Servitutter – hvad er det?

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

Servitutter og den juridiske ordbog

Servitutter er ifølge den juridiske ordbog  en ret, der hjemler indehaveren en adgang til i en enkelt retning at råde over en fremmed ejendom på en måde, som han efter almindelige regler ikke har ret til eller som tillader ham på denne måde at fordre opretholdt en tilstand, på hvis tilstedeværelse han ikke efter lovens almindelige regler har krav.

Men hvad betyder det egentlig, og hvorfor er det relevant i forhold til en hushandel?

Hvad er servitutter?

Kort fortalt, er en servitut en indskrænkning af råderetten over en fast ejendom, og det er derfor meget vigtigt, at eventuelle servitutter gennemgås, inden man handler fast ejendom. Den absolutte hovedregel er, at servitutter skal være tinglyst på ejendomme for at være gyldige. Dog gælder der undtagelsesvist for vejrettigheder, at disse blot skal være indtegnet på matrikelkortet for at være gyldige. En servitut kan også stiftes ved hævd.

Der findes mange forskellige former for servitutter, for eksempel:

  • Rådighedsservitutter
  • Tilstandsservitutter
  • Kommune-/lokalplaner, der regulerer bebyggelse i et bestemt område
  • Brugsrettigheder f.eks. livsvarig boligret
  • Pantsætningsforbud

Køber man en fast ejendom, hvorpå der hviler en eller flere servitutter, bliver man som altovervejende hovedregel forpligtet af servitutterne, uanset om man har læst dem eller ej. Det er derfor særdeles vigtigt, at man gennemgår servitutterne sammen med sin advokat, inden man underskriver eller godkender en handel endeligt.

Landsdækkende advokatrådgivning

Er du stadigvæk i tvivl om, hvilken betydning servitutter har for dig, eller har du andre spørgsmål i forbindelse med din bolighandel? Så er du velkommen til at kontakte vores advokater for en drøftelse om din sag. Vi er en del af Advokatgruppen, og vi har et erfarent team af boligadvokater, som står klar til at hjælpe dig – også i hastesager. Vi har advokater i Horsens, Fredericia og Århus – men vi rådgiver i hele Danmark. Kontakt Husadvokat.com for en gratis vurdering ved at klikke her.