Skøde


Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

 1. Hvad er et skøde?
 2. Digitalt skøde
 3. Hvad er forskellen på købsaftalen og skødet?
 4. Hvad indeholder et skøde?
 5. Hvad er et betinget skøde?
 6. Beregning af tinglysningsafgift

Hvad er et skøde?

Et skøde anvendes til sikring af rettigheder over fast ejendom. Skødet er et dokument, der underskrives efter en købsaftale og derefter tinglyses i tingbogen, hvorefter ejeren som den eneste har rettigheder til ejendommen.

Der kan være mange forskellige grunde til, at du skal have lavet sådan et dokument. Et skøde bliver bl.a. også udarbejdet ved skilsmisse, mellem forælder og barn og tinglysning af auktionsskøde.

Vigtigheden af skødet

Skødet sikrer ud over retten til en ejendom, at tidligere ejers kreditorer ikke kan gøre udlæg i ejendommen. Se her, hvad du skal være opmærksom på ved køb af ejendom.

Digitalt skøde

Skødeskrivning er i dag digitalt, hvor samtlige tingbøger er samlet elektronisk i en tingbog.

Du tilgår denne tingbog på tinglysning.dk. Skødet underskrives digitalt med nem-id eller digital signatur af både sælger og køber. Skødet bliver lavet af en skøde-advokat, der, efter at sælger og køber har underskrevet, anmelder det til tinlysningsretten.

Hvad er forskellen på købsaftalen og skødet?

Købsaftalen er det dokument, der danner rammer for aftalegrundlaget. I købsaftalen fremgår de vigtige oplysninger vedrørende handlen – hvem der handler, og hvad der handles om.

Skødet sikrer købers ejendomsret til ejendommen.

Hvad indeholder et skøde?

I skødet står der følgende overordnede informationer om overdragelsen;

 • Navne, adresser og CPR-numre på køber og sælger
 • Ejendommens adresse
 • Andel af ejendommen, der overdrages
 • Købesum med angivelse af valuta
 • Dato for overtagelse

 

Hvad er et betinget skøde?

Et betinget skøde er, hvor overdragelsen af ejendomsretten enten ifølge skødets overskrift eller vilkår i øvrigt er betinget af, at køberen opfylder visse betingelser – i modsætning til et endeligt skøde.

 

Beregning af tinglysningsafgift

Tinglysningsafgiften består af en fast og en variabel afgift. Den variable tinglysningsafgift er bestemt ud fra, hvilken type af handel, og den skal lægges sammen med den fasteafgift, der er på 1.750 kr. i 2022,

Der er 3 typer af handler:

 1. Almindelig fri handel
  Ved en almindelig fri handel er den variable afgift 0,6 % af købesummen.
 2. Familiehandel
  Ved familiehandel skal den variable tinglysningsafgift (0,6%) beregnes af ejendommens offentlige vurdering minus 15 %, hvis købesummen er mindre end beløbet, ellers beregnes der af købesummen.
 3. Andre typer af handler
  Ved andre typer handler, der ikke omfatter ejerboliger, beregnes tinglysningsafgiften ved 0,6 % af den offentlige vurdering eller af købesummen. Her anvendes den højeste værdi.

Ud over tinglysningsafgiften betales der et honorar til skøde-advokaten. Du kan finde information om vores gratis og uforpligtende tilbud til advokat her.

Rådgivning af erfarne boligadvokater

Hos Husadvokaten står vi klar til at hjælpe dig, når du køber en ejendom. Vi hjælper dig sikkert igennem handlen, og vi gennemgår alle dokumenter – også i hastesager. Vi har faste lave priser, og hvis der ikke er nogen handel, så er der ingen regning. Du skal derfor ikke tøve med at kontakte en af vores dygtige og erfarne boligadvokater.

Kontakt os her