Når skellet skiller – om skelforretninger

Du kan kontakte Husadvokaten.coms jurister for en gratis vurdering af din sag ved at klikke her!

Når der mellem to naboer er strid eller tvivl om, hvor skellet er placeret, kan man afholde en skelforretning. Det foregår ved, at man får en landinspektør til at afmærke, hvor skellet ifølge matrikelkortet er. Når man så ved hvor skellet er ifølge matrikelkortet, kan landinspektøren desuden tage stilling til, om skellet efterfølgende har flyttet sig på grund af hævd.

Hævd
For at kunne vinde hævd kræves det, at den ene part har brugt det omstridte areal i mere end 20 år uden at vide, at parten ikke var berettiget hertil, at naboen ikke samtidig har brugt arealet, og at der ikke foreligger en aftale med naboen om, at parten har brugsret til arealet.

Er ovennævnte betingelser opfyldt, har man som udgangspunkt vundet hævd på arealet, hvorfor arealet herefter tilhører parten og ikke naboen.

Ofte ses hævderhvervelse at ske ved, at en hæk eller et hegn mellem to ejendomme – fejlagtigt – ikke har været placeret i skel men et stykke inde på den ene parts ejendom. I mere sjældne tilfælde er hævderhvervelse sket ved, at en del af en bygning har stået hen over skellet.

Det er den, der påstår at have vundet hævd, der skal bevise det, f.eks. gennem vidneforklaringer fra tidligere ejere eller brugere af ejendommen, fotos eller andre dokumenter.

Omkostninger
Gennemførelse af en skelforretning er en bekostelig affære. Det påhviler den, der ønsker skelforretning at betale omkostningerne. Dog kan det overlades til det kommunale hegnssyn at træffe afgørelse om fordeling af omkostningerne, såfremt den ene part ønsker det.

Såfremt den ene part ønsker at gennemføre en skelforretning, bør man starte med at kontakte en advokat, som enten kan ansøge partens forsikringsselskab om retshjælp til gennemførelse af skelforretningen, eller også kan advokaten ansøge den lokale Statsforvaltning om, at staten dækker omkostningerne ved skelforretningen. Det sidste kræver, at ens årsindtægt er tilstrækkelig lav, mens dækning på retshjælpsforsikringen ikke er afhængig af ens indkomst.

Du kan kontakte Husadvokaten.coms jurister for en gratis vurdering af din sag ved at klikke her!