En ejendoms dokumenter

Når en aftale om køb og salg af en fast ejendom skal gennemgås og godkendes, vil vi som advokater gennemgå i hvert fald de følgende dokumenter.

Salgsopstilling, købsaftale, tingbogsattest, BBR ejermeddelelse, kommunalt ejendomsskema, energimærke, tilstandsrapport, tilbud om ejerskifteforsikring, ejendomsforsikringen og lokalplaner. For ejerlejligheder og andelsboliger vil også foreningens vedtægter, regnskab, budget og referat fra seneste generalforsamlingen blive gennemgået.

Afhængig af hvad der står i de øvrige dokumenter, kan det være nødvendigt at indhente yderligere oplysninger, f.eks. om forurening, naboer og fremtidige planer for området.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

  1. Hvad er en salgsopstilling?
  2. Hvad er en BBR-ejermeddelelse?
  3. Hvad indeholder en købsaftale?
  4. Hvad er en lokalplan?
  5. Tingbogsattesten
  6. Hvad er et skøde?

 

Hvad er en salgsopstilling?

Salgsopstillingen er ejendomsmæglerens præsentation af ejendommen. Salgsopstillingens primære formål er derfor at få ejendommen til at fremstå attraktiv for køber. Salgsopstillingen skal bl.a. indeholde oplysninger om den udbudte pris, boligens og grundens størrelse, energimærkning, forbrugsudgifter og forslag til finansiering.


 

Hvad er en BBR-ejermeddelelse?

I BBR-ejermeddelelsen kan man se, hvem der er registreret som ejer af ejendommen. Hertil kan man se, hvordan ejendommen er opbygget, samt hvilket areal henholdsvis bolig og grund er registreret til at have. Oplysningerne i BBR-registret skal læses med visse forbehold, da mange oplysninger er indberettet af ejerne eller oprettet af kommunen uden undersøgelse. Derfor kan der være afvigelser mellem BBR-registret og de faktiske forhold.

ois.dk kan man udover at læse BBR-ejermeddelelsen også se ejendommens nuværende og tidligere offentlige vurderinger og tidligere salgspriser. Ligesom det vil fremgå om der tidligere har været udarbejdet tilstandsrapport og energimærke på ejendommen.


 

Hvad indeholder en købsaftale?

Købsaftalen indeholder alle aftaler mellem køber og sælger omkring overdragelsen af ejendommen. Købsaftalen er derfor det centrale dokument i enhver ejendomshandel. I købsaftalen vil der dog blive henvist til handelens andre dokumenter, som f.eks. salgsopstilling, oplysning om fortrydelsesret og tilbud om ejerskifteforsikring, hvorfor disse dokumenter opnår samme vigtighed som købsaftalen.


 

Hvad er en lokalplan?

For mange – men ikke alle – boligområder har kommunen vedtaget en lokalplan, som fastsætter grænserne for, hvad der må bygges indenfor området, og hvad området i øvrigt må bruges til. Det kan være boligformål, erhvervsformål, offentlige formål eller en blanding. Derudover kan lokalplanen bestemme, hvordan områder i øvrigt skal se ud. Hvilken slags hæk eller hegn der skal være mellem ejendommene, hvilken type tag der må være på husene, husenes højde og størrelse osv.

Hvis du har særlige planer for, hvad den ejendom du vil købe skal bruges til, er det væsentligt at sikre, at det er lovligt efter lokalplanen.


 

Tingbogsattesten

I tingbogen står en række oplysninger om ejendommen, herunder hvem der ejer ejendommen, om der er tinglyst servitutter på ejendommen, og hvor meget gæld der er i ejendommen. For køber kan særligt servitutterne være interessante, da det kan fremgå, at andre har visse rettigheder over ejendommen, som køber skal respektere.


 

Hvad er et skøde?

Skødet er bevis for ejerskab af ejendommen i forhold til tinglysningssystemet. Det er skødet, der bliver tinglyst på ejendommens blad i tingbogen. I dag foregår tinglysning digitalt, og køber og sælger underskriver skødet med digital signatur.

Når først skødet er tinglyst, kan ingen andre end ejeren som hovedregel foretage handlinger der vedrører ejendommen.

Skal vi hjælpe dig?

Der er mange ting at forholde sig til, når man vil købe eller sælge en fast ejendom. Vi anbefaler derfor altid, at man søger professionel rådgivning, så man er sikret en korrekt rådgivning. Hos Husadvokaten har vi rådgivet i køb og salg af fast ejendom siden 1987, og vi kan derfor give dig den rigtige vejledning. Vi er en del af Advokatgruppen, og vi tror på, at ret skal være ligetil. Du er velkommen til at kontakte os for en gratis vurdering af din sag.