Sælger af enfamilieshus dømt til at betale erstatning på kr. 219.000 til køberne, idet sælger havde handlet groft uforsvarligt.

Vestre Landsret dømte sælger til at betale erstatning til køberne, idet sælger havde handlet groft uforsvarligt ved at udføre funderingsarbejde på en ikke håndværksmæssig korrekt måde, hvilket medførte skader på huset.

Sælgerne af et enfamilieshus gravede selv ud og støbte soklen til en tilbygning til deres ejendom. En murermester udførte det øvrige arbejde. Et par år senere solgte de huset og oplyste i den forbindelse, at tilbygningen var udført som selvbyg eller medbyg. Ca. 8 år efter konstateredes det, at tilbygningen var ved at synke i det ene hjørne, og at funderingen ikke var udført korrekt.

Køberne anlagde sag mod sælgerne med et erstatningskrav på kr. 219.000. Dette beløb svarede til omkostningerne ved udbedring af manglerne. De gjorde bl.a. gældende, at sælgerne havde handlet groft uagtsomt ved at have udført funderingsarbejdet på en ikke håndværksmæssig korrekt måde.

Byretten kom frem til, fundamentet ikke var udført håndværksmæssigt korrekt, og det havde medført skader på huset. Endvidere havde sælger været uden nogen form for håndværksmæssig erfaring. Han havde foretaget arbejdet på egen hånd alene efter forudgående vejledning fra en murermester og uden at have konsulteret fagpersoner under arbejdets udførelse. Arbejdet var heller ikke blevet gennemgået eller på anden måde kontrolleret af en fagperson.

På den baggrund fandt retten, at sælger havde handlet groft uagtsomt og var erstatningsansvarlig overfor køberne. 

Vestre Landsret var enig i byrettens resultat og begrundelse og stadfæstede dommen.

Du kan kontakte Husadvokaten.coms jurister for en gratis vurdering af din sag ved at klikke her!