Sælger af enfamilieshus dømt til at betale erstatning

Vestre Landsret dømte sælger til at betale erstatning på kr. 219.000 til køberne, idet sælger havde handlet groft uforsvarligt ved at udføre funderingsarbejde på en ikke håndværksmæssig korrekt måde, hvilket medførte skader på huset.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

  1. Hvad handlede sagen om?
  2. Byrettens dom

Hvad handlede sagen om?

Sælgerne af et enfamilieshus gravede selv ud og støbte soklen til en tilbygning til deres ejendom. En murermester udførte det øvrige arbejde. Et par år senere solgte de huset og oplyste i den forbindelse, at tilbygningen var udført som selvbyg eller medbyg. Ca. 8 år efter konstateredes det, at tilbygningen var ved at synke i det ene hjørne, og at funderingen ikke var udført korrekt.

Køberne anlagde sag mod sælgerne med et erstatningskrav på kr. 219.000. Dette beløb svarede til omkostningerne ved udbedring af manglerne. De gjorde bl.a. gældende, at sælgerne havde handlet groft uagtsomt ved at have udført funderingsarbejdet på en ikke håndværksmæssig korrekt måde.

Byrettens dom

Byretten kom frem til, fundamentet ikke var udført håndværksmæssigt korrekt, og det havde medført skader på huset. Endvidere havde sælger været uden nogen form for håndværksmæssig erfaring. Han havde foretaget arbejdet på egen hånd alene efter forudgående vejledning fra en murermester og uden at have konsulteret fagpersoner under arbejdets udførelse. Arbejdet var heller ikke blevet gennemgået eller på anden måde kontrolleret af en fagperson.

På den baggrund fandt retten, at sælger havde handlet groft uagtsomt og var erstatningsansvarlig overfor køberne.

Vestre Landsret var enig i byrettens resultat og begrundelse og stadfæstede dommen.

Boligrådgivning og erstatning

Hos Husadvokaten har vi mange dygtige advokater, som står klar til at hjælpe dig med alt fra rådgivning i din bolighandel til rådgivning i en nabostridighed. Vi er en del af Advokatgruppen og yder rådgivning i øjenhøjde, så alle kan være med.   Du kan kontakte Husadvokatens jurister for en gratis vurdering af din sag ved at klikke her! Du er også velkommen til at kontakte os på telefonen i vores åbningstider.