Skøde


Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

 1. Hvad er et skøde?
 2. Digitalt skøde
 3. Hvad er forskellen på købsaftalen og skødet?
 4. Hvad indeholder et skøde?
 5. Hvad koster tinglysning af skøde?
 6. Hvad er et betinget skøde?
 7. Beregning af tinglysningsafgift
 8. Hvem skal betale skødets pris?

Hvad er et skøde?

Et skøde anvendes til sikring af rettigheder over fast ejendom. Skødet er et dokument, der underskrives efter en købsaftale og derefter tinglyses i tingbogen, hvorefter ejeren som den eneste har rettigheder til ejendommen.

Der kan være mange forskellige grunde til, at du skal have lavet sådan et dokument. Et skøde bliver bl.a. også udarbejdet ved skilsmisse, mellem forælder og barn og tinglysning af auktionsskøde.

Hvorfor er et skøde så vigtigt?

Skødet sikrer ud over retten til en ejendom, at tidligere ejers kreditorer ikke kan gøre udlæg i ejendommen. Se her, hvad du skal være opmærksom på ved køb af ejendom.

Digitalt skøde

Skødeskrivning er i dag digitalt, hvor samtlige tingbøger er samlet elektronisk i en tingbog.

Du tilgår denne tingbog på tinglysning.dk. Skødet underskrives digitalt med nem-id eller digital signatur af både sælger og køber. Skødet bliver lavet af en skøde-advokat, der, efter at sælger og køber har underskrevet, anmelder det til tinlysningsretten.

Hvad er forskellen på købsaftalen og skødet?

Købsaftalen er det dokument, der danner rammer for aftalegrundlaget. I købsaftalen fremgår de vigtige oplysninger vedrørende handlen – hvem der handler, og hvad der handles om.

Skødet sikrer købers ejendomsret til ejendommen.

Hvad indeholder et skøde?

I skødet står der følgende overordnede informationer om overdragelsen;

Dette punkt præciserer den ejendom, der er omfattet af handlen. Det kan inkludere den fulde adresse og eventuelt matrikelnummer, så der ikke er tvivl om, hvilken ejendom der overdrages.

Her specificeres det, hvor stor en del af ejendommen, der sælges. Det kan være hele ejendommen eller en bestemt andel, eksempelvis hvis ejendommen ejes i fællesskab, og kun én part sælger sin andel.

Dette punkt angiver den samlede købspris for ejendommen. Det er vigtigt, at valutaen er specificeret for at undgå misforståelser. Købesummen er afgørende for beregningen af diverse afgifter og skatter samt for låneudmåling.

Datoen for overtagelse fastsætter, hvornår ejendommen formelt skifter ejer. Denne dato er afgørende for mange praktiske og juridiske forhold, herunder betaling af skatter og afgifter, ansvar for ejendommens vedligeholdelse samt tidspunktet for flytning og eventuel finansiering.

Disse punkter sikrer, at alle centrale aspekter af ejendomsoverdragelsen er klart defineret og aftalt mellem køber og sælger, hvilket minimerer risikoen for misforståelser og tvister i forbindelse med bolighandlen.

Skøde pris – Hvad skal du være opmærksom på?

Skal du købe ny bolig – eller sælge din nuværende? Så har du brug for en boligadvokat, der kan hjælpe dig sikkert i mål. En boligadvokat hjælper dig sikkert igennem hele processen også med oprettelse af skøde, tinglysning og tinglysningsafgift. En boligadvokat hjælper dig med skødeskrivning og hjælper med at tinglyse skødet.

Det er vigtigt med den juridiske erfaring fra en en boligadvokat ved en bolighandel, så du får kompetent rådgivning. På den måde er du sikker på, at dit skøde er juridisk gyldigt.

Hvad er et digitalt skøde, og hvor finder jeg det?

Et skøde er et dokument, der sikrer rettigheder over en fast ejendom. Derfor er det en fast del af processen, når man køber bolig, at der foretages skødeskrivning. Din boligadvokat vil udarbejde skødet. Skødet udarbejdes, og efter købsaftalen skal skødet underskrives.

Tinglysningen sker efter skødeskrivning. Skødet tinglyses med både sælger og købers underskrift. Dette gøres ved hjælp af tingbogen. Det tinglyste skøde giver ejeren, som den eneste, rettigheder over ejendommen. Dit skøde er derfor vigtigt, da det er en måde, hvorpå ejerskabet registreres for den pågældende ejendom. Udover at sikre rettigheder til ejendommen, sikrer skødet også, at tidligere ejers kreditorer ikke kan gøre udlæg i ejendommen.

Men hvordan foregår tinglysning? Skødskrivning og tinglysning er i dag digitalt, hvor samtlige tingbøger er samlet elektronisk i en tingbog.

Du tilgår tingbogen på tinglysning.dk. Skødet underskrives digitalt med nem-id/mit-id eller en digital signatur af både sælger og køber. Skødet bliver lavet af en advokat. Det er advokaten der, efter parterne har underskrevet, anmelder det til tinglysningen.

Hvad er et betinget skøde?

Et betinget skøde er, hvor overdragelsen af ejendomsretten enten ifølge skødets overskrift eller i øvrigt er betinget af, at køberen opfylder visse betingelser. Dette er i modsætning til et endeligt skøde.

Hvad koster tinglysning af skødet?

Tinglysning af et skøde er ikke gratis. Skøder skal tinglyses for at køberen officielt bliver ejer.

