Samejeoverenskomst

Står dig og din samlever over for et kommende boligkøb vil det være en fordel at aftale en samejeoverenskomst.

En samejeoverenskomst er en kontrakt mellem ejerne, som indgår et sameje over f.eks. fast ejendom. En samejeoverenskomst er relevant at overveje i det tilfælde, hvor ugifte samlevende ønsker at købe en fast ejendom. Ugifte samlevende er ikke underlagt nogen lovgivning, hvorimod der ved ægtefæller er lovfastlagt nogle regler omkring deres fælles ejendom og ejendele. En samejeoverenskomst kan tinglyses på den pågældende faste ejendom, men dette har ikke betydning i forhold til aftalens gyldighed. Overenskomsten er gyldig fra øjeblikket, hvor begge parter skriver under.

Hvad kan en samejeoverenskomst indeholde?

En samejeoverenskomst kan indeholde regler for, hvad parterne har af forpligtelser og rettigheder både under sameje, i forbindelse med samejets ophør og efter samejets ophør. I forhold til aftaler under samejet kan en samejeoverenskomsten omhandle regler vedrørende bestemmelsesretten, hvorledes udgifter ved driften samt vedligeholdelse af ejendommen skal fordeles.

Det er dog især i forhold til samejets ophør, at en samejeoverenskomst bliver anvendelig. Her kan det bl.a. aftales, hvad man skal gøre, hvis det kun er den ene part, der ønsker at træde ud af aftalen. Det kan også være aftalt, hvem der har ret til at blive boende i boligen, hvis de samlevende går fra hinanden. Ved at have aftalt dette på forhånd er det nemmere for begge parter at forholde sig til situationen, og ophævelsen kan forløbe gnidningsfrit.

Konsekvenserne af manglende samejeoverenskomst.

Hvis der ikke er aftalt en samejeoverenskomst skal alle beslutninger vedrørende ejendommen træffes i fællesskab og kan parterne ikke blive enige, vil det til sidst resultere i, at samejet må ophøre. Efter ophøret af samejet skal beslutningerne i forbindelse med et efterfølgende salg også træffes ved enighed. Er det fortsat ikke muligt for parterne at nå til enighed, må ejendommen sættes på frivillig auktion. Frivillig auktion minder om en tvangsauktion, og man vil som følge heraf risikere at opnå en meget lavere pris for ejendommen, end hvis den havde været sat til salg på almindelig vis.

Det kan derfor være en god ide at få aftalt en samejeoverenskomst, idet man opnår klare linjer i forhold til, hvilke rettigheder og forpligtelser ens sameje skal medføre og hvad der skal ske ved samejets ophør. Med hjælp fra en advokat kan I få skræddersyet en samejeoverenskomst, som passer specifikt til jeres forhold.