Køb og salg – hvad er en underskudshandel?

En underskudshandel opstår i det tilfælde, at sælgers samlede gældsforpligtelser i en ejendom er større end den aktuelle købesum. Der er således et økonomisk underskud, der skal finasieres af andre end køber.

Når der foreligger en underskudshandel, kan handlen derfor ikke gennemføres, medmindre sælgers bank / finasieringsselskab tillader det.

Det er sælgers ansvar, at der indhentes de fornødne tilladelser. Hvis for eksempel sælgers bank ikke vil give tilladelse til handlen, så kan handlen ikke gennemføres.

Tag os med helt fra starten – allerede inden du sætter dit hus til salg hos en ejendomsmægler, eller inden du begynder at lede efter hus. Det koster ikke ekstra.

De første skridt er under alle omstændigheder gratis