Særeje ved hus – Sådan er dine muligheder

Hvad betyder det at have særeje på dit hus?

Det kan for nogle give god mening at oprette særeje ved boligkøb. Du kan etablere særeje ved at oprette en ægtepagt herom. Hvis I har købt bolig og senere indgår ægteskab giver det for nogle mening at oprette en ægtepagt med særeje. På den måde kan man etablere det således, at den ægtefælle, der har betalt mest, også får tilsvarende beløb, i tilfælde af skilsmisse.

Hvad er særeje?

Når man bliver gift, indgår man i et formuefælleskab. Det betyder, at man ved skilsmisse eller død skal dele, hvad man ejer. Man skal altså, som betegnelsen også lyder, dele sin formue med ens ægtefælle. Det skal deles ligeligt mellem jer. Hvis man har en fast ejendom, skal den faste ejendom deles ligeligt. Det gælder også, selvom man har et hus, der er købt før ægteskabet. Herudover gælder det også, selvom man har fået huset i gave eller arvet den. Hvis man ikke har særeje skal de respektive formuer deles, fordi alt bliver fælles formue, når man bliver gift, medmindre andet er bestemt.

Man kan vælge at oprette en ægtepagt og derved etablere særeje. Man kan bestemme, at nogle bestemte aktiver skal være særeje, mens man også kan sætte tidsgrænse på særejet. Derudover kan man også vælge mellem forskellige typer af særeje. Ægtepagten træder i kraft, når den er blevet tinglyst.

Fuldstændigt særeje

Man kan vælge det fuldstændige særeje. Det betyder, at man har særeje ved separation, skilsmisse og dødsfald. Ved det fuldstændige særeje vil arven være særeje, når arvingen dør før sin ægtefælle. Det betyder, at længstlevende ægtefælle ikke har mulighed for at sidde i uskiftet bo. Fuldstændigt særeje betyder, at dét, I går ind med i ægteskabet, og dét, I senere køber i ægteskabet, også er det i forlader ægteskabet med, da der ikke foretages en bodeling.

Skilsmissesæreje

Man kan også vælge at etablere skilsmissesæreje. Skilsmissesæreje betyder, at man alene har særeje ved separation eller skilsmisse.

Kombinationssæreje

Der er også kombinationssæreje. Kombinationssæreje kombinerer de to ovenfor nævnte typer af særeje. Det betyder, at I har særeje ved separation eller skilsmisse, og derudover vil længstlevende ægtefælle have særeje ved førstafdødes død. Førsteafdødes særeje bliver delingsformue ved førsteafdødes død.

Man kan vælge mellem de ovenfor nævnte typer af særeje. Det skal fastsættes i en ægtepagt. En ægtepagt med særeje skal tinglyses. Man kan beslutte sig for, at I vil have en ægtepagt ved ægteskabets indgåelse, men det kan også være noget, I bestemmer senere. Hvis man ikke fastsætter en af de ovenfor nævnet typer af særeje i en ægtepagt, har I fællesformue, og der skal foretages bodeling, og det uddybes nedenfor. Du kan læse mere om særeje her.

Virkningen af ægtefælles særeje på hus

Hvis man er gift og modtager huset i arv eller gave, skal det som ovenfor nævnt bestemmes af gavegiver, om huset er særeje i gavebrev eller testamente.

Virkningen af særeje er, at man ved en bodeling ikke skal dele husets værdi ligeligt. Huset er særeje, og derfor skal det ikke indgå som et aktiv i bodelingen. Hvis din ægtefælle ejer et særeje hus, skal den derfor ikke indgå i bodelingen.

Hvis I har særeje for alt, hvad I ejer, skal der overhovedet ikke ske nogen deling. I sådanne tilfælde beholder I derimod hver især, hvad I ejer.

Hvis det kun er tale om et delvist særeje, skal der være en bodeling af de aktiver, der ikke er særeje. De aktiver, der er særeje, skal dog holdes uden for bodelingen.

Når huset er særeje, så beholder man blot huset. En ægtefælles særeje på huset, betyder ikke at det skal deles med den anden ægtefælle. Det gælder både i skilsmisse, hvis det er skilsmissesæreje og det gælder også ved dødsfald, hvis det er fuldstændigt særeje.

Hvis man er gift og modtager huset i arv eller gave, skal det som ovenfor nævnt bestemmes af gavegiver, en tredjemand, om huset er særeje i gavebrev eller testamente.

En særeje bestemmelse vil også være gyldigt, selvom der ikke er indgået ægteskab endnu.

Hvis man ikke er gift

Hvis man ikke er gift, er det ikke relevant at overveje særeje. Hvis huset er købt før ægteskab og man indgår i formuefællesskab uden nogen ægtepagt om særeje, så skal huset deles ved bodeling, da der ikke er særeje.

Hvis man køber hus sammen uden at være gift, er det relevant at overveje at oprette en samejeoverenskomst. Du kan læse mere om samejeoverenskomst her.

Hvornår bør du overveje særeje på dit hus?

Hvis man bringer en bolig ind i et ægteskab, kan det for denne ægtefælle være relevant at få særeje. Det kan også være relevant at få særeje ved køb af hus, hvis det kun er den ene ægtefælle, der betaler for huset.

Hvis man får huset i gave, eller man arver huset, og tredjemand ikke har bestemt, at huset er særeje, og man ikke ønsker at skulle betale halvdelen til den anden ægtefælle ved en bodeling, så skal man overveje ved en ægtepagt at gøre huset til særeje. Et særeje hus skal nemlig ikke deles.

Tilsvarende kan man lave fuldstændigt særeje, hvis man ikke ønsker at blande sine økonomier, men ønsker, at de aktiver, man går ind i ægteskabet med, også er de aktiver man har, når ægteskabet slutter ved enten død eller skilsmisse eller separation.

Fast ejendom kan have stor betydning både i affektionsværdi, men også økonomiske, og derfor kan man have lyst til at oprette en ægtepagt med særeje.

Få rådgivning til særeje hos Husadvokaten

Hvad kan vi hjælpe med?

Vi er en del af advokatgruppen og har mange års erfaring i rådgivning. Der er mange forskellige typer af særeje både det fuldstændige særeje, skilsmissesæreje og kombinationssæreje.

Det kan være svært at vælge, om man skal have fuldstændigt særeje eller en af de andre. Dette kan vi hos Husadvokaten hjælpe dig med. Det kan være, det kun er ét aktiv I ønsker som særeje. Det kan  også være, I vil have særeje vedrørende nogle fremtidige erhvervelser.

Derudover kan det være, man ønsker første afdøde skal have særeje elle længstlevende ægtefælle. Længstlevendes særeje kan være huset, sommerhuset eller noget helt tredje.

Der er mange forskellige muligheder, og det respektive særeje og ægtepagten kommer vi frem til sammen. Det kan også være, at I samtidigt ønsker at få oprettet et fælles testamente eller ændret jeres ægtepagt. Alt dette kan vi også hjælpe med.

Måske I ønsker, at jeres børns arv eller en gave skal være fuldstændigt særeje. Udover ægtepagter hjælper vi også altid gerne med at få oprettet et gavebrev.

Kontakt os i dag

Vi står klar til at hjælpe dig med dit særeje i forbindelse med dit hus. Kom et skridt videre ved at klikke her. Du kan kontakte og få uforpligtende og gratis samtale omkring din situation. Du kan se vores vejledende priseliste her.

Har du brug for hjælp til oprettelse af ægtepagt, testamente eller til din bodeling, så kan du kontakte os på 70 10 13 30. Du kan også udfylde formularen herunder.