Ny ejerskifteordning for brændeovne og pejseindsatse træder i kraft pr. 1. august 2021

1. august 2021 træder en ny ejerskifteordning for brændeovne og pejseindsatse i kraft. Ordningen skal nedsætte forureningen fra brændeovne. Ældre brændeovne forurener op til 5 gange så meget som nye brændeovne, vurderes det.

Efter den nye ordning bliver det lovpligtigt ved boligkøb at skifte eller kassere brændeovne, hvis de er den er produceret før 2003. Det er altså vigtigt at notere sig, hvornår brændeovnen er produceret, og ikke hvornår den er købt eller installeret. Nogle brændeovne er dog undtaget fra reglen.

Hvis du køber

Det er udelukkende ved ejerskifte, at reglen om udskiftning af brændeovne træder i kraft. Det vil sige, at det kun er, hvis du køber en bolig, at du skal udskifte din brændeovn, hvis den er produceret før 2003. Skal du købe bolig efter 1. august 2021, så kan du være omfattet ordningen.

Min brændeovn er produceret efter 2003

Hvis det i skødet erklæres, at din brændeovn er fra 2003 eller senere, så skal du indsende dokumentation for brændeovnens alder til Miljøstyrelsen ved køb af bolig. Dette skal ske digitalt via tinglysning.dk. Denne dokumentation kan være et af følgende dokumenter:

  • En prøvningsattest
  • Dokumentation for svanemærkning
  • En underskrevet vurdering af produktionsåret fra en skorstensfejer
  • En overensstemmelsesvurdering.

Der er en tidsfrist for indsendelse af dokumentation 6 måneder efter, at du har overtaget ejendommen.

Min brændeovn er produceret før 2003

Hvis du køber en ejendom, som har en brændeovn, der er produceret før d. 1. januar, 2003, så skal du erstatte eller afinstallere den. Derudover skal du meddele Miljøministeriet om din brændeovn. Ovnen skal skrottes eller erstattes senest 12 måneder efter overtagelse af boligen/ejendommen.

Undtagelser fra ordningen

Der er en række undtagelser til reglen – både ovntyper og former for ejerskifte, som ikke er omfattet. Listen kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside om den nye ordning.

Hvis du sælger

Det er køberen af din bolig/ejendom, som skal erstatte eller afinstallere brændeovnen. Det betyder dog ikke, at reglen ikke er relevant for dig som sælger. Som sælger skal du hjælpe med at finde dokumentation for ovnens alder og videregive dette til køberen. Som sælger har du pligt til at opbevare brændeovnens prøvningsattest i min. 10 år efter, at du har købt brændeovnen. Har du mistet prøvningsattesten, er der i nogle tilfælde mulighed for at stadig at fremskaffe den.

Kontakt os

Hvis du har brug for hjælp i forhold til den nye ordning, så er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende, gratis første samtale på 70 10 13 30. Vores boligadvokater har været eksperter i hushandler – og alle emner herunder – siden 1987.