Testamente, ægtepagt, samejeoverenskomst, lejekontrakt?

Køb af fast ejendom er for langt de fleste den største investering, man nogensinde kommer til at lave. Det er derfor nødvendigt at kigge på, om der er andet i jeres personlige forhold, som der skal tages hensyn til samtidig, herunder om I er flere, der køber sammen, om I er gift, og om I har børn (fælles eller hver for sig).

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

 1. Hvad er en samejeoverenskomst?
 2. Testamente
 3. Hvad er en krydslivsforsikring?

Det vil i forbindelse med en ejendomshandel ofte være relevant at lave en samejeoverenskomst og et testamente.

Læs mere om de forskellige emner, ved at klikke herunder:

 

Hvad er en samejeoverenskomst?

En samejeoverenskomst er et dokument, som tager stilling til, hvad der skal ske med ejendommen, hvis ugifte samlevende går fra hinanden. Følgende bør fremgå af samejeoverenskomsten:

 • Hvem skal have lov til at overtage ejendommen, og til hvilken pris.
 • Hvem skal betale for de faste udgifter.
 • Ingen af parterne må belåne eller pantsætte ejendommen uden den andens samtykke.
 • Hvilken ejendomsmægler skal vurdere ejendommen.
 • Hvis en af jer har betalt mere af købesummen end den anden (gældsbrev).
 • Hvis I ikke skal eje ejendommen 50/50, men hvis den ene af jer f.eks. skal eje
 • 75 % af ejendommen og den anden 25 %

Dansk lovgivning tager ikke stilling til, hvordan ugifte samlevende skal dele fast ejendom ved samlivsophævelse. Derfor er det nødvendigt for ugifte samlevende, at oprette sameje-overenskomst, da alternativet er frivillig auktion eller retssag.

 

Testamente

Når I sammen køber fast ejendom, bør I overveje, hvad der skal ske med ejendommen, når den ene af jer dør. Har den længstlevende af jer råd til at blive boende i ejendommen? Ønsker I at arve efter hinanden?

Hvis I er ugifte samlevende, så er der ingen automatisk arveret i mellem jer, med mindre I opretter testamente. Hvis I er ægtefæller med børn fra tidligere forhold, så bør I altid overveje at oprette testamente, hvis I ønsker at sikre hinanden bedst muligt.

Der er mange muligheder ved oprettelse af testamente, f.eks.:

 • Begunstige samlever/ægtefælle mest muligt
 • Begrænse børns arv til tvangsarv
 • Gøre arv til særeje
 • Båndlæggelse af børns arv til 21, 23 eller 25 år
 • Børnetestamente (hvem skal tage sig af jeres børn, hvis I dør)
 

Hvad er en krydslivsforsikring?

Krydslivsforsikring er livsforsikringer som ugifte samlevende tegner på hinandens liv.

Der er særligt 2 fordele ved tegne krydslivsforsikring, for det første skal længstlevende ikke betale boafgift af forsikringsbeløbet, og for det andet udbetales forsikringen udenom samleverens dødsbo, og samleverens eventuelle kreditorer og arvinger kan dermed ikke gøre krav på beløbet.

Med en krydslivsforsikring kan den længstlevende have mulighed for at købe afdødes halvdel af ejendommen, og dermed blive boende.

Krydslivsforsikringer kan tegnes ved forsikringsselskaber eller igennem pengeinstitutter.


Professionel rådgivning i samejeoverenskomst

Husadvokaten.com er ejet af Advokatgruppen, og vores dygtige advokater rådgiver om alle familieretlige forhold. Får du lavet samejeoverenskomst og/eller testamente i forbindelse med, at vi i forvejen forestår ejendomshandlen for dig, kan vi tilbyde særlige gode priser. Vi kan også udarbejde lejekontrakt, hvis ejendommen eller en del af den skal udlejes. Kontakt os i dag – vi er klar til at hjælpe dig. Læs mere om arv og testamente her.