Boligadvokat forældrekøb

Forældrekøb er populært – få hjælp i dag
– ring direkte 70101330.

Når man ved, hvor ens barn skal studere, kan boligjagten gå ind. De fleste studerende finder en lejebolig enten på kollegium, almen ungdomsbolig eller gennem privat udlejning, men det efterlader stadig rigtig mange, som flytter i en lejlighed, som deres forældre har købt til dem.

Økonomi

Forældrekøb kan på mange måder være en rigtig god løsning, hvis økonomien kan hænge sammen for forældrene, bedsteforældrene eller et andet familiemedlem. Der stilles nemlig ikke betingelser om særlige familierelationer. Lejligheden vil ofte ligge centralt i en af de større byer,  og den vil formentlig være forholdsvis nem at sælge igen, den dag den unge er færdig med at studere.

Hvis lejligheden f.eks. koster 1 mio. kr. og forældrene kun skal optage 80 % realkreditbelåning, så vil det med et 4 % fastforrentet lån betyde renteudgifter efter skat på ca. 1.800 kr. pr. måned. Hertil kommer naturligvis en række andre omkostninger, men “for eksemplets skyld”

For den studerende vil udgifterne være lavere, end hvis den studerende selv køber en bolig, og den studerende kan desuden søge om boligsikring ved kommunen.

Fremleje

Hvis man køber en lidt større eller dyrere lejlighed, f.eks. med tanke på at ens søn/datter også kan blive boende efter at studierne er afsluttede, så bliver huslejen større, men til gengæld kan det åbne mulighed for i en periode at fremleje et værelse til en ven eller medstuderende så den unge dermed kan få dækket en del af huslejen.

Huslejen mellem forældre og søn/datter skal fastsættes til en leje, der svarer til markedslejen, for at udlejningen ikke får skattemæssige konsekvenser for den unge. Fastsættes lejen for lavt kan det blive betragtet som en gave. Hver forælder må give deres søn/datter en skattefri gave på 59.8000 kr. pr. år (2014), men derudover skal der betales skat af gaven. Forældrene vil altid blive beskattet af markedslejen.

Det er altid en god ide at få udarbejdet en lejekontrakt på almindelige opsigelsesvilkår – også selv om man udlejer til sin søn/datter. Fremlejer man et værelse bør der også altid være udarbejdet en lejekontrakt. Foreligger der ingen lejekontrakt når man fremlejer en del af en lejlighed kan man let få problemer.

Skat

Det er vigtigt at sætte sig grundigt ind i de skattemæssige regler, og her anbefaler vi, at der rettes henvendelse til rådgiver for at undersøge om man f.eks. bør anvende virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen når man udlejer en helårsbolig.

Salg

Hvad skal der ske med lejligheden, når den studerende ikke længere skal/vil bo der? Såfremt lejligheden sælges, skal man være opmærksom på de skattemæssige konsekvenser når man ikke selv har boet i lejligheden. Flere og flere vælger at købe en lejlighed med det formål selv at bo i lejligheden på et tidspunkt, og her er det vigtigt, hvis lejligheden i den mellemliggende periode skal udlejes, at få bistand til at lave en lejekontrakt. En anden mulighed er at sælge lejligheden til den unge. Når man sælger en lejlighed, som man ikke selv har boet i, skal man betale skat af fortjenesten. En mulighed kan derfor være at sælge lejligheden til sønnen/datteren. Det kan gøres til 15 % under den offentlige ejendomsvurdering uden at det anses for en gave. Hermed begrænses forældrenes fortjeneste. Sønnen/datteren vil senere, såfremt han eller hun bliver boende i lejligheden, kunne videresælge lejligheden uden at skulle betale skat af en eventuel fortjeneste.

En anden mulighed er at låne sin søn/datter pengene til selv at købe lejligheden på et rentefrit lån. På denne måde står vedkommende som ejer fra starten. Lånet kan så løbende afvikles ved, at forældrene hvert år afskriver en del af gælden som en skattefri gave. Her kan sønnen/datteren stadig fremleje en del af lejligheden uden problemer, og ved et efterfølgende salg vil fortjenesten være skattefri, men den unge vil som ejer af lejligheden f.eks. ikke kunne ansøge om boligsikring.

Overvejer du at lave selvsalg af boligen kan du læse om der her.