Nyt krav om elinstallationsrapport

23. mar 2012 – Såfremt der ønskes en ejerskifteforsikring i forbindelse med huskøb, skal der efter de nuværende regler udfærdiges en tilstandsrapport. Folketinget har besluttet, at fra og med 1. maj 2012 skal der tillige udfærdiges en elinstallationsrapport.

Det er sælger, der skal bestille en rapport over ejendommens elinstallationer. Rapporten skal oplyse, i hvilket omfang bygningens elinstallationer er funktionsdygtige og lovlige i henhold til offentligretlige forskrifter.

Rapporten udarbejdes af en autoriseret elinstallatør på et godkendt skema, og indberettes til Sikkerhedsstyrelsen senest 14 dage efter gennemgangen.

Ved salg af ejerlejligheder skal der foreligge elinstallationsrapporter både for ejerlejlighedens elinstallationer og for fællesejets elinstallationer.

Elinstallationsrapporten skal være udarbejdet eller fornyet mindre end 1 år før udlevering til køberen af ejendommen.