Ny lov om formidling af fast ejendomLoven trådte i kraft pr. 1. januar 2015, men hvad har den ændret?
Kort over risikoområder for oversvømmelseMiljøministeriet har netop offentliggjort et kort på nettet, hvor man
Andelshaver ekskluderet af andelsboligforeningenAndelshaver rev de bærende skillevægge i en andelsbolig ned uden at fo
Fastforrentet boliglån på 2%!
24. maj 2012

Du kan nu få finansieret din bolig med et 15 årigt fastforrentet boliglån på kun 2 %. 

Marts 2015
Loven trådte i kraft pr. 1. januar 2015, men hvad har den ændret?
September 2013
Miljøministeriet har netop offentliggjort et kort på nettet, hvor man kan se, hvilke områder i Danmark der er mest udsatte, når regnen er her.
Juli 2013
Juni 2013
Maj 2013
Andelshaver rev de bærende skillevægge i en andelsbolig ned uden at foretage tilstrækkelig afstivning. Østre Landsret kom frem til, at det var væsentlig misligholdelse, og at foreningen var berettiget til eksklusion.
April 2013
Fra den 1. april 2013 kan udlejere få Huslejenævnet til at forhåndsgodkende huslejen i lejeboliger.
Højesteret pålagde sælger at betale beløbet tilbage til køber.
Marts 2013
Erstatningskrav mod bygningssagkyndige forældes efter 3 år jf. forældelsesloven. Erstatningskrav forældes ikke efter 5 år fra overtagelsesdagen eller senest 6 år fra tilstandsrapportens datering jf. lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejen
Hussælger dømt til at betale erstatning til køber for mangler ved gulvisoleringen, idet sælger havde handlet groft uagtsomt ved at udføre isoleringen i den halve tykkelse. Da sælger ikke havde oplyst køber herom, var sælger erstatningsansvarlig.
Februar 2013
Du kan slippe med det halve i bidragssats, hvis du kun låner 40 % i din ejendom i stedet for 80 %.
BBR-registrets seneste undersøgelse tyder på, at ca. 30.000 danske boliger står anført med et forkert antal kvadratmeter.
8. februar 2013
Vidste du, at ejendomsmægleren er ansat af sælger, og derfor kun må varetage sælgers interesser i forbindelse med en ejendomshandel?
Januar 2013
Køber mente ikke, at dette kunne være rigtigt og indbragte sagen for Ankenævnet for forsikring, der gav køber medhold i, at skaden var dækningsberettiget.
December 2012
Efter årets store flex-auktion har danske boligejere igen fået historisk lave renter.
I 2011 blev der indført nye regler for afregning af moms ved køb og salg af fast ejendom. Særligt købere har anledning til at være opmærksom på reglerne.
November 2012
En køber erhvervede en nyindrettet andelslejlighed med et fordelingstal på 153. Efter indflytning rejste køber krav om, at fordelingstallet med virkning fra overtagelsesdagen skulle fastsættes til bruttoetagearealet på 120m2.
Disciplinærnævnet fandt ejendomsmæglerne skyldige i at have forbrudt sig mod centrale forbrugerbeskyttelsesbestemmelser i lov om omsætning af fast ejendom og handlet i strid med god ejendomsmæglerskik.
I en sag fra maj 2012 afgjorde Vestre Landsret, at en køber af en ejendom ved først at reklamere over mangler 2 år efter, at man første gang havde konstateret dem, havde fortabt retten til at kræve erstatning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen.
Oktober 2012
I medierne har været omtalt boligejere, som har fået afslag på opsætning af solceller med henvisning til lokalplanen.
September 2012
Sammendrag af dommen kan læses under artikler nedenfor
I nogle kommuner kan du indhente et risikokort, hvor du kan se, om ejendommen ligger i et område, hvor der er risiko for oversvømmelse.
August 2012
Vestre Landsret dømte sælger til at betale erstatning til køberne, idet sælger havde handlet groft uforsvarligt ved at udføre funderingsarbejde på en ikke håndværksmæssig korrekt måde, hvilket medførte skader på huset.
ÅOP står for årlige omkostninger i %, og er det vigtigste nøgletal, når du skal foretage en vurdering af hvilket lån, der er det billigste for dig.
