Lånetyper

Køb af fast ejendom er formentlig den største udgift, du nogensinde vil få, og for langt de fleste gælder det, at størstedelen af købesummen skal lånes i et realkreditinstitut eller en bank. Nedenfor kan du læse om de mest sædvanlige lånetyper.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

Hvordan optages et fastforrentet lån?

Fastforrentede lån optages i et realkreditinstitut ved at realkreditinstituttet sælger pantebreve svarende til det beløb, som du ønsker at låne.

Ved denne type lån skal du ikke kun kigge på, hvilken rente der tilbydes, men også til hvilken kurs pantebrevene sælges. Jo tættere på kurs 100 pantebrevene sælges, jo mindre kurstab vil du få.

Eksempel: Du skal bruge 2 mio. kr. Realkreditinstituttet tilbyder to fastforrentede lån.

4 % lån til kurs 90

5 % lån til kurs 98

4 % lånet: For at få 2 mio. kr. i hånden skal du pga. den lave kurs låne 2.220.000 kr., som du også skal betale renter af. Det første år bliver renteudgifterne derfor 88.000 kr.

5 % lånet: For at få 2 mio. kr. i hånden skal du pga. den høje kurs kun låne 2.040.000 kr. Renteudgifterne det første år bliver 102.000 kr.

Eksemplet viser, at 4 % lånet er billigere, når man alene kigger på renteudgifterne. Til gengæld skal man med et 4 % lån betale 180.000 kr. mere tilbage til realkreditinstituttet i lånets løbetid. Om det ene eller det andet lån er mest fordelagtigt for dig vil bl.a. afhænge af, hvor lang løbetid lånet skal have, og om det er mere vigtigt for dig med en lav ydelse end med en lav gæld samlet set.

Hvad er afdragsfrie lån?

Alle lånetyper kan aftales som værende afdragsfrie. Dermed skal du alene betale de løbende renter af lånet. Til gengæld bliver du ved med at skylde banken eller realkreditinstituttet det samme beløb, som da du optog lånet, og du sparer ikke op i huset.

Tager du et afdragsfrit flexlån, skal du særligt være opmærksom på risikoen for, at renten på et tidspunkt stiger, da du her vil være særlig sårbar overfor rentestigninger.

Det vil altid være en konkret vurdering ud fra din økonomi, om det er fornuftigt at tage et afdragsfrit lån. I kortere perioder med store udgifter f.eks. i forbindelse med familieforøgelse eller med lav indkomst, kan afdragsfrihed være med til at give luft i den daglige økonomi. Men på den lange bane vil det generelle råd være løbende at afdrage og dermed nedbringe din gæld.

Rentefradrag

Når du låner penge skal du betale renter af det lånte beløb. For alle typer lån kan du i din årsopgørelse til SKAT fratrække 33,6 % af dine samlede renteudgifter pr. år op til 50.000 kr.

Overstiger dine årlige renteudgifter 50.000 kr. nedtrappes rentefradraget efter 2015-planen, således at der i 2022 kan fratrækkes 22,6% af renteudgifter over 50.000 kr., mens det i 2025 alene vil være 20,6 % af beløbet, der kan fradrages i skatten.

Hvad er flekslån?

Flekslån er en betegnelse for realkreditlån, hvor lånet refinansieres med faste mellemrum på normalt 1, 3 eller 5 år. Flekslån har den fordel, at de bagvedliggende pantebreve handles til ca. kurs 100, hvorfor der ikke er noget nævneværdigt kurstab ved at optage lånet. Desuden er renten sædvanligvis lavere end på de fastforrentede lån.

Til gengæld for den lavere rente accepterer du som flekslåner, at der vil være usikkerhed omkring, hvordan renten ændrer sig i løbet af lånets løbetid. Når lånet skal refinansieres, vil det være renten på dette tidspunkt, der vil afgøre, hvor meget der skal betales i renter i den næste periode.

Enkelt sagt opnår du en lavere rente ved at acceptere en større usikkerhed omkring renteudviklingen i fremtiden. Derfor har 1-årige flekslån også en lavere rente end de 3- og 5-årige flekslån.

Hvor meget kan jeg låne i et banklån?

Ved køb af fast ejendom kan du maksimalt låne 80 % af købesummen hos et realkreditinstitut. For sommerhuse er grænsen 60 %. Resten af købesummen skal du finde på anden vis, og det sædvanlige her er at tage et banklån, hvis ikke du har en opsparing i forvejen.

Banklånet er med en variabel rente, som banken til enhver tid kan ændre. Renten vil også være højere end på realkreditlånet. Til gengæld kan du afdrage hurtigt på gælden, hvis du får ekstra penge til rådighed.

Hvad er et andelsboliglån?

Andelsboliglån er lån til køb af andelsbolig. Andelsboliglånet er oftest at sammenligne med et sædvanligt banklån med variabel rente. Afhængig af foreningens vedtægter er der dog også mulighed for at finansiere købet med et fastforrentet banklån. Fordelen ved det fastforrentede lån er, at du kender den månedlige ydelse for hele lånets løbetid. Til gengæld vil renten på det fastforrentede lån som oftest være højere end renten på det variable lån på det tidspunkt, hvor du optager lånet.