Arealmangler


Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

  1. Arealmangler
  2. Afgørelse i Højesteret

 

Arealmangler: Krav på Erstatning og/eller forholdsmæssig afslag

Flere og flere får øjnene op for, at der ikke altid er sammenhæng mellem de oplyste kvadratmeter (m2) og de faktiske forhold på deres ejendom. Typisk opdages forskellen i forbindelse med ombygning/renovering. Men flere og flere vælger også at få opmålt ejendommen af en landmåler for at få forholdet afklaret inden køb/salg.

Hvis du har købt en ejendom, der er mindre end det, der fremgår af fx salgsopstillingen eller købsaftalen, så har du måske krav på erstatning og/eller et forholdsmæssigt afslag.

 

Afgørelse i Højesteret

Efter en højesteretsafgørelse i 2013 har retspraksis på området været klar. Afgørelsen er principiel, idet den afklarer et spørgsmål, hvor Østre Landsret og Vestre Landsret tidligere havde truffet modstridende afgørelser. I forbindelse med sagens behandling i Højesteret lod køber sig repræsentere af advokat og partner i Advokatgruppen, Michael Bach Jensen.

Hos Husadvokaten/Advokatgruppen er vi specialister i sager om arealmangler og hos os kan du få en gratis vurdering af din sag.

Få klarhed over din arealmangel. Begynd med at klikke på kontaktboksen øverst på siden. Du kan også klikke her!