Har du betalt for høj en købspris for andelsboligen, har du mulighed for at kræve købsprisen nedsat og det for meget betalte beløb tilbage.
Juli 2012
23. juli 2012
Det er højsæson for forældrekøb, og der er flere muligheder for at lave den bedst mulige aftale
Juni 2012
Vidste du, at oversvømmelser af kældre i forbindelse med kraftigt regnvejr sædvanligvis kun er forsikringsdækket, hvis der er tale om skybrud, og at det er dig der har bevisbyrden.
Byretten dømte sælger til at betale erstatning til køber for mangelfuld konstruktion, men i Landsretten blev sælger frifundet. Du finder en nærmere gennemgang af dommen under artikler
Maj 2012
Se hvor meget din ejendomsvurdering er steget på SKAT´s hjemmeside
Du kan nu få finansieret din bolig med et 15 årigt fastforrentet boliglån på kun 2 %.
23. maj 2012
I forbindelse med indgåelse af købsaftalen kan køber betinge sig, at hans advokat skal godkende handlen i sin helhed (kaldes i daglig tale et advokatforbehold).
Med lavere etableringsomkostninger, baglæns løbende el-målere og tilskud til håndværkerlønninger er solcelleanlæg på private huse blevet en god forretning
En undersøgelse foretaget af boliga.dk viser, at sælger i 90% af ejendomshandlerne det sidste halve år har givet køber rabat.
Renten er faldet på ny, og nu kan du få finansieret boligen med 30 årige obligationslån på 3,5 % med afdrag eller afdragsfrit.
Som ejer af en ejendom kan du klage over energimærkningen, hvis du mener, at der er fejl i energimærket, og fejlen ikke er over 1 år gammel.
April 2012
Fra 1. maj 2012 skal køber modtage såvel en elinstallationsrapport, en tilstandsrapport som tilbud på ejerskifteforsikring, hvis sælger skal være ansvarsfri.
25. april 2012
at fristen for klage over ejendomsvurderingen er senest d. 1. juli 2012. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Den sendes til det Skattecenter, der har forestået den vurdering, der klages over.
I forbindelse med salg af ejerlejlighed skal der udfærdiges 2 tilstandsrapporter – såvel en rapport for ejerlejligheden som en for fællesejet.
Store byggerier og anlægsarbejder medfører, at 2012 bliver rekordår for antallet af ekspropriationer
Nye krav til ejerskifteforsikringer sender priserne i vejret
Marts 2012
Realkredit Danmark ændrer deres lånevilkår og gør særligt 1-årige flekslån dyrere.
24. marts 2012
at du kan klage over fejl eller mangler i tilstandsrapporten til disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige.
Såfremt der ønskes en ejerskifteforsikring i forbindelse med huskøb, skal der efter de nuværende regler udfærdiges en tilstandsrapport. Folketinget har besluttet, at fra og med 1. maj 2012 skal der tillige udfærdiges en elinstallationsrapport.
21. marts 2012
at køber ikke over for sælger kan påberåbe sig, at der er mangler ved det købte hus, hvis køber har modtaget tilstandsrapport og oplysning om ejerskifteforsikring inden aftalens indgåelse.
Med boligjobplan aftalen, som folketinget vedtog i 2011, fik boligejerne mulighed for at trække udgifter til hushjælp og istandsættelse af boligen fra i skat.
Flere og flere kommuner pålægger nu private boligejere selv at betale for gadebelysningen. Kommunerne gør det for at spare penge, og det betyder samtidig en uventet udgift for grundejerne.
Rentetilpasning giver de laveste fleksrenter nogensinde
Februar 2012
Vedligeholdelse af bopælen
Nykredit, Nordea Kredit og Realkredit Danmark

Husadvokaten.com er en del af advokatgruppen.dk    ·   Telefon 70 10 13 30   ·   danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma der tilbyder andelsbolig advokater, advokater til boligkøb eller lejlighedskøb med kontorer i Aarhus, Horsens og København.
Vi opererer bl.a. også i Aalborg, Esbjerg, Frederiksberg, Odense, Randers og Vejle - Se alle vores lokationer her.

Kontakt os for en gratis vurdering af din sag

Få gratis vurdering