Boligrådgivning

Få boligrådgivning fra fagkyndige boligadvokater

Boligrådgivning er vigtigt i din bolighandel. En boligadvokat kan give dig uvildig boligrådgivning. Det er kvalificeret hjælp, og boligadvokaten varetager dine interesser uanset, om du er køber eller sælger. Boligrådgivning er relevant i alle former for bolighandler.

Boligrådgivning til køb af bolig

Med juridisk rådgivning til dit boligkøb får du en tryg bolighandel. Vi gennemgår købsaftalen samt alle dokumenter. For de fleste købere og sælgere er der mange penge på spil, og det er derfor vigtigt med kompetent og uvildig boligrådgivning fra en boligadvokat. En juridisk rådgiver kan sørge for, at du kommer godt i hus uden ubehagelige overraskelser.

Boligrådgivningen er uvildig rådgivning og vigtig for mange købere. Sælgers ejendomsmægler varetager sælgers interesse og derfor er det relevant for køber at få boligrådgivning af en boligadvokat. Boligadvokaten kan varetage købers interesse og på den måde sikre at køber får udnyttet sine rettigheder.

I en bolighandel skal der tages mange beslutninger. En bolighandel er en kompleks proces og for at der ikke kommer for mange uforudsete udgifter kan det derfor være af interesse for køber at for kvalificeret hjælp.

Husadvokaten er med dig hele vejen

Boligadvokaten kan varetage dine interesse og sikre en tryg bolighandel. Vi hjælper dig, så du får den bedst mulige handel. Vi hjælper dig uanset, om det er et boligkøb af nyt hus eller en ejerlejlighed eller andre former for boligtyper. Du kan læse mere om de forskellige boligtyper her.

Typisk starter processen med boligsøgning, og herefter er der fundet et hus, og der skal udarbejdes et købsaftale. Når købsaftalen er udarbejdet underskrives købsaftalen. Det er vigtigt, at købsaftalen underskrives med advokatforbehold. Du kan læse mere om advokatforbehold her.

Fordelen ved advokatforbehold er, at man under visse betingelser kan fortryde aftalen.
Når købsaftalen er underskrevet, skal købsaftalen godkendes af advokaten.

Dernæst skal der udarbejdes skøde, og skødet skal tinglyses. Advokaten hjælper dig gennem hele forløbet. På den måde sikres du de bedste betingelser, når du skal købe bolig. Boligkøb kan være meget omfattende, og derfor er det vigtigt med en rådgiver.

I mange tilfælde er en boligrådgiver i form af en boligadvokat godt givet ud. Det er vigtigt med en boligadvokat med mange års erfaring inden for handel. På den måde er man sikker på at komme godt i gennem boligkøbet,  når man har en advokat til gennemgang af købsaftalen og udarbejdelse af skøde mm.

Boligrådgivning til salg af bolig

En boligadvokat kan også give sælger en boligrådgivning. Typisk er forløbet således at boligadvokaten modtager diverse , vigtige dokumenter fra sælgers ejendomsmægler. Disse dokumenter gennemgås inden mødet og dernæst afholdes møde omkring betingelserne for købsaftalen. Dernæst informeres ejendomsmægler. Købsaftalen forhandles med køber. Efterfølgende orienteres bank og realkreditinstitut. Dernæst skal der oprettes skøde, og skødet underskrives. Til slut skal skødet tinglyses, og der udarbejdes en refusionsopgørelse. Vi rådgiver dig gennem hele salgsprocessen. Du kan læse mere om sælgers forløb i en bolighandel her. Vi har et stærkt team af erfarne advokater og sekretærer, der står klar til at hjælpe dig. Se vores ansatte her.

Det er vigtigt at være opmærksom på, hvad der kan gå galt i et bolig salg. Det er vigtigt at få kompetent boligrådgivning, da tt boligsalg drejer sig om mange penge. Du kan læse mere, om hvad der kan gå galt her.

Vores anbefalinger

Vi anbefaler dig, at du tegner en sælgeransvarsforsikring. Det vil sikre dig mod krav fra køberen. Derudover skal man være opmærksom på relevante oplysninger, man skal give omkring ejendommen. Det skal gives i en samlet tilstandsrapport.

Derudover kan vi også bistå dig som boligrådgiver, hvis du skal have solgt din bolig ved selvsalg. Det kan du læse mere om nedenunder eller her.

