Vestre Landsret frifandt sælger for ansvar for mangelfuld konstruktion

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

  1. Sagens baggrund
  2. Mangelfuld konstruktion
  3. Sælger frifundet

 

Sagens baggrund

I forbindelse med salg af en ejendom blev der udfærdiget en tilstandsrapport, hvoraf det fremgik, at der var problemer med vandindtrængning ved overgangen mellem væg og terrassedæk.

Det blev aftalt, at sælger skulle sørge for reparation, så der ikke trængte vand ind. Sælger skulle tillige sørge for at udskifte defekte klinker i badeværelset, hvor der var en K3.

 

Mangelfuld konstruktion

Køber tegnede en ejerskifteforsikring. Efter overtagelsen reklamerede K over forskellige mangler. Sælger afviste reklamationerne, og køber stævnede sælger med krav om betaling af kr. 118.000.

Kravet bestod af omkostninger kr. 34.000,00 for afhjælpning af vandindtrængning samt omkostninger til udbedring af gulvkonstruktionen/etageadskillelsen i badeværelset. Ved syn og skøn var det konstateret, at konstruktionen ikke var udført håndværksmæssigt korrekt. Dette havde sælger ikke været klar over.

Da køber af sælger havde modtaget en tilstandsrapport og tilbud om ejerskifteforsikring, kunne køber som udgangspunkt ikke påberåbe sig mangler ved ejendommen.

Køber mente alligevel, at sælger var erstatningsansvarlig. Denne havde ydet garanti eller handlet svigagtigt eller groft uagtsomt, og manglerne var omfattet af undtagelsestilfældene i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom.

Sælger påstod frifindelse med henvisning til, at forholdene ikke var omfattet af undtagelsestilfældene i loven, og at køber i stedet måtte rette erstatningskravet mod ejerskifteforsikringen.

Byretten kom frem til, at det var uden betydning, at der var tegnet ejerskifteforsikring. Sælger havde tilsidesat sin loyale oplysningspligt for så vidt angår manglerne i badeværelset og var derfor erstatningsansvarlig. Byretten dømte sælger til at betale erstatning bortset fra et lille beløb til udskiftning af fliser på trappe og terrasse.

Sælger accepterede at betale kr. 34.000,00, som det kostede at udbedre manglerne i forbindelse med vandindtrængningen.

 

Frifandt sælger for ansvar for mangelfuld konstruktion

Sælger ankede dommen til Vestre Landsret, som frifandt sælger.

Flertallet i Landsretten mente, at parternes aftale om at udskifte de revnede klinker i badeværelset ikke kunne udvides til at omfatte mere end denne udskiftning. Aftalen kunne ikke forstås som en garantiforpligtelse, der omfattende de mangler ved konstruktionen, der var konstateret ved badeværelsesgulvet.

Det var ikke en tilsidesættelse af offentligretlige forskrifter, at der manglede opfyldelse af bygningsreglementet og SBI-anvisningernes standarder om gulve i vådrum.

Landsretten frifandt derfor sælger.

Få kompetent rådgivning af en boligadvokat

Hos Husadvokaten har vi mange dygtige boligadvokater og sagsbehandlere, som står klar til at rådgive dig i din hushandel. Husadvokaten.com er ejet af Advokatgruppen, og vi er et full-service advokatkontor. Vi har derfor en bred portefølje af retsområder, som vi kan rådgive dig i. Du kan kontakte os i dag for en gratis vurdering af din sag ved at klikke her!