde med jer. Vi holder møde, hvor vi drøfter jeres ønsker og derudfra udarbejdes et samlevertestamente, så det passer til jeres forhold. Som ovenfor nævnt kan det oprettes som et notartestamente eller vidnetestamente. Men vi vil klart anbefale, at det oprettes som en notartestamente.

Efter I har godkendt testamente, skal I derfor ned til notaren ved domstolene. Man kan booke tid ved notaren. Det koster 300 kr. Notaren opbevarer testamentet, og man er sikker på, at testamentet kommer frem ved dødsfaldet. I vil dog også have et eksemplar af testamentet.

Vi har mange års erfaring og flere advokater, der specialiseret i rådgivning inden for både boligrådgivning og arveretten. Vi står klar til at hjælpe dig.

Vi tilbyder en gratis, indledende, uforpligtende samtale. Du kan ringe til os på 70 10 13 30. Eller du kan klikke her og komme et skridt videre gratis. Vi hjælper dig med dit testamente, så I kommer til at arve efter hinanden.