Kan jeg fortryde mit boligkøb?

Fortrydelsesret ved boligkøb

Når en handel indgås, sker det som udgangspunkt ved, at sælger eller dennes repræsentant sætter boligen til salg, hvorefter en køber fremsætter et tilbud. Efter sælgers accept af tilbuddet, underskrives købsaftalen, og en handel er kommet i stand. På dette tidspunkt vil begge parter være bundet af aftalen.

Men står du nu og fortryder handlen? Så opstår spørgsmålet, hvorvidt du har mulighed for at fortryde handlen. Læs mere herunder for at blive klogere på din retsstilling.

Lovbestemt fortrydelsesret – Boligkøb – Det skal du vide

Reglerne om fortrydelsesret findes i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom (LFFE). Som lovens navn antyder, gælder den i de situationer, hvor der er tale om et forbrugerkøb. Det betyder, at fortrydelsesretten gælder, hvor ejendommen har været bestemt til beboelse for sælgeren eller, hvor ejendommen er bestemt til beboelse for køberen, jf. LFFE § 1, stk. 1.

Efter denne lov, har en køber under en nærmere række betingelser, mulighed for at fragå en i øvrigt bindende aftale om boligkøb. Der er således tale om en lovbestemt fortrydelsesret, der er til for at beskytte køberen af en fast ejendom. Der findes derfor ikke en tilsvarende mulighed for sælgeren til at fortryde en bolighandel.

Hvordan kan man bruge sin fortrydelsesret?

Efter parterne har underskrevet købsaftalen er både sælgeren og køberen bundet af aftalen. Køberen har dog mulighed for at annullere handlen, hvis han handler hurtigt og følger reglerne. Som nævnt, skal visse betingelser være opfyldt, før det er muligt at fortryde en bolighandel. Disse betingelser følger af bestemmelserne i LFFE §§ 8-11.

For det første, er en betingelse for fortrydelsesretten, at du som køber senest seks hverdage efter aftalens indgåelse, giver sælgeren skriftlig besked om, at du ønsker at træde tilbage fra aftalen, jf. LFFE § 8, stk. 1. Det i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at såfremt man som køber har fået tinglyst sin adkomst på ejendommen, skal denne også afmeldes fra tinglysning inden for disse seks hverdage, jf. LFFE § 9. Det er derfor også en nødvendighed at køberen får aflyst skødet inden denne frist.

For det andet, skal du som køber, tilbagegive rådigheden over ejendommen, såfremt du har haft rådighed over denne inden fristen udløber, jf. LFFE § 10, stk. 1. Det betyder, at rådigheden over ejendommen igen skal stilles til sælgers disposition.

For det tredje skal du som køber, hvis du har foretaget ændringer ved ejendommen, tilbageføre ejendommen til sin oprindelige stand, jf. LFFE § 10, stk. 2. Det betyder, at du skal tilbagelevere ejendommen i samme stand, som da du modtog den. Dette skal ligeledes ske inden for fristen på de seks hverdage. Tilsvarende gælder for eventuelle forringelser, du som køber har medført ved uagtsom opførsel. Hvis du ikke gør dette, vil sælgeren have mulighed for at modregne eventuelle krav i den købesum, som du har betalt til ham.

Den praktiske fremgangsmåde ved fortrydelsesret i boligkøb

Hvis du fortryder dit boligkøb anbefaler vi, at du hurtigst muligt kontakter en advokat til at hjælpe dig sikkert igennem processen – Der skal nemlig handles hurtigt!

Som det fremgår af ovenstående, er det utrolig vigtigt, at man som køber er opmærksom på at overholde fristen for fortrydelse. Det er altafgørende for fortrydelsesrettens anvendelse, da det efter fristens udløb ikke længere er muligt at fortryde boligkøbet. Såfremt fortrydelsen ikke gøres gældende i rette tid, vil handlen gennemføres efter sit oprindelige indhold.

Husadvokaten er en del af Advokatgruppen, og vores advokater har stor erfaring og ekspertise inden for bolighandler. Vores advokater bistår dig og sørger for, at fortrydelsesretten sker i overensstemmelse med loven, så din retsstilling er sikret.

Når du har rettet henvendelse til os, sikrer vi hurtigt ekspedition af sagen. Det er nemlig utrolig vigtigt at handle hurtigt, når en bolighandel skal fortrydes.

