Samejeoverenskomst sikrer fælles ejendele

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

 1. Hvad er samejeoverenskomst?
 2. Hvorfor er en samejeoverenskomst en god idé?
 3. Hvad skal du være opmærksom på ved en samejeoverenskomst?
 4. Samejeoverenskomst – her er et eksempel
 5. Hvad indeholder en samejeoverenskomst?
 6. Sådan kan Husadvokaten hjælpe dig
 7. Hvad er prisen?
 8. Hvordan foregår mødet?
 9. Hvad er samejeoverenskomst?

  En samejeoverenskomst vil være en fordel for dig og din samlever, hvis I står over for et kommende boligkøb..

  En samejeoverenskomst er en kontrakt mellem ejerne, som indgår et sameje over f.eks. fast ejendom. Det kan også kaldes samejekontrakt eller samejeaftale. En samejeoverenskomst er relevant at overveje i det tilfælde, hvor ugifte samlevende ønsker at købe en fast ejendom, da det kan få store økonomiske konsekvenser. Ugifte samlevende er ikke underlagt nogen lovgivning, hvorimod der ved ægtefæller er lovfastlagt nogle regler omkring deres fælles ejendom og ejendele. Derfor er samejeoverenskomst særligt relevant for ugifte samlevende. En samejeoverenskomst kan tinglyses på den pågældende faste ejendom, men dette har ikke betydning i forhold til aftalens gyldighed. Overenskomsten er gyldig fra øjeblikket, hvor begge parter skriver under.

  Hvorfor er en samejeoverenskomst en god idé?

  Hvis der ikke er aftalt en samejeoverenskomst om fast ejendom skal alle beslutninger vedrørende ejendommen træffes i fællesskab, og kan parterne ikke blive enige, vil det til sidst resultere i, at samejet må ophøre. Efter ophøret af samejet skal beslutningerne i forbindelse med et efterfølgende salg også træffes ved enighed. Er det fortsat ikke muligt for parterne at nå til enighed, må ejendommen sættes på frivillig auktion. Frivillig auktion minder om en tvangsauktion, og man vil som følge heraf risikere at opnå en meget lavere pris for ejendommen, end hvis den havde været sat til salg på almindelig vis.

  Det kan derfor være en god ide at få aftalt en samejeoverenskomst, idet man opnår klare linjer i forhold til, hvilke rettigheder og forpligtelser ens sameje skal medføre, og hvad der skal ske ved samejets ophør. En samejeoverenskomst kan fastsætte de økonomiske forhold vedrørende boligen. Med hjælp fra en advokat kan I få skræddersyet en samejeoverenskomst, som passer specifikt til jeres forhold.

  Ægtefæller med et almindeligt formuefællesskab er omfattet af bestemmelserne i ægteskabslovgivningen. Her er der regler for, hvad der skal ske med ægtefællernes fælles bolig ved skilsmisse, hvis ægtefællerne ikke selv kan blive enige herom. Ægtefæller har derfor som udgangspunkt ikke behov for en samejeoverenskomst.

  Hvis man derimod som ugifte samlevede – eller som ægtefæller med fuldstændigt særeje – køber en bolig sammen, gælder bestemmelserne i ægteskabslovgivningen ikke. Det er netop her, at en samejeoverenskomst kan være rigtig vigtig at få oprettet. Der er nemlig ikke nogen regler i lovgivningen, der regulerer opløsningen af dette sameje. En samejeoverenskomst vil dermed kunne fastlægge de regler, som man har brug for i tilfælde af samlivsophævelse. Samejeoverenskomsten kan fastsætte både praktiske og økonomiske forhold vedrørende boligen.

  I bedste fald er en samejeoverenskomst overflødig. Men hvis forholdet skulle gå forbi, kan det derimod altså blive afgørende for samejets opløsning, idet samejeoverenskomsten her fastlægger de regler, som gælder for eks. fast ejendom, hvis samejet skal opløses!

  Hvis man skulle gå fra hinanden når man har købt hus er samejeoverenskomst særligt relevant.

  Hvad skal du være opmærksom på ved en samejeoverenskomst?

  Hvis samejet skal opløses

  Man kan også bestemme, hvilke regler der skal gælde, hvis samejet skal opløses. Man kan således opstille regler for, hvordan en fast ejendom skal sælges – enten internt eller til tredjemand, samt hvordan man finder frem til udbudsprisen. Man finder også ud af, hvordan fælles udgifter til en fast ejendom skal betales af parterne i salgsperioden. Dermed undgår man, at den ene part eksempelvis nægter at underskrive en købsaftale, da I igennem samejeoverenskomsten har forpligtet hinanden til at sælge en fast ejendom.

  Når der ikke skydes ligeligt ind i boligen

  Hvis man ved købet af boligen ikke indskyder lige meget til udbetalingen, kan man også i en samejeoverenskomst regulere, at den der indskød mere ved udbetalingen, også skal have en større del af provenuet ved et fremtidigt salg. Det vil typisk være aktuelt, hvis man har købt boligen i lige sameje (altså med 50/50 ejerskab), men hvor den ene har betalt hele udbetalingen eller størstedelen heraf.

  Du kan læse mere om vores boligrådgivning her.

  Hvordan hænger samejeoverenskomst og testamente sammen?

  Det er vigtigt at være opmærksom på, at en samejeoverenskomst alene regulerer forholdet i tilfælde af samlivsophævelse, mens I begge lever.

  Såfremt samejet opløses pga. den enes død, er det i et testamente, man skal regulere, hvad der skal ske.