Et skøde koster penge at tinglyse. Der skal både betales en fast afgift på 1.850 kr., derudover skal, der betales en variabel afgift.

Beregning af tinglysningsafgift

Tinglysningsafgiften består som ovenfor beskrevet af en fast og en variabel afgift. Den variable tinglysningsafgift er bestemt ud fra hvilken type handel, og den skal lægges sammen med den faste afgift der er på 1.850 kr. i 2023.

Der er 3 typer af handler:

 1. Almindelig fri handel:

  Ved en almindelig fri handel er den variable afgift 0,6% af købesummen.

 2. Familiehandel:

  Ved familiehandler skal den variable tinglysningsafgift (0,6%) beregnes af ejendommens offentlige ejendomsvurdering minus 15%, hvis købesummen er mindre end beløbet, ellers beregnes det af købesummen.

 3. Andre typer af handler:

  Ved andre typer handler, der ikke omfatter ejerboliger, beregnes tinglysningsafgiften ved 0,6% af den offentlige vurdering eller af købesummen. Her anvendes den højeste værdi.

Udover tinglysningsafgiften skal der betales honorar til advokaten. Du kan finde information om vores gratis uforpligtende tilbud til advokat her.

Langt de fleste vælger i forbindelse med en bolighandel, at få rådgivning fra en boligadvokat. Hos Husadvokaten sørger vi for at tilbyde lave priser og højkvalitets rådgivning. Vores priser varierer alt efter, om du har brug for rådgivning til en standardhandel, en liebhaverejendom, andelsbolig, forældrekøb.

Husadvokaten tilbyder en samlet pakke rådgivning til dit boligkøb fra start til slut til en fair pris.

Vi sætter altid prisen på forhånd og arbejder med fuld transparens igennem hele forløbet. Det er vigtigt for os, at du altid føler dig tryg ved være rådgivning. Du kan se hele prislisten her.

Hvem skal betale skødets pris?

Det er valgfrit, hvem der betaler skødet i en ejendomshandel. Det er derfor, hverken bestemt i lov eller af fast praksis.

I købsaftalen kan man aftale, hvilken part der skal betale for udarbejdelsen af skødet, og hvem der betaler for tinglysning af skøde. Dog er det typiske scenarie, at det er købers advokat, der udarbejder skødet. Købers boligadvokat sender derefter skødet til godkendelse hos sælger. Det kan eksempelvis være sælgers repræsentant. Når skødet er godkendt af begge parter skal skødet tinglyses.

Der er dog valgfrit, hvem der betaler og derfor kan det være enten købers advokat eller sælgers advokat, der står for at få udarbejdet skødet og få skødet tinglyst.

Hvis der er en ejendomsmægler involveret, er det afgørende typisk, hvilken praksis ejendomsmægleren har for, hvem der betaler skødet.

Man kan også aftale at dele omkostningerne.

Det vigtigste er blot, at man har aftalt i købsaftalen, hvem der skal betale udgifterne i forbindelse med skødet. Typisk fastslår man i købsaftalen både, hvem der betaler skøde, tinglysningen og refusionsopgørelse.

Hvorfor er skøde vigtigt i en ejendomshandel?

Fordi et skøde anvendes til at sikre rettighederne over en fast ejendom, er skødet vigtigt. Skødet underskrives og tinglyses i forbindelse med en ejendomshandel. Derefter har ejeren rettighederne over ejendommen .

Skødet sikrer ud over retten til en ejendom, at tidligere ejeres kreditorer ikke kan gøre udlæg i ejendommen. Du kan læse mere om, hvad man skal være opmærksom på ved køb af ejendom her.

Der kan også være andre grunde til, at du skal have lavet sådant et dokument. Et skøde bliver bl.a. også udarbejdet ved skilsmisse mellem forældre og barn og tinglysning af auktionsskøde.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at tinglysning af skøde er en måde at sikre bevis af ejendomsretten. Det betyder, at hvis man ikke får tinglyst skødet, vil handlen blot være en almindelig aftale mellem dig og sælger. Derfor er det vigtigt, man får tinglyst skøder, og det anbefales også, at man gør det hurtigst muligt.

Få hjælp til udarbejdelsen af skødet

Det er en stor beslutning at købe eller sælge en bolig, og derfor skal du have en boligadvokat med i processen, der har indsigt i både de praktiske, men i særdeleshed i de juridiske elementer af en bolighandel. Det anbefales at få udarbejdet dit skøde af en advokat, da det er et juridisk vigtigt dokument, og da det har stor betydning, at det bliver gjort juridisk rigtigt.

En boligadvokat er en advokat, der specifikt kan hjælpe dig med din bolighandel. En boligadvokat har speciale i handler med fast ejendom og kan både hjælpe dig med køb og salg af dit parcelhus, villa, ejerlejlighed, andelslejlighed, gårdejendom mm. Ved en bolighandel er der et hav af dokumenter, som du skal tage stilling til og have overblik over udover skødet.

Hos Husadvokaten står vi klar til at hjælpe dig, når du køber en ejendom.

Bag Husadvokaten.com finder du et stort team af erfarne og kompetente boligadvokater, der sidder klar til at hjælpe dig. Vi hjælper dig trygt videre med dit køb eller salg og udarbejdelse af et skøde i denne forbindelse.

Vores team er fordelt på tre lokale kontorer i Aarhus, Horsens, og Fredericia, men vi hjælper hver dag vores kunder med bolig handler i hele landet.