Vores advokater vil sørge for at give en skriftlig underretning til sælger inden fristens udløb. Vi sørger for grundigt at gennemgå købsaftalen, så du er sikker på, at du ikke har overset noget.

Hvis du har foretaget ændringer ved boligen, eller der er sket skader på denne, sørger vores advokater også for at give dig kyndig og kvalificeret rådgivning, så vi sikrer, at boligen tilbageleveres i samme stand og mængde, som da du modtog den. Vi sørger for, at loven overholdes og at fortrydelsen er gyldig.

Hvad koster det at springe fra en aftale om boligkøb?

Fortrydelsesretten er betinget af, at du betaler en godtgørelse på 1 % af købesummen til sælgeren. Det gælder dog ikke, hvis sælgeren har opført ejendommen med salg for øje, eller hvis hans hovederhverv er at sælge fast ejendom. Det vil sige, at du altså kun skal betale godtgørelse til sælger, hvis han ikke er professionel. Hvis sælger dog lader sig repræsentere ved ejendomsmægler, vil han ikke betragtes som professionel, og han har derfor krav på godtgørelse, jf. LFFE § 11, stk. 1.

Gratis fortrydelsesret gennem advokatforbehold

Når man indsætter et advokatforhold i en købsaftale betyder det, at handlens gennemførelse kræver godkendelse af din advokat. Det vil sige, at du som køber betinger handlen af eller underskriver med forbehold for, at din advokat godkender handlen. Hvis din advokat herefter ikke vil godkende handlen eller dens betingelser, medfører det, at handlen annulleres.

Det der er særligt ved advokatforbehold er, at reglerne herom fungerer sideløbende med reglerne om fortrydelsesret ved boligkøb. Det betyder, at hvis en købsaftale bortfalder som følge af, at advokaten ikke vil godkende handlen, vil det ikke blive betragtet som om, at du har brugt din fortrydelsesret. En manglende godkendelse fra din advokat betyder derfor, at du kan gå fra en i øvrigt bindende aftale uden at betale sælger en godtgørelse på 1 % af købesummen.

Hvordan får jeg et advokatforbehold?

Et advokatforbehold kræver ingen juridisk begrundelse, hvorfor du eller din advokat som udgangspunkt ikke skal forklare, hvorfor advokaten ikke vil godkende handlen. Det er derfor altid en rigtig god idé at indsætte et advokatforbehold i en købsaftale vedrørende fast ejendom.

Et advokatforbehold giver dig en billigere tilbagetrædelsesadgang end fortrydelsesretten, idet du slipper for at betale godtgørelse til sælger, og i stedet skal vedlægge din advokaten for at gennemlæse købsaftalen. Tryk her for at se vores vejledende prisliste, eller kontakt os i dag for at få en fast pris i din sag.

Har du brug for hjælp til at indsætte et advokatforbehold i dit kommende boligkøb? Eller kunne du tænke dig at læse mere herom? På vores side lige her, kan du læse mere om, hvad et advokatforbehold er. Her kan du læse om hvilke forhold en advokat kan påberåbe, hvad retspraksis viser os, og hvordan advokatforbeholdet anvendes i praksis.

Du er også velkommen til at udfylde kontaktformularen her på siden, hvis du har nogle spørgsmål. Husk – din første, indledende samtale er altid gratis!

Få professionel hjælp og rådgivning hos Husadvokaten

Sidder du i den særlige situation, hvor du brug for hjælp til at fortryde dit boligkøb? Det er vigtigt, at du handler hurtigt, og vi hos Husadvokaten anbefaler derfor, at du tager kontakt til os allerede i dag.

Husadvokaten er en del af Advokatgruppen, som driver et full-service advokatkontor. Vi beskæftiger os med et hav af specialer inden for juraen, herunder boligkøb og -salg. Vi sørger for, du får en sikker bolighandel og er med dig hele vejen.

Det gælder både, hvis du ønsker hjælp til at fortryde dit boligkøb, men også hvis du har brug for bistand inden du underskriver købsaftalen, vil indsætte et advokatforbehold eller hvis du har andre generelle spørgsmål vedrørende køb af fast ejendom.

Udfyld vores kontaktformular her eller ring til 70 10 13 30. Første, indledende samtale er altid gratis.