Mangler i et nybygget parcelhus

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

  1. Hvad handlede sagen om?
  2. Byretten og Vestre Landsret

Hvad handlede sagen om?

Et ægtepar indgik en aftale med en entreprenør om opførelse af et nøglefærdigt parcelhus. Efter at være flyttet ind opdagede de flere mangler ved huset. Bl.a. viste der sig revner i parketgulvene i hele huset.

Som følge af manglerne afviste ægteparret at betale sidste rate af entreprisesummen.

Ægteparret nedlagde påstand om, at entreprenøren betalte omkostningerne ved udskiftning af parketgulvene i hele huset.

Til brug for oplysning af sagen blev der begæret afholdelse af syn og skøn. En sagkyndig fra Teknologisk Institut blev udnævnt som syns- og skønsmand i sagen. Han kom frem til, at parketstavenes kvalitet var inden for det normale, og at der ikke var tale om en produktionsfejl. Samlet set kunne han ikke forklare, hvad der var årsagen til de mange revner i parketgulvene.

Byretten og Vestre Landsret var enige

Byretten kom frem til, at revnerne i gulvet lå ud over det normale og var værre end det, der skal accepteres. På den baggrund fandt retten, at det var en mangel ved gulvet, at der var revner.

Det var ikke bevist, at der var tale om en produktionsfejl ved parketgulvet, leverandøren af gulvene blev derfor frifundet.

Det var heller ikke bevist, at entreprenøren havde begået fejl i forbindelse med monteringen af gulvene.

Byretten konkluderede, at entreprenøren er den, der bør bære risikoen for, at parketgulvet af uforklarlige årsager havde slået flere revner end normalt og dømte entreprenøren til at betale omkostningerne ved udskiftning af parketgulvene.

Vestre Landsret dømte også entreprenøren og henviste til, at entreprenøren ikke havde godtgjort, at manglen ikke skyldtes hans fejl eller forsømmelse, samt at ikke var bevist, at revnerne skyldtes en produktionsfejl.

Er der mangler i dit nybyggede hus?

Så kontakt Husadvokaten.com i dag. Vi har kontorer i Horsens, Fredericia og Århus, men vi rådgiver landsdækkende. Vi er en del af Advokatgruppen, som har eksisteret siden 1987, og vi rådgiver i øjenhøjde. Du kan kontakte Husadvokaten.coms jurister for en gratis vurdering af din sag ved at klikke her! Du er også velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.