Advokat til dit andelsboligkøb

Har du brug for en advokat til salg eller køb af din andelsbolig?

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

Juridisk rådgivning i forbindelse med køb og salg af andelsbolig

Reglerne omkring køb og salg af andelsboliger er komplicerede, og for private personer kan det være svært at gennemskue de juridiske og økonomiske konsekvenser af et andelsboligkøb eller salg. Derfor kan det være en god idé at få en boligadvokat til at gennemgå alle dokumenterne og råde dig gennem hele processen.  At fravælge advokathjælpen kan blive dyrt i den sidste ende, da der er en del faldgruber, som man skal sikre sig i mod, hvis man ikke vil ende med en dårlig handel.

Se de vigtigste emner herunder- klik på pilene i menuen her og læs mere:

Hvordan adskiller en andelsbolig sig fra andre boligtyper?

Andelsbolig og ejerbolig

Formelt set køber man en andel af foreningens formue ved køb af andelsbolig. Det sker ved, at du betaler et indskud til foreningen, som herefter betaler dette beløb til sælger med fradrag af eventuelle skyldige beløb mellem dem. Du får overdraget en brugsret til en specifik bolig i andelsforeningen, men det er foreningen, der ejer ejendommen. Det er forskellen mellem at være andelshaver eller købe en ejerbolig selv.

Derudover, er der mange som køber fast ejendom for at lave en investering. Det betyder, at mange håber, at den faste ejendom stiger i værdi over tid. Modsat ejerlejligheder, er prisen på en andelsbolig ikke et udtryk for markedsværdien. Det skyldes, at værdien af en andelsboligforening er styret af en fastsat andelskrone, der bestemmes ud fra en række faktorer, herunder foreningens gæld, de oprindelige indskud og ejendommens værdi. Du kan derfor ikke selv bestemme, hvad din andelsbolig må sælges for.

Andelsbolig og lejebolig

Selve forholdet mellem foreningen og andelshaveren minder meget om forholdet mellem udlejer og lejer. Modsat lejere har andelshaveren dog netop en andel i foreningen, som lejeren ikke har. At være andelshaver er dog også forbundet med en risiko, da andelshaver normalt hæfter for den fælles gæld med sit indskud, hvilket en lejer heller ikke gør. Andelsboliger kan placeres mellem boligkategorierne lejebolig og ejebolig.  Der findes en del ligheder mellem andelsboliger og ejerboliger.

Andelsforeningen

Det er altid relevant at tjekke andelsboligforeningens økonomi inden du køber en andel i ejendommen. Både andelsboligforeningens gæld og foreningens formue bør tjekkes. Der skal derfor foretages nogle økonomiske overvejelser i forbindelse med købet af en andelsbolig og her bliver den professionelle rådgivning også særligt relevant.

Foreningens økonomi og foreningens kreditorer er vigtige at være opmærksom på. Derudover bør man være opmærksom på vedligeholdelsesplanen og ejendommens vurderingsmetode. Herudover er type af lån og hvordan der hæftes ved konkurs også relevant for køber at vide.

Andelsboligloven

Det er loven, der regulerer forholdet mellem andelsboligforeningen og medlemmerne. Derudover er det foreningens medlemmer, der fastlægger vedtægterne. Vedtægterne gælder for foreningens drift, og det er regler, der skal overholdes. Du kan læse mere om vedtægter for andelsboligforeninger lige her.

Andelsboligforeningerne er underlagt Lov om andelsboligforeninger, der blandt andet angiver rammerne for handel med andelsboliger og regler for, hvad de må koste. Det er også i denne lov fastslået, hvilke dokumenter man som køber har ret til at få udleveret i forbindelse med handlen.

Husadvokaten giver dig den rette juridiske rådgivning

Vi hjælper dig med at komme godt igennem dit andelsboligkøb. Vi holder overblikket for dig og sikrer dig, at du kommer sikkert igennem dit køb eller salg. Vi har en masse erfarne og kompetente boligadvokater. Vi hjælper dig med rådgivning, overblik, og tjekker alle dokumenter.

Disse dokumenter er vigtige for din bolighandel

Inden man køber en andelsbolig har man krav på at få udleveret andelsboligforeningens oplysninger. Det er blandt andet vedtægter og årsregnskab for det seneste år og budget. Derudover anbefales det, at man ser et referat fra seneste generalforsamling.

Man har herudover også krav på at udleveret andre dokumenter over foreningens økonomi, regler i foreningen samt kommende renoveringsprojekter. En advokat kan hjælpe dig med at kigge disse dokumenter igennem, og sørge for at du ikke får nogle ubehagelige overraskelser efter du har overtaget din nye andelsbolig.

Da man ikke bliver den reelle ejer af en andelsbolig, skal der ikke oprettes skøde og der skal heller ikke ske tinglysning i forbindelse med køb af andelsbolig. Du skal derimod være opmærksom på de ovenfor nævnte dokumenter.

Du kan læse mere om en ejendomshandels forløb her.

Advokatrådgivning ved køb af andelsbolig

I forbindelse med et køb af andelsbolig er det andelsboligloven, der angiver de overordnede rammer for en andelsbolighandel, herunder også prissætningen af andelsboligen. En andelsbolig advokat kan hjælpe dig med at få et overblik over:

  • Hvilke lån der i forvejen ligger i ejendommen
  • Vedtægter
  • Regnskaber
  • En vurdering af ejendommens værdi
  • Hermed også af den enkelte andelsbolig.

