Advokat til dit andelsboligkøb

Har du brug for en advokat til salg eller køb af din andelsbolig? Hos Husadvokaten står vi klar til at hjælpe dig til dørs med køb eller salg af andelsboligen. Kontakt en boligadvokat i dag på 70 10 13 30 eller udfyld vores kontaktformular for en gratis, indledende samtale.

Juridisk rådgivning i forbindelse med køb og salg af andelsbolig

Reglerne om køb og salg af andelsboliger er komplicerede, og for private personer kan det være svært at gennemskue de juridiske og økonomiske konsekvenser heraf. Det er derfor en god idé at få en boligadvokat til at gennemgå alle dokumenterne og rådgive dig gennem hele processen.  At fravælge advokathjælpen kan blive dyrt i den sidste ende, og de mange faldgruber kan let føre til med en dårlig handel.

Hvordan adskiller en andelsbolig sig fra andre boligtyper?

Andelsbolig og ejerbolig

Forskellen mellem at være andelshaver eller købe en almindelig ejerbolig er, at du ved køb af andelsbolig formelt set køber en andel af foreningens formue. Det foregår ved, at du betaler et indskud til foreningen, som betaler dette beløb videre til sælger med fradrag af eventuelle skyldige beløb mellem dem. Du får herefter overdraget en brugsret til en specifik bolig i andelsforeningen, men det er foreningen, der ejer ejendommen. 

Derudover er der mange, der køber fast ejendom som investering, med forhåbningen om, at den faste ejendom stiger i værdi over tid. Modsat ejerlejligheder, er prisen på en andelsbolig ikke et udtryk for markedsværdien. Det skyldes, at værdien af en andelsboligforening er styret af en fastsat andelskrone, der bestemmes ud fra en række faktorer, herunder foreningens gæld, de oprindelige indskud og ejendommens værdi. Du kan derfor ikke selv bestemme, hvad din andelsbolig må sælges for.

Andelsbolig og lejebolig

Selve forholdet mellem foreningen og andelshaveren minder meget om forholdet mellem udlejer og lejer. Modsat lejere har andelshaveren dog netop en andel i foreningen, som lejeren ikke har. At være andelshaver er også forbundet med en risiko, da andelshaver normalt hæfter for den fælles gæld i ejendommen med sit indskud, hvilket en lejer ikke gør. Andelsboliger placeres altså et sted mellem boligkategorierne lejebolig og ejebolig.

Andelsforeningen

Det er altid relevant at tjekke andelsboligforeningens økonomi, inden du køber en andel i ejendommen. Både andelsboligforeningens gæld og foreningens formue bør tjekkes. Der skal derfor foretages nogle økonomiske overvejelser i forbindelse med købet af en andelsbolig, og her bliver den professionelle rådgivning særligt relevant.

Undersøg foreningens økonomi og forholdet til deres kreditorer. Vær også opmærksom på vedligeholdelsesplanen, ejendommens vurderingsmetode, låntyper og i hvilken grad du hæfter, hvis boligejerforeningen går konkurs.

Andelsboligloven

Det er andelsboligloven, der regulerer forholdet mellem andelsboligforeningen og medlemmerne, mens det er foreningens medlemmer, der fastlægger vedtægterne. Vedtægterne beskriver forholdende for foreningens drift og fastsætter interne regler i foreningen. Du kan læse mere om vedtægter for andelsboligforeninger lige her.

Andelsboligloven angiver rammerne for handel med andelsboliger, herunder regler for fastsættelse af pris. Loven bestemmer også, hvilke dokumenter du som køber har ret til at få udleveret i forbindelse med handlen.

Husadvokaten giver dig den rette juridiske rådgivning

Kom godt igennem dit andelsboligkøb med hjælp af Husadvokaten. Vores hold af erfarne boligadvokater tilbyder kompetent rådgivning til både sælgere og købere. Vi holder overblikket for dig og og tjekker alle dokumenter, så du kommer sikkert igennem din ejendomshandel.

For en gratis indledende samtale om din andelsbolighandel, ring 70 10 13 30.

Disse dokumenter er vigtige for din bolighandel

Inden du køber en andelsbolig, har du krav på at få udleveret andelsboligforeningens oplysninger. Det omfatter blandt andet vedtægter og årsregnskab for det seneste år. Derudover anbefales det, at du læser referatet fra den seneste generalforsamling.

Du har herudover også krav på at udleveret andre dokumenter, der beskriver foreningens økonomi, foreningens regler og eventuelle, kommende renoveringsprojekter. En advokat kan hjælpe dig med at kigge disse dokumenter igennem og sørge for, at du ikke får nogle ubehagelige overraskelser, efter du har overtaget din nye andelsbolig.

Da du ikke bliver den reelle ejer af en andelsbolig, skal der ikke oprettes skøde eller ske tinglysning i forbindelse med køb af andelsbolig. Du kan også læse mere om den generelle ejendomshandels forløb.

