Andelsbolig advokat


Har du brug for en advokat til salg eller køb af din andelsbolig?

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

 1. Juridisk rådgivning i forbindelse med andelsboligkøb og salg
 2. Advokatrådgivning ved køb af andelsbolig
 3. Advokatrådgivning ved salg af andelsbolig
 4. Andelsbolig: Et hurtigt overblik
 5. Er der allerede stiftet en andelsboligforening?
 6. Hvad er fordelene ved en andelsbolig?
 7. Hvad er ulemperne ved en andelsbolig?

Juridisk rådgivning i forbindelse med andelsboligkøb og salg

Reglerne omkring køb og salg af andelsboliger er komplicerede og for private personer kan det være svært at gennemskue de juridiske og økonomiske konsekvenser af et andelsboligkøb eller salg. Derfor kan det være en god ide at få en boligadvokat til at gennemgå alle dokumenterne og råde dig gennem hele processen. At fravælge advokathjælpen kan blive dyrt i den sidste ende, da der er en del faldgruber, som man skal sikre sig i mod, hvis man ikke vil ende med en dårlig handel.

Advokatrådgivning ved køb af andelsbolig

I forbindelse med et køb af en andelsbolig er det andelsboligloven, der angiver de overordnede rammer for en andelsbolighandel, herunder også prissætningen af andelsboligen. En andelsbolig advokat kan hjælpe dig med at få et overblik over:

 • Hvilke lån der i forvejen ligger i ejendommen
 • Vedtægter
 • Regnskaber
 • En vurdering af ejendommens værdi
 • Hermed også af den enkelte andelsbolig.

Derved får man som køber gennemgået alle handlens dokumenter, som er med til at sikre de bedste købsvilkår, samt en forsikring om at handlen efterfølgende bliver gennemført i overensstemmelse med købsaftalen.

Husadvokaten kan også rådgive gennem hele købsprocessen. Her vil køber blandt andet få juridisk rådgivning omkring købsaftalens indhold og dens betydning, finansiering og forsikring. Vi hjælper også med håndtering af alt papirarbejde.

Advokatrådgivning ved salg af andelsbolig

Ved salg af en andelsbolig er der ligeledes mange juridiske og formelle aspekter, som man skal sætte sig ind i og overholde. Her kan en advokatrådgivning også være behjælpelig for sælgeren. Husadvokaten kan rådgive sælger igennem hele salgsprocessen for at sikre den bedst mulige handel. Herved får sælger en tryg start og en sikker slutning på boligsalget.


Hos Husadvokaten har vi i mange år beskæftiget og specialiseret os inden for rådgivning af køb og salg af andelsboliger og andelsboligforeninger. Vores viden og erfaring sikrer dig den bedste bolighandel. Uanset om du er køber eller sælger.

Tag os med helt fra starten – allerede inden du sætter din andelsbolig til salg eller du begynder at lede efter en andelsbolig. Tag kontakt allerede i dag og bliv ringet gratis op. Vi står klar til at hjælpe dig. Klik her!


Andelsbolig: Et hurtigt overblik

Andelsboliger kan placeres mellem boligkategorierne lejerbolig og ejerbolig.  Der findes en del ligheder mellem andelsboliger og ejerboliger. Der er dog også en række forskelligheder, som kan være svære at finde hoved og hale i. Her er et overblik over, hvad du skal være opmærksom på, når du overvejer at købe en andelsbolig.

Er der allerede stiftet en andelsboligforening?

Hvis du kigger på andelsbolig i en allerede stiftet andelsboligforening, har du krav på at få udleveret en række vigtige oplysninger om selve foreningen. Her kan det bl.a. være en god idé, at få udleveret foreningens seneste årsregnskab og foreningens vedtægter. Dette belyser foreningen på det økonomiske plan. Desuden fortæller det dig hvad du kommer til at hæfte for sammen med de øvrige andelsboligejere.

Hvad er fordelene ved en andelsbolig?

Det er i de fleste tilfælde billigere at købe og bo i en andelsbolig. Mange foreninger har en forholdsvis billig boligafgift for andelshaverne, og der er i foreningen fastsat nogle maksimumregler for selve andelsværdien. Derudover kommer du til at indgå i en form for fælleskab med de øvrige andelshavere, og I kan sammen træffe beslutninger vedrørende forbedringer i f.eks. jeres opgang, have eller vaskefaciliteter. Her er det især en fordel at blive andelshaver i en ældre andelsboligforening, da de gamle værdier om solidaritet og fælleskab var hovedelementet for stiftelsen af foreningen i sin tid.

Hvad er ulemperne ved en andelsbolig?

Først og fremmest så er du ikke ejer af din bolig i samme omfang som en helt almindelig ejerbolig. Hvis foreningen skulle komme i økonomiske vanskeligheder, har det den betydning at du som udgangspunkt hæfter med dit indskud. De fleste hovedregler har en undtagelse og denne findes i andelsboligloven. Du kan i visse tilfælde komme til at hæfte personligt og med hele din formue for en del af foreningens gæld. Herudover kan der i foreningens vedtægter også være en anden undtagelse, hvor man kan risikere at hæfte for hele foreningens gæld med hele sin formue.

Forarbejdet er derfor vigtigt inden et køb, og dermed er det en god idé at sætte sig grundigt ind i foreningens økonomi, vedtægter og generalforsamlingsreferater, uanset om du kun hæfter for dit indskud eller om du hæfter for gælden i hele foreningen. Vigtigst af alt er at økonomien er sund og rask. Opstå der økonomiske problemer kan det få store økonomiske konsekvenser for dig.

Lad os rådgive dig

Husadvokaten har i mange år hjulpet, når folk skulle købe en andelsbolig. Vi anbefaler derfor, at du kontakter en ekspert i andelsboliger, hvis du skulle have den mindste tvivl vedrørende køb af en andelsbolig. Du er velkommen til at kontakte os for en gratis vurdering – vi giver dig gerne et råd med på vejen.