Samejeoverenskomst sikrer fælles ejendele

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30. Vores specialiserede team af boligadvokater kan hjælpe dig trygt i hus.

  1. Hvad er samejeoverenskomst?
  2. Hvorfor er en samejeoverenskomst en god idé?
  3. Hvad skal du være opmærksom på ved en samejeoverenskomst?
  4. Samejeoverenskomst – her er et eksempel
  5. Hvad indeholder en samejeoverenskomst?
  6. Sådan kan Husadvokaten hjælpe dig
  7. Hvad er prisen?

Hvad er samejeoverenskomst?

Står du og din samlever overfor et fælles boligkøb? Så kan I med fordel få lavet en samejeoverenskomst.

En samejeoverenskomst – også kaldet en samejekontrakt eller samejeaftale – er en kontrakt mellem de parter, der indgår et sameje. Det kan være ved køb af fast ejendom, men også andre typer fælleskøb.

Det bliver særligt relevant at lave samejeoverenskomst i tilfælde, hvor ugifte samlevende ønsker at købe fast ejendom sammen. Mellem ægtefæller er det ved lov reguleret, hvordan man ved skilsmisse eller dødsfald deler sit sameje mellem sig. Dette er ikke tilfældet for ugifte, hvorfor samejeoverenskomsten bliver særligt relevant.

En samejeoverenskomst er gyldig fra øjeblikket, hvor begge parter har underskrevet aftalen. Man kan vælge at lade den blive tinglyst sammen med den fælleskøbte ejendom, men dette har ikke betydning for overenskomstens gyldighed.

Hvorfor er en samejeoverenskomst en god idé?

Ugifte samlevende

Ejer man aktiver som fast ejendom i sameje, skal alle beslutninger angående denne tages i fællesskab. Kan parterne ikke blive enige, vil det til sidst kunne resultere i, at samejet må ophøre.

Vælger I at sælge den fælles ejendom, skal betingelserne for salget ligeledes træffes ved enighed. Hvis I heller ikke hér kan finde en fælles løsning, kan det blive nødvendigt at ejendommen sættes på fri auktion. Frivillig auktion minder om en tvangsauktion, og I vil som følge heraf risikere at opnå en meget lavere pris for ejendommen, end hvis den blev sat til salg på almindelig vis.

Ved at få lavet en samejeoverenskomst har I på forhånd taget stilling til f.eks. vilkårene for salg ved samejets ophør. En samejeoverenskomst skaber sikkerhed og klarhed omkring diverse rettigheder og forpligtelser samejet medfører.

En samejeoverenskomst kan også fastsætte de økonomiske forhold vedrørende det fælles hus. Med hjælp fra en advokat kan I få skræddersyet en samejeoverenskomst, som passer specifikt til jeres forhold.

Gifte samlevende

Ægtefæller med et almindeligt formuefællesskab er omfattet af bestemmelserne i loven om ægtefællers økonomiske forhold. Loven bestemmer, hvad der skal ske med ægtefællernes fælles bolig ved skilsmisse, hvis ikke de selv er blevet enige om en løsning. Ægtefæller har derfor som udgangspunkt ikke behov for en samejeoverenskomst, men kan selvfølgelig vælge at lave nogle af de samme typer aftaler i en ægtepagt.

Hvad skal du være opmærksom på ved en samejeoverenskomst?

Hvis samejet skal opløses

I en samejeoverenskomst kan det bestemmes, hvilke regler der skal gælde, hvis samejet opløses. Her fastlægger I reglerne for, hvordan den faste ejendom skal sælges – enten internt eller til tredjemand, – samt hvordan der findes frem til en udbudspris. Det skal også besluttes, hvordan betalingen af de faste udgifter til ejendommen skal fordeles mellem jer i salgsperioden.

Ved at indgå aftaler om de praktiske momenter ved samejeopløsningen, undgår I de værste konflikter, og har bedre forudsætninger for at kommer godt ud af samejet.

Nogle af de helt centrale emner at tage stilling til er:

 • Hvad med de løbende beløb I hver især har indbetalt i ejendommen til reparationer, renoveringer eller lignende?
 • Få lavet en gensidig opsigelsesfrist, som virker rimelig for begge parter.
 • Hvad er jeres muligheder for at købe den anden ud af ejendommen?
 • Har I indbyrdes krav til hinanden i forbindelse med erhvervelsen eller renoveringen af den faste ejendom?

Det er også fornuftigt at tage stilling til, hvad der skal ske med huset, hvis den ene af jer dør – dette skal dog gøres ved testamente.

Når der ikke skydes ligeligt ind i boligen

Hvis man ved købet af boligen ikke indskyder lige meget til udbetalingen, kan man også i en samejeoverenskomst regulere, at den der indskød mere ved udbetalingen, også skal have en større del af provenuet ved et fremtidigt salg.

Det vil typisk være aktuelt, hvis I har købt boligen i lige sameje (altså med 50/50 ejerskab), men hvor den ene har betalt hele udbetalingen eller størstedelen heraf.

Hvordan hænger samejeoverenskomst og testamente sammen?

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en samejeoverenskomst alene regulerer forholdet i tilfælde af samlivsophævelse, mens I begge lever. Såfremt samejet opløses pga. den enes død, vil I i stedet skulle regulere ejerforholdet ved testamente.