Advokatrådgivning ved køb af andelsbolig

I forbindelse med et køb af andelsbolig er det andelsboligloven, der angiver de overordnede rammer for en andelsbolighandel, herunder også prissætningen af andelsboligen. En andelsbolig advokat kan hjælpe dig med at få et overblik over:

  • Hvilke lån der i forvejen ligger i ejendommen
  • Vedtægter
  • Regnskaber
  • En vurdering af ejendommens værdi
  • Vurdering af værdien af den enkelte andelsbolig.

Derved får du som køber gennemgået alle handlens dokumenter. Dette er med til at sikre de bedste købsvilkår, og forsikrer dig om at handlen bliver gennemført i overensstemmelse med en gunstig købsaftale.

Husadvokaten giver rådgivning til andelsboligkøbere gennem hele købsprocessen. Vi hjælper  med håndtering af alt papirarbejde og giver dig juridisk rådgivning om købsaftalens indhold, dine muligheder for forsikring, mm.

Advokatrådgivning ved salg af andelsbolig

Ved salg af en andelsbolig er der ligeledes mange juridiske og praktiske aspekter, som du skal overholde og forstå. Derfor kan advokatrådgivning også være behjælpeligt for sælgeren. Hos Husadvokaten rådgiver vi sælger gennem hele salgsprocessen for at sikre dig den bedst mulige handel.

Hos Husadvokaten har vi i mange år beskæftiget og specialiseret os inden for salg af andelsboliger og andelsboligforeninger. Tag os med helt fra starten – allerede inden du sætter din andelsbolig til salg eller du begynder at lede efter en andelsbolig. Sådan sikres du en tryg start og en sikker slutning på andelsboligsalget.

Andelsbolig: Helt generelt

Andelsboliger kan placeres mellem boligkategorierne lejerbolig og ejerbolig, da andelsboligen deler træk med begge boligkategorier. Der er dog også en række forskelligheder, som kan være svære at finde hoved og hale i. Her er et overblik over, hvad du skal være opmærksom på, når du overvejer at købe en andelsbolig.

Er der allerede stiftet en andelsboligforening?

Hvis du kigger på en andelsbolig i en allerede stiftet andelsboligforening, har du krav på at få udleveret en række vigtige oplysninger om selve foreningen. Her kan det bl.a. være en god idé at få udleveret foreningens seneste årsregnskab og foreningens vedtægter, da det giver dig en fornemmelse af foreningen på det økonomiske plan. Desuden fortæller det dig, hvad du kommer til at hæfte for sammen med de øvrige andelsboligejere.

Hvad er fordelene ved en andelsbolig?

Det er i de fleste tilfælde billigere at købe og bo i en andelsbolig. Mange foreninger har en forholdsvis billig månedlig boligafgift for andelshaverne, og foreningen fastsætter også maksimumregler for selve andelsværdien. Derudover kommer du til at indgå i en form for fælleskab med de øvrige andelshavere. I er altså sammen om at træffe beslutninger vedrørende forbedringer af eksempelvis jeres opgang, have og vaskefaciliteter. På den front, kan det være en fordel at blive andelshaver i en af de ældre andelsboligforeninger, da de gamle værdier om solidaritet og fælleskab var hovedelementet for stiftelsen af andelsforeningen i sin tid.

Hvad er ulemperne ved en andelsbolig?

Først og fremmest er du ikke ejer af din bolig på samme vis, som hvis du køber en almindelig ejerbolig. Da det er andelshaveren, der hæfter med sit indskud betyder det, at hvis man giver et indskud på 1 million for sin andelsbolig, vil man i et tilfælde af konkurs tabe hele sit indskud. Det står dog i vedtægterne, hvordan man præcis hæfter.

Kommer foreningen i økonomiske vanskeligheder, får det den betydning, at du som udgangspunkt hæfter med dit indskud, men med en undtagelse hertil, der findes i andelsboligloven. Du kan i visse tilfælde komme til at hæfte personligt og med hele din formue for en del af foreningens gæld. Herudover kan der i foreningens vedtægter være indskrevet særlige undtagelsestilfælde, hvor du kan risikere at hæfte for hele foreningens gæld med hele din formue.

Det er derfor utrolig vigtigt at være opmærksom på alle de juridiske aspekter af at købe andelsbolig. Forarbejdet er særligt vigtigt – så få sat dig grundigt ind i foreningens økonomi, vedtægter, generalforsamlingsreferater og andre relevante dokumenter, uanset om du kun hæfter for dit indskud eller om du hæfter for gælden i hele foreningen.

Vigtigst af alt er, at økonomien er sund og rask. Opstår der økonomiske problemer kan det få store økonomiske konsekvenser for dig.

 

Lad os rådgive dig- få en gratis, uforpligtende samtale

Husadvokaten har i mange år hjulpet både sælgere og købere med deres andelsbolighandler. Vælger du at søge rådgivning hos os, vil du få en fast lav pris, da vi er både fair og konkurrencedygtige. Du er velkommen til at kontakte os for en gratis vurdering – vi giver dig gerne et råd med på vejen.

Kontakt os i dag på 70 10 13 30 eller udfyld vores kontaktformular her på siden, til en indledende snak om din situation.