Der er flere problemer, der kan komme i forbindelse med salg af bolig. Der kan eksempelvis være oplyst forkert boligareal. Hvis sælger kender til problemer kan køber kræve erstatning. Hvis der er ikke er begået fejl af sælger, kan køber måske kræve afslag i købesummen. Husadvokaten har stor erfaring med at føre retssag omkring problemstillingen. Vi kan sikre at du opnår det bedst mulige resultat. Vi kan også hjælpe dig med andre problemer.

Udover de ovenfor nævnte former for rådgivning, kan vi også hjælpe dig i processen med at finde den rigtige ejendomsmægler. I den forbindelse kan vi hjælpe dig med at forhandle formidlingsaftale med ejendomsmægleren. På den måde opnår du de bedste mulige vilkår.

Sådan vælger du en ejendomsmægler

Ved valg af ejendomsmægler er det både vigtigt, at der er lokalkendskab, kemi og tillid. Der kan derudover også være forskel op ejendomsmæglerenes honorar. Du kan læse mere om valg af ejendomsmægler her.

En del af vores rådgivning omhandler også indfrielse af lånet. Vi rådgiver dig om dine forskellige muligheder, og vi kontakter også dine kreditorer for at få tilladelse, eller andet nødvendigt. Du kan læse mere omkring, hvad man skal være opmærksom på hvis man skal sælge her.

Om ejerskifteforsikring

Det er derudover vores anbefaling af sælger tilbyder køber at betale 1/2 af prisen op ejerskifteforsikringen og dermed bliver ansvarsfri. Sælger bliver ansvarsfri for fysiske mangler, der måtte vise sig, efter køber har overtaget ejendommen. Derudover kan man som ovenfor nævnt sikre sig yderligere som sælger ved at tegne en sælgeransvarsforsikring. Den dækker de mangler som ejerskrifteforsikringen ikke dækker.

De eneste ulemper, der er ved ejerskifteforsikring, er, at sælger skal betale for tilstandsrapport og tilbyde at betale 1/2 af ejerskifteforsikring. Men fordelen er, at man blive ansvarsfri for fysiske mangler ved ejendommen. Du kan læse mere om ejerskifteforsikring her.

Boligrådgivning ved selvsalg

Hvis du vælger et selvsalg står du selv for at lave salgsopstillingen, tage billeder af boligen, fremvisning og være annoncør for den bolig, du gerne vil sælge. Det er altså salg af din bolig uden hjælp fra en ejendomsmægler.

Vælger man et selvsalg, skal man altså være opmærksom på, at der ikke er nogen rådgivning til dit boligkøb – dette gælder selvfølgelig kun, hvis du ovenikøbet fravælger at få en boligadvokat til at hjælpe dig med bolighandlen. Et selvsalg betyder, at du ikke får hjælp af en ejendomsmægler, men det behøver ikke betyde, at du skal undvære en boligrådgiver i form af en boligadvokat.

En boligadvokat sikrer en tryg bolighandel. Sælgers mægler varetager sælgers interesser, men det kan en boligadvokat også, og samtidig være en billigere løsning. Boligrådgivning fra en boligadvokat er en uvildig rådgivning for køber. Professionel hjælp og varetagelse af dine interesser.

Om selvslag- boligsalg uden ejendomsmægler

Der er mange fordele ved selvsalg, og det er blandt andet, at du kan for en boligadvokat til at stå for boligrådgivning. Du kan vælge at nøjes med en boligadvokat. Boligadvokaten kan hjælpe med købsaftalen. Derudover styrer du selv processen. Du kan frit styre salgsprocessen, herunder både salgsopstillingen, fremvisningen, og markedsføringen på internettet. Derudover er der også en økonomisk besparelse, da man slipper for mægler salær. Du sparer udgifterne til mægler, og du spare stadig meget, hvis du nøjes med en boligadvokat, der kan sikre det juridiske og give dig boligrådgivning. Selvsalg er derfor også steget i popularitet, da man kan bruge en boligadvokat til at sikre sig en juridisk rådgiver. Boligadvokaten har erfaring og giver dig professionel hjælp.

Ulemper ved selvsalg

Der er nogle ulemper ved selvsalg, og det er netop, at man mangler boligrådgivning. Det er her hvor Husadvokaten.com kan hjælpe dig. Boligadvokaten sørger for, at du står juridisk stærkt gennem hele processen. Boligadvokaten sælger ikke din bolig for dig, men bistår dig med juridisk boligrådgivning gennem salget. Udgiften til en advokat er væsentlig mindre end den typiske ejendomsmæglers salær.

