Dokumenter ved hussalg

Når du sælger din bolig, er der visse dokumenter, som du skal have klar til køberen og deres advokat. Disse dokumenter er vigtige for at sikre en smidig og juridisk korrekt afslutning på salget.

Hos husadvokaten kan vi hjælpe dig med at udfærdige og indsamle de nødvendige dokumenter i forbindelse med hussalget.

Du kan kontakte os på telefon 70 10 13 30, eller udfylde kontaktformularen her på siden, for at blive ringet op – den første samtale er gratis.

 

 

Hvilke dokumenter er nødvendige ved hussalg?

Når du skal sælge din bolig, skal der fremskaffes en række dokumenter vedrørende boligens tilstand, aftaler mellem sælger og køber samt andre både private og offentlige dokumenter.

Først og fremmest skal der udfærdiges en ejendomsdatarapport, som bl.a. indeholder en tilstandsrapport, elinstallationsrapport, energimærkning og BBR-meddelelse. Derudover skal der også indhentes en tingbogsattest, bygningsattest samt lokalplan.

For ejerlejligheder og andelsboliger vil også foreningens vedtægter, regnskab, budget og referat fra seneste generalforsamlingen blive gennemgået. Afhængigt af hvad der står i de øvrige dokumenter, kan det være nødvendigt at indhente yderligere oplysninger, f.eks. om forurening, naboer og fremtidige planer for området.

Herunder kan du finde en oversigt over de dokumenttyper, denne side berører. Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30, eller udfylde vores kontaktformular – så ringer vi til dig.

  1. Hvad er en salgsopstilling?
  2. Hvad er en BBR-ejermeddelelse?
  3. Hvad indeholder en købsaftale?
  4. Hvad er en lokalplan?
  5. Tingbogsattest
  6. Hvad er et skøde?

Hvad er en salgsopstilling?

Salgsopstillingen er ejendomsmæglerens præsentation af ejendommen. Salgsopstillingens primære formål er derfor at få ejendommen til at fremstå attraktiv for køber. Salgsopstillingen skal bl.a. indeholde oplysninger om den udbudte pris, boligens og grundens størrelse, energimærkning, forbrugsudgifter og forslag til finansiering.

Hvad er en BBR-ejermeddelelse?

I BBR-ejermeddelelsen kan man se, hvem der er registreret som ejer af ejendommen. Hertil kan man se, hvordan ejendommen er opbygget, samt hvilket areal henholdsvis bolig og grund er registreret til at have. Oplysningerne i BBR-registret skal læses med visse forbehold, da mange oplysninger er indberettet af ejerne eller oprettet af kommunen uden undersøgelse. Derfor kan der være afvigelser mellem BBR-registret og de faktiske forhold.

ois.dk kan man udover at læse BBR-ejermeddelelsen også se ejendommens nuværende og tidligere offentlige vurderinger og tidligere salgspriser. Ligesom det vil fremgå om der tidligere har været udarbejdet tilstandsrapport og energimærke på ejendommen.

Hvad indeholder en købsaftale?

Købsaftalen indeholder alle aftaler mellem køber og sælger omkring overdragelsen af ejendommen. Købsaftalen er derfor det centrale dokument i enhver ejendomshandel. I købsaftalen vil der dog blive henvist til handelens andre dokumenter, som f.eks. salgsopstilling, oplysning om fortrydelsesret og tilbud om ejerskifteforsikring, hvorfor disse dokumenter opnår samme vigtighed som købsaftalen.

Hvad er en lokalplan?

For mange – men ikke alle – boligområder har kommunen vedtaget en lokalplan, som fastsætter grænserne for, hvad der må bygges indenfor området, og hvad området i øvrigt må bruges til. Det kan være boligformål, erhvervsformål, offentlige formål eller en blanding.

Derudover kan lokalplanen bestemme, hvordan områder i øvrigt skal se ud. Hvilken slags hæk eller hegn der skal være mellem ejendommene, hvilken type tag der må være på husene, husenes højde, størrelse osv.

Hvis du har særlige planer for, hvad den ejendom du vil købe skal bruges til, er det væsentligt at sikre, at det er lovligt efter lokalplanen.

Tingbogsattesten

I tingbogen står en række oplysninger om ejendommen, herunder hvem der ejer ejendommen, om der er tinglyst servitutter på ejendommen, og hvor meget gæld der er i ejendommen. For køber kan særligt servitutterne være interessante, da det kan fremgå, at andre har visse rettigheder over ejendommen, som køber skal respektere.

tinglysning.dk har de en guide til, hvordan du kan indhente tinglysningsattesten.

Hvad er et skøde?

Skødet er et juridisk dokument, der overfører ejendomsretten til fast ejendom fra en person til en anden. Det bruges i forbindelse med køb og salg af fast ejendom som et bevis på, at den tidligere ejer har overdraget ejendommen til den nye ejer.

Skødet er en form for ejendomsdokument og indeholder oplysninger om ejendommens beliggenhed, størrelse og beskrivelse samt navnene på både den tidligere og den nye ejer. Skødet underskrives af begge parter og tinglyses hos den danske tinglysningsret, så det bliver en del af ejendommens offentlige tinglysningsdokumenter.

Det er vigtigt at have et skøde, da det beviser ejendomsretten til ejendommen og er nødvendigt for at opnå rettigheder og pligter knyttet til ejendommen, såsom retten til at sælge eller optage lån i ejendommen.

I dag foregår tinglysning digitalt, og køber og sælger underskriver skødet med digital signatur. Når først skødet er tinglyst, kan ingen andre end ejeren som hovedregel foretage handlinger der vedrører ejendommen.

Få hjælp til dit næste boligsalg

Boligadvokat

Der er mange ting at forholde sig til i forbindelse med salg af fast ejendom. Vi anbefaler derfor altid, at du søger professionel rådgivning, så du er sikret korrekt rådgivning.

Hos Husadvokaten rådgiver vi i køb og salg af fast ejendom, og har gjort det siden 1987. Vi er en del af Advokatgruppen, og vi tror på, at ret skal være ligetil.

Du er velkommen til at kontakte os for en gratis vurdering af din sag. Det kan du gøre ved at ringe til os på 70 10 13 30 eller ved at udfylde vores kontaktformular.