Parcelhusreglen

I de fleste tilfælde vil det være muligt for en privat ejendomsejer at sælge den private ejendom skattefrit efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8 – den således parcelhusregel. For at gøre brug af parcelhusreglen skal følgende betingelser være opfyldt:

 1. Ejendommen skal være et en- eller tofamilieshus eller en ejerlejlighed.
 2. Ejendommen skal have fungeret som bolig for ejeren selv eller ejerens husstand.
 3. Ejendommens samlede grundareal skal være mindre end 1.400 kvadratmeter.

Nedenfor uddyber vi betingelserne men anbefaler altid, at du søger konkret rådgivning når det handler om skat.

1.      Ejendommen skal være et en- eller tofamilieshus eller en ejerlejlighed

For det første er det en betingelse, at ejendommen er et en- eller tofamilieshus eller en ejerlejlighed. Det kræver en konkret vurdering af den specifikke ejendom, om denne betingelse er opfyldt.

2.      Ejendommen skal have fungeret som bolig for ejeren selv eller ejerens husstand

For det andet er det en betingelse, at ejendommen har fungeret som bolig for ejeren selv og/eller ejerens husstand. Ejerens husstand inkluderer ejerens ægtefælle og børn under 18 år. For at opfylde denne betingelse, skal ejeren selv og/eller ejerens husstand have benyttet ejendommen til beboelse i dele af perioden for ejerskabet. Der er ingen krav til, hvor længe denne periode er. Det er dog et krav, at hensigten med at flytte ind i boligen var at benytte ejendommen som bolig i en længere periode.

Ved vurderingen af, hvorvidt ejendommen har været anvendt til beboelse, bliver der lagt vægt på følgende:

 • Er ejerens egen og/eller ejerens husstands indbo i boligen?
 • Har ejeren og/eller ejerens husstand andre helårsboliger?
 • Har ejeren og/eller ejerens husstand registreret folkeregisteradresse på adressen for ejendommen?
 • Har ejeren og/eller ejerens husstand en indboforsikring, som omfatter ejendommen?
 • Har ejeren og/eller ejerens husstand fungerende kabel-tv og internet på adressen?
 • Har ejeren og/eller ejerens husstand et forbrug af el, vand og varme i ejendommen?

På salgstidspunktet er det ikke et krav, at ejendommen bliver brugt til beboelse af ejeren eller ejerens husstand. Hvis ejendommen er udlejet i salgsperioden, skal lejeren dog anvende ejendommen som bolig.

Ved forældrekøb er det oftest børn, som er over 18 år, der anvender ejendommen som bolig. Som beskrevet ovenfor bliver børn over 18 år ikke anset som en del af ejerens husstand. Dermed kan du ved salg af en bolig, der er købt som forældrekøb, ikke sælge ejendommen skattefrit ved brug af parcelhusreglen.

3.      Ejendommens samlede grundareal skal være mindre end 1.400 kvadratmeter

For det tredje er det en betingelse, at ejendommens grundareal ikke er over 1.400 kvadratmeter for, at du kan gøre brug af parcelhusreglen.

Det er dog i visse tilfælde stadig muligt at gøre brug af reglen, når grundarealet er større end 1.400 kvadratmeter:

 • Hvis grundarealet er større end 1.400 kvadratmeter, så må det ikke være muligt at udstykke et areal af grunden.
 • Hvis en udstykning er mulig, så skal udstykningen medføre en væsentlig værdiforringelse af den bestående bebyggelse eller det resterende areal.

Hvis du ønsker at gøre brug af parcelhusreglen, og din grund er større end 1.400 kvadratmeter, skal du derfor undersøge, hvorvidt der kan foretages en udstykning.

parcelhusreglen boligadvokat aarhus horsens fredericia

Har du behov for rådgivning?

Betingelserne for brug af parcelhusreglen er komplicerede, og derfor anbefaler vi, at du konsulterer dig med en specialist inden for området. Er du i tvivl om, hvorvidt du kan anvende parcelhusreglen, eller har du behov for rådgivning i forhold til et kommende salg, så er du velkommen til at kontakte os. Vores eksperter har rådgivet om salg af fast ejendom siden 1987. Ring til os på 70 10 13 30, eller udfyld kontaktformularen, så ringer vi dig op.