Forældrekøb af andelsbolig

Hvis man som forælder vil hjælpe sit barn godt på vej med en bolig, er mulighederne ikke begrænset til blot ejerlejligheder.

Det er muligt som forælder at investere i en andelsbolig og leje denne ud til sit barn.

Der er dog visse detaljer man som forælder skal være opmærksom på.

For det første er det langt fra alle andelsboligforeninger der tillader forældrekøb. De fleste andelsboligforeninger stiller faktisk krav om, at ejeren a andelen og bor i den pågældende bolig.

Dette kan håndteres ved, at man i stedet for at købe andelen som forælder blot låner barnet penge til køb af andelen. Der opstår således ikke noget problem omkring bopælspligten.

Det er her vigtigt, at der mellem forældrene og barnet oprettes et lånedokument, så hjælpen ikke får karakter af en skattepligtig gave. Lånet må gerne være både rente- og afdragsfrit.

For det andet skal man være opmærksom på, at der ikke gælder de samme skatteregler for forældrekøb af ejerlejligheder og andelsboliger. Virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastningsordningen finder ikke anvendelse på andelsboliger lejet ud til ens barn.

Det er således ikke muligt at udnytte skattefordelene ved et traditionelt forældrekøb af en ejerlejlighed ved køb af en andelsbolig.

For det tredje vil andelens værdi være afhængig af andelsboligforeningens låneforhold. Nedbringes foreningens låneforpligtelser vil andelens værdi sandsynligvis stige mens optagelse af yderligere lån har den modsatte effekt på andelens værdi.

Går du som forælder og overvejer dine muligheder i forbindelse med forældrekøb, anbefaler vi, at du kontakter en professionel rådgiver, som kan hjælpe dig med at træffe det rigtige valg.

"Som nye på boligmarkedet, oplevede vi den bedste hjælp fra Husadvokaten. Vi fik hjælp fra Husadvokaten i forbindelse med købet af vores dejlige andelsbolig."

5 / 5