  Hvis man som ugifte samlevende køber fælles bolig sammen, er det – udover en samejeoverenskomst – derfor særligt vigtigt, at man får oprettet et testamente. Uden et testamente vil den afdødes halvdel af huset indgå i dødsboet efter afdøde. Dermed vil afdødes forældre skulle arve denne del. Hvis man har børn, vil det være afdødes børn, der skal arve denne del. Med et testamente kan man sikre, at det selvfølgelig er den længstlevende af jer, der skal arve afdødes halvdel af boligen i stedet.

  For at sikre samejets ophør ved både samlivsophør og dødsfald, er det derfor nødvendigt at oprette både samejeoverenskomst og et testamente

  Samejeoverenskomst – her er et eksempel

  Helle og Mads køber en fælles bolig sammen, hvor udbetalingen er på kr. 500.000,00. Helle indskyder kr. 400.000,00, mens Mads indskyder kr. 100.000,00. Dvs. Helle har indskudt kr. 300.000,00 mere end Mads. De ejer boligen i lige sameje med fælles ejerskab, dvs. begge kommer til at eje ejendommen 50%

  For at stille parterne lige ved en samlivsophævelse, kan man derfor i en samejeoverenskomst beslutte, at Mads skylder Mette halvdelen af forskellen i deres indskud, dvs. kr. 150.000,00. På den måde har begge parterne indskudt lige meget, idet Mads har indskudt kr. 100.000,00 + lånet til Mette på kr. 150.000,00, mens Mette har indskudt 400.000,00 fratrukket tilgodehavendet på 150.000,00, som Mads skal betale Helle.

  Lånet mellem parterne vil som oftest være oprettet rente- og afdragsfrit, og vil således først skulle tilbagebetales, når Mette kræver dette (dvs. typisk hvis boligen skal sælges pga. samlivsophævelse).

  På denne måde sikrer man altså, at parterne rent økonomisk står lige, selvom den ene part bliver nødt til at betale størstedelen af udbetalingen, når man skal købe boligen.

  Hvad indeholder en samejeoverenskomst

  En samejeoverenskomst kan indeholde regler for, hvad parterne har af forpligtelser og rettigheder både under sameje, i forbindelse med samejets ophør og efter samejets ophør. I forhold til aftaler under samejet kan en samejeoverenskomsten omhandle regler vedrørende bestemmelsesretten, hvorledes udgifter ved driften samt vedligeholdelse af ejendommen skal fordeles.

  Det er dog især i forhold til samejets ophør, at en samejeoverenskomst bliver anvendelig. Den kan regulere, hvordan de skal sælge ejendommen. Her kan det også aftales, hvad man skal gøre, hvis det kun er den ene part, der ønsker at træde ud af aftalen. Det kan også være aftalt, hvem der har ret til at blive boende i boligen, hvis de samlevende går fra hinanden. Ved at have aftalt dette på forhånd er det nemmere for begge parter at forholde sig til situationen, og ophævelsen kan forløbe gnidningsfrit.

  I en samejeoverenskomst kan man indledningsvist fastlægge regler for samejet under samlivets beståen. Man kan f.eks. bestemme, hvordan udgifter til forbedringer, vedligeholdelse m.v. skal fordeles mellem parterne. Man kan også begrænse hinandens retlige dispositioner, eksempelvis muligheden for pantsætning af ejendommen m.v.

  En samejeoverenskomst er derfor en skriftlig aftale, der sikrer både praktiske og økonomiske forhold.

  Sådan kan Husadvokaten hjælpe dig

  Hos Husadvokaten har vi advokater, som er specialister i netop at rådgive jer i forhold til samejeoverenskomst m.v. Vi er en del af Advokatgruppen, som er et full-service advokatfirma. Vi er mere end 55 specialister, med stor erfaring indenfor både privatret og erhvervsret. I er derfor meget velkomne til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse om jeres behov for en samejeoverenskomst. Hvis du står og skal købe fast ejendom kan du læse mere om vores køberrådgivning her.

  Det er gratis at få en uforpligtende snak. Du kan komme et skridt videre her.

  Hvad er prisen?

  Prisen vil være kr. 2.500,00 inkl. moms for en samejeoverenskomst, hvis denne udarbejdes i forbindelse med bolighandlen. Hvis det ikke er i forbindelse med en handel, er prisen som udgangspunkt kr. 3.500,00 inkl. moms. Samejeoverensomsten skal som udgangspunkt ikke tinglyses, og dermed vil der ikke være udgifter til en tinglysningsafgift.

  Denne pris er inkl. et rådgivningsmøde enten pr. telefon eller som et fysisk møde på et af vores kontorer. Her drøfter vi indholdet af samejeoverenskomsten m.v., og hvor I efterfølgende vil få et udkast til jeres samejeoverenskomst på mail. Vi hjælper jer selvfølgelig helt i mål med underskrift af samejeoverenskomsten, når I har godkendt udkastet.

  Du kan se vores vejledende prisliste for Husadvokaten her.

  Hvordan foregår mødet?

  På rådgivningsmødet tilbyder vi en gratis uforpligtende drøftelse af, om I kunne have brug for yderligere sikring af hinanden. Herunder testamente eller måske en fremtidsfuldmagt. Med andre ord; I vil efter et sådant rådgivningsmøde være klædt på i forhold til de juridiske muligheder og løsninger, som kunne være aktuelle for jer!

  Du kan altid kontakte os og få en gratis, indledende samtale om din situation. Ring på telefon 70 10 13 30 eller udfyld kontaktformularen på siden her.