Derved får man som køber gennemgået alle handlens dokumenter, som er med til at sikre de bedste købsvilkår, samt en forsikring om at handlen efterfølgende bliver gennemført i overensstemmelse med købsaftalen.

Husadvokaten giver andelsboligkøb rådgivning gennem hele købsprocessen. Her vil køber blandt andet få juridisk rådgivning omkring købsaftalens indhold og dens betydning, finansiering og forsikring. Vi hjælper også med håndtering af alt papirarbejde ved køb af andelsbolig.

Du kan læse mere omkring rådgivning, når man skal købe fast ejendom lige her.

Advokatrådgivning ved salg af andelsbolig

Ved salg af en andelsbolig er der ligeledes mange juridiske og formelle aspekter, som man skal sætte sig ind i og overholde. Her kan en advokatrådgivning også være behjælpelig for sælgeren.

Husadvokaten kan rådgive sælger igennem hele salgsprocessen for at sikre den bedst mulige handel. Herved får sælger en tryg start og en sikker slutning på boligsalget med andelsbolig rådgivning.

Hos Husadvokaten har vi i mange år beskæftiget og specialiseret os inden for rådgivning af køb og salg af andelsboliger og andelsboligforeninger. Vi er advokater med speciale i andelsboliger.

Vores viden og erfaring sikrer dig den bedste bolighandel. Uanset om du er køber eller sælger.

Tag os med helt fra starten – allerede inden du sætter din andelsbolig til salg eller du begynder at lede efter en andelsbolig. Tag kontakt allerede i dag og bliv ringet gratis op. Vi står klar til at hjælpe dig.

Andelsbolig: Helt generelt

Andelsboliger kan placeres mellem boligkategorierne lejerbolig og ejerbolig, da der findes en del ligheder mellem disse to. Der er dog også en række forskelligheder, som kan være svære at finde hoved og hale i. Her er et overblik over, hvad du skal være opmærksom på, når du overvejer at købe en andelsbolig.

Er der allerede stiftet en andelsboligforening?

Hvis du kigger på andelsbolig i en allerede stiftet andelsboligforening, har du krav på at få udleveret en række vigtige oplysninger om selve foreningen. Her kan det bl.a. være en god idé, at få udleveret foreningens seneste årsregnskab og foreningens vedtægter. Dette belyser foreningen på det økonomiske plan. Desuden fortæller det dig, hvad du kommer til at hæfte for sammen med de øvrige andelsboligejere.

Hvad er fordelene ved en andelsbolig?

Det er i de fleste tilfælde billigere at købe og bo i en andelsbolig. Mange foreninger har en forholdsvis billig månedlig boligafgift for andelshaverne, og der er i foreningen fastsat nogle maksimumregler for selve andelsværdien. Derudover kommer du til at indgå i en form for fælleskab med de øvrige andelshavere, og I kan sammen træffe beslutninger vedrørende forbedringer i f.eks. jeres opgang, have eller vaskefaciliteter. Her er det især en fordel at blive andelshaver i en af de ældre andelsboligforeninger, da de gamle værdier om solidaritet og fælleskab var hovedelementet for stiftelsen af foreningen i sin tid.

Hvad er ulemperne ved en andelsbolig?

Først og fremmest, så er du ikke ejer af din bolig i samme omfang som en helt almindelig ejerbolig. Hvis foreningen skulle komme i økonomiske vanskeligheder, har det den betydning, at du som udgangspunkt hæfter med dit indskud. De fleste hovedregler har en undtagelse og denne findes i andelsboligloven. Du kan i visse tilfælde komme til at hæfte personligt og med hele din formue for en del af foreningens gæld. Herudover kan der i foreningens vedtægter også være en anden undtagelse, hvor man kan risikere at hæfte for hele foreningens gæld med hele sin formue. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på alle de juridiske aspekter af at købe en andelsbolig og andelsboligforeningens økonomi.

Forarbejdet er derfor vigtigt inden et køb, og dermed er det en god idé at sætte sig grundigt ind i foreningens økonomi, vedtægter, generalforsamlingsreferater og andre relevante dokumenter, uanset om du kun hæfter for dit indskud eller om du hæfter for gælden i hele foreningen.

Vigtigst af alt er, at økonomien er sund og rask. Opstår der økonomiske problemer kan det få store økonomiske konsekvenser for dig.

Da det er andelshaveren, der hæfter med sit indskud betyder det, at hvis man giver et indskud på 1 million for sin andelsbolig, vil man i et tilfælde af konkurs tabe hele sit indskud. Det står dog i vedtægterne, hvordan man præcis hæfter.

Lad os rådgive dig- få en gratis, uforpligtende samtale

Husadvokaten har i mange år hjulpet, når folk skulle købe en andelsbolig. Vi anbefaler derfor, at du kontakter en ekspert i andelsboliger, hvis du skulle have den mindste tvivl vedrørende køb af en andelsbolig. Du er velkommen til at kontakte os for en gratis vurdering – vi giver dig gerne et råd med på vejen. En andelsbolig advokat hjælper dig ved dit andelsboligkøb.

Du kan kontakte os på 70 10 13 30 eller udfylde kontaktformularen her og komme et skridt videre gratis. Vi er eksperter i rådgivning i andelsboligkøb.

Hvis du vælger os som din husadvokat ved køb af andelsbolig, vil du få en fast lav pris. Vores priser er både fair og konkurrencedygtige. Vi er både billige og kompetente med mange års erfaring. Vi giver dig en sikker bolighandel, hvor du får gennemgået alt. Vi behandler haste sager og derudover følger vi et princip om ingen handel, ingen regning, som du kan læse mere om her.