Hvis man som ugifte samlevende køber fælles bolig sammen, er det – udover en samejeoverenskomst – derfor særligt vigtigt, at man får oprettet et testamente. Uden et testamente vil den afdødes halvdel af huset indgå i dødsboet efter afdøde. Dermed vil afdødes arvinger (som udgangspunkt børn eller forældre) skulle arve denne del. Med et testamente kan man sikre, at det er den længstlevende af jer, der skal arve afdødes halvdel af boligen i stedet.

For at sikre samejets ophør ved både samlivsophør og dødsfald, er det derfor nødvendigt at oprette både samejeoverenskomst og et testamente.

Samejeoverenskomst – eksempel på ulige indskud men lige sameje

Helle og Mads køber en fælles bolig sammen, hvor udbetalingen er på kr. 500.000,00. Helle indskyder kr. 400.000,00, mens Mads indskyder kr. 100.000,00. Dvs. Helle har indskudt kr. 300.000,00 mere end Mads. De ejer boligen i lige sameje med fælles ejerskab, dvs. begge kommer til at eje ejendommen 50%

For at stille parterne lige ved en samlivsophævelse, kan man derfor i en samejeoverenskomst beslutte, at Mads skylder Mette halvdelen af forskellen i deres indskud, dvs. kr. 150.000,00. På den måde har begge parterne indskudt lige meget, idet Mads har indskudt kr. 100.000,00 + lånet til Mette på kr. 150.000,00, mens Mette har indskudt 400.000,00 fratrukket tilgodehavendet på 150.000,00, som Mads skal betale Helle.

Lånet mellem parterne vil som oftest være oprettet rente- og afdragsfrit, og vil således først skulle tilbagebetales, når Mette kræver dette (dvs. typisk hvis boligen skal sælges pga. samlivsophævelse).

På denne måde sikrer man altså, at parterne rent økonomisk står lige, selvom den ene part bliver nødt til at betale størstedelen af udbetalingen, når man skal købe boligen.

Hvad indeholder en samejeoverenskomst

En samejeoverenskomst kan indeholde regler for, hvad parterne har af forpligtelser og rettigheder både under sameje, i forbindelse med samejets ophør og efter samejets ophør. I forhold til aftaler under samejet kan samejeoverenskomsten omhandle regler vedrørende bestemmelsesretten, hvorledes udgifter ved driften samt vedligeholdelse af ejendommen skal fordeles.

Det er dog især i forhold til samejets ophør, at en samejeoverenskomst bliver anvendelig. Den kan nemlig regulere, hvordan I skal sælge ejendommen, og hvad man skal gøre, hvis kun den ene part ønsker at træde ud af aftalen. Det kan også aftales, hvem der har ret til at blive boende i boligen, hvis I som samlevende går fra hinanden.

Hvis I har fået løbende indtægt ved udlejning eller har provenu på salget af ejendommen, kan det også bestemmes, hvordan dette fordeles mellem jer. Ved at have aftalt dette på forhånd er det lettere for begge parter at forholde sig til situationen, og ophævelsen kan forløbe gnidningsfrit.

I en samejeoverenskomst kan man indledningsvist fastlægge regler for samejet under samlivets beståen. Man kan f.eks. bestemme, hvordan udgifter til forbedringer, vedligeholdelse m.v. skal fordeles mellem parterne. Man kan også begrænse hinandens retlige dispositioner, eksempelvis muligheden for pantsætning af ejendommen m.v.

En samejeoverenskomst er derfor en skriftlig aftale, der sikrer både praktiske og økonomiske forhold.

Sådan kan Husadvokaten hjælpe dig

Hos Husadvokaten har vi advokater, som er specialister i netop at rådgive jer i samejeoverenskomster. Vi er en del af Advokatgruppen, der er et full-service advokatfirma. Vi har mere end 55 specialister med stor erfaring indenfor både privatret og erhvervsret.

I er meget velkomne til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse om jeres behov for en samejeoverenskomst. Hvis du står og skal købe fast ejendom kan du læse mere om vores køberrådgivning her.

Hos Husadvokaten tilbyder vi også gerne, at drøfte jeres situation mere generelt. Måske I kunne have brug for yderligere sikring af hinanden, herunder testamente eller måske en fremtidsfuldmagt. Med andre ord; I vil efter et rådgivningsmøde hos os være klædt på i forhold til de juridiske muligheder og løsninger, som kunne være aktuelle for jer!

Det er gratis at få en uforpligtende snak ved at ringe til os på 70 10 13 30 eller udfylde kontaktformularen her på siden.

Hvad er prisen?

Prisen vil være kr. 2.500,00 inkl. moms for en samejeoverenskomst, hvis denne udarbejdes i forbindelse med bolighandlen. Hvis det ikke er i forbindelse med en handel, er prisen som udgangspunkt kr. 3.500,00 inkl. moms. Samejeoverensomsten kræves ikke tinglyst, og der vil derfor ikke være udgifter i form af tinglysningsafgift.

Vores pris er inkl. et rådgivningsmøde enten pr. telefon eller som et fysisk møde på et af vores kontorer. Her drøfter vi indholdet af samejeoverenskomsten og finder frem til, hvilke aftaler der giver mening for jer.

I vil efterfølgende vil få et udkast til jeres samejeoverenskomst på mail. Vi hjælper jer selvfølgelig helt i mål med underskrift af samejeoverenskomsten, når I har godkendt udkastet.

Her kan se vores vejledende prisliste for Husadvokaten.

Kontakt os i dag

Ønsker du at høre mere om jeres mulighed for en samejeoverenskomst?

Kontakt os for en gratis indledende samtale ved at ringe 70 10 13 30 eller udfylde kontaktformularen på siden her.