Du kan kontakte Husadvokaten og få en uforpligtende, indledende og gratis drøftelse. Udfyld vores kontaktformular her – så ringer vi dig op.

Boligadvokaten gennemgår købsaftalen og sikrer, at handlen gennemføres med professionel hjælp. Der er mange ting at tage stilling til. En rådgiver igennem hele processen gør, at du får en sikker handel.

Igennem hele forløbet får du køberrådgivning helt indtil du skal overtage boligen.

Vi står klar til at hjælpe dig du kan se vores forskellige lokationer her.

Vi giver dig boligrådgivning til en fast lav pris

Hos Husadvokaten har vi fast lav pris. Du får sin sikkerhandel og får gennemgået alt. Vi kan behandle hastesager. Derudover har vi et princip om ingen handel, ingen regning.

Du kan læse mere om vores priser og se vores vejledende prisvejledning her.

Hos Husadvokaten.com er der erfarne og kompetente boligadvokater.

Vi giver dig en fast pris, der er konkurrencedygtig, hvis du vælger os som din boligrådgiver.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at priser på boligadvokater varier. Hos Husadvokaten er vi altid billige. En boligadvokat er et samarbejde, og boligadvokaten står altid på din side, derfor kan det typisk godt svare sig at få en boligrådgivning, når du står over for din største økonomisk disposition, nemlig en bolighandel.

Vi tilbyder en gratis uforpligtende snak. Udover en uvildig boligrådgivning, så får du også en erfaren og seriøs samarbejdspartner igennem din proces med dit boligkøb eller din boligsalg. Det er vigtigt at være opmærksom på, at boligadvokaten hos Husadvokaten.com kun interessere sig for at kunne yde dig den bedste og mest hensigtsmæssige vejledning.

Vi har et tilbud, om ingen handel, ingen regning. Betingelserne kan du læse mere om her.

Derudover har vi en fast lav pris. Men da ingen handel er ens, anbefaler vi, at du ringer til os og får en snak. Det er gratis og uforpligtende at ringe. På den måde får vi også et indtryk af dine ønsker og behov.

Hvis du vælger, at vi skal give dig boligrådgivning, så lover vi at give dig en fast pris inden forløbet starter. Prisen er konkurrencedygtig. Vi ser frem til at give dig en kompetent boligrådgivning.

Husadvokaten hjælper dig med alt det juridiske

Vi kan udarbejde din købsaftale. Derudover gennemgår vi aftalen, når du har underskrevet med advokatforbehold. Vi godkender også aftalen. Dernæst skal der udarbejdes skøde, og vi hjælper også med at rådgive omkring tinglysning.

En bolighandel kan være en meget kompleks proces. Der er tilstandsrapport, ejerskifteforsikring, refusionsopgørelse osv. Derfor er det vigtigt at have en køberrådgiver.

Det er en stor beslutning at sælge sin bolig, og det er yderst vigtigt at have de juridiske forhold på plads. Det er også en stor beslutning at købe bolig, og her er boligrådgivning også vigtigt. Vi kan få dig trygt i mål med din bolighandel.

Der er mange grunde til, at man skal vælge en advokat til sit boligkøb. Boligadvokaten hjælper dig med at udarbejde købsaftalen, og sørger for at køber/sælger får udnyttet alle rettigheder, så købsaftalen bliver fordelagtig for dig som køber eller sælger.

Da boligkøb er en meget omfattende opgave, er en advokat en god mulighed for at have overblik. Advokaten har erfaring med at bolighandlen, der let kan virke indviklet, og derfor er det en god ide med en advokat. Da ejendomsmægleren har sælgers interesser, er det en god idet med en boligadvokat som købers repræsentant. Dog er det lige så relevant for sælger at have en boligadvokat. En boligadvokat er din bistand.

Lad Husadvokaten hjælpe dig

Hos Husadvokaten har vi mange års erfaring, vi kan rådgive dig igennem hele processen. Siden 1987 har vi formidlet ret ligetil, og sætter en stor ære i at rådgivning i øjenhøjde med vores kunder.

Hos Husadvokaten er vi derudover vant til at foretage boligrådgivning ved selvsalg og har mange års erfaring med selvsalg. Vi står derfor også klar til at hjælpe dig med salg af bolig.

Få juridisk rådgivning hos Husadvokaten. Ring 70 10 13 30 allerede i dag.